Iman

Iman i islam

‏Neki beduini govore: “Mi vjerujemo!” Reci: “Vi ne vjerujete, ali recite “Mi se pokoravamo!” jer u srca vaša prava vjera još nije ušla.
Imam Bakir, mir s njim: “Iman je svjedočenje i djelo, a islam je svjedočenje bez djela.”

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je iman ono što u srcima ostavlja trajan utisak, a islam je ono po čemu se ljudi vjenčavaju, nasljeđuju i sprječavaju krvoproliće.”

Zbilja imana

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iman nije u ukrašavanju i želji, već je iman iskrenost u srcu koju djela potvrđuju.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iman je spoznaja srca, izgovorena riječ i djelo učinjeno tijelom.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iman je strpljenje i velikodušnost.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka stvar ima svoju zbilju, a rob neće dostići zbilju imana sve dok ne spozna da ga ono što ga je zadesilo nije ni moglo zaobići, a da ono što ga je zaobišlo nije moglo zadesiti.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob neće ostvariti zbilju imana sve dok se ne bude ljutio zbog Allaha i ne bude zadovoljan zbog Allaha. Kada tako bude činio, dostigao je zbilju imana.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob neće imati iman sve dok ne bude želio ljudima ono od dobra što želi sebi.”

Imam Ali, mir s njim: “Iman je iskreno djelo.”

Imam Ali, mir s njim: “Iman je strpljenje u nevolji i zahvalnost u blagostanju.”

Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac imana je istinoljubivost.”

Imam Ali, mir s njim: “Iman roba neće biti istinski sve dok ne bude imao veće povjerenje u ono što je u Božijoj ruci od onoga što je u njegovoj.”

Imam Sadik, mir s njim: “Jedan od znakova istinskog imana je da se daje prednost istini makar i na svoju štetu, nad nepravdom makar ti ona bila od koristi.”

Iman i djelo

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iman i djelo su dva brata povezana jednim užetom: Allah neće primiti jedno bez drugoga.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sedamdeset vjerovjesnika je proklelo onoga koji se nada i kaže: ‘Iman je govor bez djela.’”

Imam Ali, mir s njim: “Da je iman sami govor, ne bi bili objavljeni post, namaz, halal i haram.”

“Iman je u potpunosti djelo, a govor o nekim djelima koja su obavezna Allah je obznanio u Svojoj Knjizi.”

Iman i grijesi

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nijedan grijeh ne izvodi vjernika iz vjerovanja, kao što ni dobro djelo ne izvodi nevjernika iz nevjerstva.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji iskreno kaže: ‘Nema boga osim Allaha!’ ući će u Džennet.” Neko upita: “Kako se to čini iskreno?” Poslanik reče: “Da se uzdržava od onoga što je Bog zabranio.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj ko izgovori: ‘Nema boga osim Allaha!’ imat će od toga koristi sve dok to ne omalovaži, a omalovažavanje prava šehadeta je kada se javno čini grijeh, ne smatrajući ga pokuđenim i ne čineći napor da on bude otklonjen.”

Imam Kazim, mir s njim, na upit o velikim grijesima (da li oni izvode iz imana?): “Da, kao i grijesi koji nisu veliki. Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Bludnik ne čini blud dok je vjernik, niti lopov krade dok je vjernik.’”

Ono što upotpunjuje iman

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onome ko bude imao ove tri stvari iman je upotpunjen: čovjeku koji se na Božijem putu ne plaši prijekora ljudi, u poslovima nema licemjerja, a kada se suoči sa dva posla, ovosvjetskim i onosvjetskim, prednost daje onosvjetskom.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob neće upotpuniti svoj iman sve dok svome bratu ne bude volio ono što voli sebi i dok se ne bude plašio Allaha u svojim šalama i u ozbiljnosti.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob neće upotpuniti vjerovanje u Allaha sve dok ne stekne pet osobina: pouzdanje u Allaha, prepuštanje poslova Allahu, pokoravanje Božijoj zapovijedi, zadovoljstvo Božijom sudbinom i strpljivost pri Božijim iskušenjima. Zaista, onome ko bude volio radi Allaha, ljutio se radi Allaha, udjeljivao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha upotpunjen je iman.”

Imam Ali, mir s njim: “Najsavršeniji iman od vas ima onaj sa najboljim odgojem.”

