O nama

Danas je tehnologija komunikacija, sa jedne strane, prešla mnoge granice, pretvarajući svijet u veliko informatičko selo, a s druge čovjek, uz sve tehnološke napretke, neukrotivu brzinu života i mehanizaciju svih instrumenata blagostanja i lagodnosti, pati od čudnovatog otuđenja. Međutim, ono izgubljeno i nespoznato za kojim čovjek traga razvlači ga na sve strane. Međusobna blizina i susjedstvo u velikom svjetskom selu nalažu pozitivne i graditeljske odnose svih ljudi u mirnom suživotu, a unutarnji nemir zahtijeva izraženiju integraciju, solidarnost i suosjećanje ljudske zajednice.

Danas, više nego ikada prije, osjeća se potreba za susretanjem, razumijevanjem i mirom, te respektiranjem kulture i civilizacije kao duhovnog kapitala čovječanstva. Nakon jednog razdoblja zbunjenosti i lutanja, a na vrhuncu materijalnog napretka, potreba za duhovnošću i moralom vratila je vjeri umornog i iznemoglog čovjeka. Ona mu je ponovo otkrila dragocjene riznice veličanstvenog zajedničkog naslijeđa između Zemlje i Neba.

Bosna i Hercegovina, sa geografskog stanovišta mala zemlja, ima vlastite zasade duhovnosti i potrebnu širokogrudost, kojom nosi ovaj bremeniti amanet čija je važnost danas jasnija nego ikada prije. Ova zemlja je od davnina bila sigurno mjesto susretanja kultura, razmjene mišljenja i povjerljiv most za povezivanje. Bosanskohercegovačko iskustvo življenja jedinstva u različitosti ljudi vrijedno je naslijeđe za sve stanovnike svijeta. Dijalog i uvažavanje drugih, bez obzira na njihova vjerovanja i uvjerenja, s ciljem obogaćivanja vlastitog naslijeđa, te pozitivno i konstruktivno pristupanje uspjesima drugih, karakteristike su koje Bosnu čine prepoznatljivom na globalnoj razini. Upravo zbog toga je i moguće u kulturi i jeziku ove zemlje primijetiti izobilje tragova velikih naroda i civilizacija.

S obzirom na činjenicu da se ljudska civilizacija i kultura ne može odvojiti od duhovnosti i morala – ovo je, zapravo,  temeljno načelo civilizacije – treba reći da je Bosna i Hercegovina jedna od značajnih raskrsnica na kojim se susreću i razumijevaju religije u svijetu, a na evropskom tlu je zasigurno bitno mjesto ovog susretanja, razumijevanja i suživota. Izražena potreba današnjeg ljudskog društva – pogotovo tehnologiziranih društava – za duhovnošću i moralom, važnost i vrijednost ove zemlje čini izraženijom i očitijom nego ikada ranije.

Fondacija “Mulla Sadra” je kulturna institucija koja je, razumijevajući važnost i posebnost Bosne i Hercegovine kao mjesta svjetskog susretanja kultura i konstruktivnog dijaloga, spremna za sudjelovanje u tom blagorodnom procesu, te skrušeno i s uvažavanjem drugih dati vlastiti doprinos.

Fondacija “Mulla Sadra” je svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini zvanično pokrenula 2003. godine. Fondacija je, uz Božiju pomoć, u minulim godinama uspjela kroz dijalog, poznanstva, prijateljstva i razmjenu iskustava postići vrijedne rezultate. Saradnja, uz puno razumijevanje sa univerzitetskim profesorima, uglednim ličnostima, naučnim i kulturnim centrima, studentima i raznim društvenim skupinama, te naročito saradnja i koordinacija sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i sa uvaženim reisu-l-ulemom, duhovna su potpora ovoj Fondaciji.

Fondacija “Mulla Sadra” je u ovom razdoblju uspjela voditi aktivnosti na slijedećim naučnim i kulturnim poljima: 

Knjiga je jedan od glavnih puteva za intelektualnu razmjenu među ljudima. Uloga knjige u civilizaciji i kulturi je nezamjenjiva, jer ako je čovjekova kultura svojom sadržinom iznjedrila njegovu civilizaciju, onda je knjiga ostvarenje u kojem se informacije o ljudskoj civilizaciji, mislima i duhovnosti nalaze na jednom mjestu. Fondacija “Mulla Sadra” je tokom proteklih nekoliko godina uspjela da određeni broj vrijednih djela velikih islamskih mislilaca na poljima filozofije, gnoze, etike, odgoja… prevede, objavi te tako stavi na raspolaganje poklonicima ove vrste štiva. Djela objavljena od strane ove Fondacije su, zbog globalne popularnosti njihovih autora i važnosti obrađenih tema, privukla pažnju i naklonost mnogih.

Velikani poput Ibn Sine, Mulla Sadre, Mevlane Dželaludina Rumija, allame Sejjida Muhammeda Husejna Tabatabaija, allame Murteze Mutaharija, ajetullaha Muhammeda Takija Misbaha Jazdija i njima slični, poznati su i zauzimaju posebno mjesto u području islamske misli te ih stoga i nije potrebno predstavljati. Ovaj niz vrijednih djela razmatra važne dimenzije pitanja od intelektualne potrebe za današnje generacije, te daje odgovor na mnoga važna pitanja.

Fondacija u izdavačkom procesu ima još jedan niz važnih djela velikih islamskih mislilaca