Imam Ali, mir s njim: “Iman je potpun kod onoga koji posjeduje tri stvari: razum, strpljivost i znanje.”

Imam Ali, mir s njim: “Iman roba se neće upotpuniti sve dok ne bude volio ono što voli Uzvišeni Allah, a mrzio ono što mrzi Uzvišeni Allah.”

Imam Sadik, mir s njim: “Rob neće istinski upotpuniti iman sve dok ne bude imao tri osobine: poznavanje vjere, dobro upravljanje sredstvima za život i strpljivost u nevoljama.”

Uvećavanje imana

A kad im se riječi Njegove kazuju, iman im se uvećava.
Imam Ali, mir s njim: “Zaista se iman pojavljuje u srcu poput bjeline tačke: koliko god da se uveća iman, uveća se i bjelina tačke, a kad se upotpuni iman, srce postane potpuno bijelo.”

Stepeni imana

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji iman je u tome da znaš da je Allah s tobom gdje god da se nalaziš.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji iman je strpljivost i velikodušnost.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iman ima sedamdeset i nekoliko grana, najviša je u riječima Nema boga osim Allaha, a najniža je uklanjanje s puta onoga što ljudima smeta. Stid je također dio imana.”

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji iman je lijepo uvjerenje o Bogu.”

Imam Sadik, mir s njim: “Iman je poput stepenica kojih ima deset. Po njima se uspinje stepenicu po stepenicu. Neka onaj na drugoj stepenici ne kaže onome na prvoj: ‘Ti nisi ni na čemu’, sve dok ne stigne na desetu stepenicu. Nemoj gurnuti onoga na donjoj stepenici, da ne bi tebe gurnuo onaj sa gornje stepenice. Ako vidiš nekoga da je na nižoj stepenici od tebe, ti ga pažljivo povuci na gornju stepenicu, ali nemoj da ga opterećuješ nečim izvan njegove moći, nečim što će ga slomiti. Onaj ko povrijedi vjernika treba to i ispraviti.”

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je Allah, dž.š., podijelio iman na sedam dijelova: dobročinstvo, istinoljubivost, uvjerenje, zadovoljstvo, vjernost, znanje i strpljivost.”

Stubovi imana

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Iman je u deset stvari: u spoznaji, pokornosti, znanju, djelu, bogobojaznosti, trudu, strpljivosti, čvrstom uvjerenju, zadovoljstvu, predanosti. Ako čovjek bilo koju izgubi, remeti mu se ravnoteža.”

Imam Ali, mir s njim: “Iman je utemeljen na četiri stuba: pouzdavanju u Allaha, prepuštanju poslova Allahu, pokoravanju Allahovoj zapovijedi i zadovoljstvu Allahovim određenjem.”

Imam Ali, mir s njim: “Čednost i zadovoljstvo sa dovoljnim neki su od stubova imana.”

Najčvršće karike imana

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najčvršće karike imana su prihvatati vodstvo vođe u ime Allaha, voljeti radi Allaha i mrziti radi Allaha.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Bogobojaznost je najčvršća spona.”

Postojani i nepostojani iman

Imam Ali, mir s njim: “Postoji vjerovanje koje je čvrsto i postojano u srcima, a postoji i ono koje se povremeno zadržava u srcu i grudima sve do časa određenja.”

Ono što učvršćuje iman

Imam Sadik, mir s njim, kada je upitan o onome što učvršćuje iman: “Ono što učvršćuje iman kod roba jeste bogobojaznost, a ono što ga slabi jeste pohlepa.”

Imam Sadik, mir s njim: “Neće se čovjeku učvrstiti iman – osim djelom, a djelo je dio imana.”

Žudnja za imanom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Slast imana će okusiti onaj koji bude imao tri svojstva: da mu ništa nije draže od Allaha i Poslanika, da mu je draže da izgori u vatri nego da se odrekne imana, te da i voli i mrzi radi Allaha.”

Imam Ali, mir s njim: “Rob neće okusiti slast imana sve dok ne odbaci laž i u šali i u zbilji.”

Imam Ali, mir s njim: “Rob neće okusiti slast imana sve dok ne bude znao da ga ono što mu se desilo nije moglo zaobići, a da mu se ono što se nije desilo nije ni moglo dogoditi, i da je Allah, dž.š., Onaj Koji šalje i nesreću i dobro.”

Imam Ali, mir s njim: “Čovjek neće okusiti zbilju imana sve dok ne bude imao tri osobine: razumijevanje vjere, strpljivost u teškoćama i dobro upravljanje životnim sredstvima.”

Nemogućnost kušanja slasti imana

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onom kome je najveća briga zadovoljenje strasti, iz srca bude iščupana slast imana.”

Imam Sadik, mir s njim: “Vašim srcima je zabranjeno da spoznaju slast imana ako se ne odreknu Ovoga svijeta!”

Ono što izvodi iz imana

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmanji oblik nevjerstva je da čovjek čuje riječi svoga brata i upamti ih s namjerom da ga time osramoti. Ovakvi ljudi nisu okusili dobra.”

Imam Sadik, mir s njim: “Nema sumnje da čovjek izlazi iz imana jednim od pet djela, koja su sva međusobno slična i poznata: nevjerstvo, mnogoboštvo, zabluda, zastranjenje i činjenje velikih grijeha.”

Ono što nije u skladu sa imanom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije osobine ne mogu biti zajedno kod vjernika: škrtost i sumnja u pogledu opskrbe.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvije ćudi ne mogu biti zajedno kod vjernika: pohlepa i zla narav.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik poprima svaku osobinu osim laži i izdaje.”

Imam Sadik, mir s njim: “Šest stvari se neće naći kod vjernika: otežavanje (drugima), beskorisnost, zavist, tvrdoglavost, laž i nasilništvo.”

Veličina vjernika

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, uzvišena je Njegova hvala, kaže: ‘Tako Mi Časti i Uzvišenosti Moje, nisam stvorio draže Mi stvorenje od Moga roba vjernika.’”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je kod Allaha plemenitiji od bliskih Mu meleka.”

Imam Sadik, mir s njim: “Svetost vjernika veća je od Kabe.”

Vjernici su kao jedno tijelo

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernici su u svom međusobnom prijateljstvu, saosjećanju i samilosti poput jednog tijela: kada zaboli jedan dio, ostali dijelovi tijela su bez sna i pod temperaturom.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Krv vjernikā je jednako vrijedna, pred drugim su jedinstveni i najniži od njih može (nekome) dati zaštitu.”

Ko je vjernik?

Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici – njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je miran i blag toliko da zbog njegove blagosti pomisliš da je glup.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je onaj od koga su ljudi sigurni za svoju krv i za svoj imetak.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je onaj čija je duša u patnji zbog sebe dok su drugi ljudi bezbrižni.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik počinje sa pozdravom, a licemjer kaže: ‘Mene trebaju pozdravljati.’”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik je prisan i sa njim su drugi prisni, i nema dobra u onome koji nije prisan i s kim drugi nisu prisni. Najbolji od ljudi je onaj koji najviše koristi ljudima.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Koga obraduje njegovo dobro djelo, a ožalosti loše djelo, on je vjernik.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a., opisujući vjernika: “Pokreti su mu blagi, susret sa njim je ugodan. U svim poslovima traži ono najuzvišenije, a od morala najljepše. Ne čini nasilje onome ko ga mrzi, ne čini grijeh zbog onoga koga voli. Malih je životnih potreba, a od velike pomoći ljudima. Svoj posao obavlja lijepo, kao da ga (neko) gleda, pogled mu je oboren, široke je ruke, ne odbija prosjaka. Govor mu je odmjeren, jezik mu je sputan. Ne prihvata neistinu od prijatelja, istinu ne poriče čak ni od neprijatelja, ne poučava se osim da stekne znanje, ne stiče znanje osim da ga provede u djelo. Ako je sa ovosvjetskim ljudima najmudriji je, ako je sa onosvjetskim ljudima najbogobojazniji je.”

Imam Ali, mir s njim: “Na licu vjernika je radost, a u srcu sjeta, prsa su mu prostrana, najprezrenija stvar za njega je strast, mrzi visok položaj, prezire ugled, tuga mu je trajna, ima visoke ciljeve, mnogo šuti, vrijeme mu je ispunjeno, zahvalan je i strpljiv, uronjen je u svoju misao, brižljiv je prema prijateljstvu, blage je i mirne ćudi, volja mu je čvršća od kamena, ponizniji je od roba.”

Imam Ali, mir s njim: “Vjernik je zahvalan u blagostanju, strpljiv u nevoljama, a plaši se u stanju bezbrižnosti.”

Imam Ali, mir s njim: “Vjernik je prostodušan i plemenit, čuvar je svoje duše, stalno je u strahu i tuzi.”

Imam Ali, mir s njim: “Vjernik je onaj ko je očistio srce od ružnih osobina.”

Imam Ali, mir s njim: “Vjernik je onaj ko očuva vjeru Ovim svijetom svojim, a grješnik je onaj ko očuva Ovaj svijet vjerom svojom.”

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Vjernik šuti da bi ostao siguran, a govori da bi stekao korist.”

Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik je dobar pomagač, ne traži mnogo, dobro upravlja sredstvima za život, iz jedne rupe ne biva dva puta ujeden.”

Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik je jak u vjerovanju, postojan u blagosti, iman mu je sa čvrstim uvjerenjem, žudi da razumije vjeru, poletan je na putu istine. I pored mnoštva poslova ne napušta namaz.”

Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik je onaj čija je zarada čista, narav lijepa, nutrina zdrava, koji udjeljuje višak imetka i uzdržava se od suvišnoga govora.”

Imam Rida, mir s njim: “Vjernik neće biti vjernik sve dok ne bude imao tri osobine: da slijedi sunnet (opći zakon) svoga Gospodara, sunnet svoga Poslanika, s.a.v.a., i sunnet svoga zaštitnika (velijja, mir s njim). Sunnet Gospodara je skrivanje tajne, sunnet Poslanika, s.a.v.a., je lijepo postupanje sa ljudima, a sunnet zaštitnika, mir s njim, je strpljivost u nesrećama i tegobama.”

Čvrstina vjernika

Imam Bakir, mir s njim: “Vjernik je čvršći od planine; planina se smanjuje, ali njegova vjera ne.”

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je vjernik čvršći od komada željeza. Kada se komadi željeza stave u vatru oni se izmijene, a vjerniku se sve i da ga ubiju pa vrate, pa ga ubiju i opet vrate, srce neće promijeniti.”

Potčinjavanje svega vjerniku

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista se sve stvari plaše vjernika zbog toga što je on u Allahovoj vjeri moćan i ničega se ne plaši. To je znak svakog vjernika.”

Imam Sadik, mir s njim: “Vjerniku su pokorne sve stvari, čak i gmizavci, kukci, zvijeri na zemlji i ptice na nebu.”

Malobrojnost vjernika

Imam Ali, mir s njim: “Gospodar nije ostavio Zemlju bez znalca koji poznaje potrebe ljudi i onoga koji traži znanje uči na putu spasenja. Njih je vrlo malo. Allah je pojasnio ovo u prijašnjim poslaničkim narodima i učinio to poukom za one koji će doći. Primjer toga su Allahove riječi o Nuhovom narodu: A malo je bilo onih koji su s njim vjerovali.”

Imam Sadik, mir s njim: “Vjernice je teže naći od vjernika, a vjernike teže od crvenog sumpora. Ko je od vas vidio crveni sumpor?!”

Obilježja vjernika

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Vjernik ima pet obilježja: bogobojaznost u samoći, udjeljivanje sadake u oskudici, strpljivost u nedaćama, savladavanje u ljutnji, istinit govor u strahu.”

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan po čemu se prepoznaje da je neko vjernik: “Po pokornosti Allahu i zadovoljstvu onim što mu se događa, bilo da je u tome radost ili tuga.”

Najbolji vjernici

Imam Ali, mir s njim: “Najbolji vjernici su oni koji žrtvuju mnogo od sebe, svoje porodice i svoga imetka.”

Imam Ali, mir s njim: “Najboljeg imana su oni vjernici kojima su uzimanje, davanje, ljutnja i zadovoljstvo radi Allaha.”

Vrijednost onoga koji vjeruje u Poslanika, a nije ga vidio

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije za čuđenje iman onoga koji me vidio, ali je posebno čudno da u narodu koji vidi samo crnim ispisane listove svi povjeruju, od prvog do posljednjeg.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada će me susresti moja braća?!” Upitaše: “Zar mi nismo tvoja braća?” Odgovori: “Vi ste moji ashabi, ali moja braća su oni koji vjeruju u mene, a nisu me vidjeli. Ja čeznem za njima.”

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo s arapskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori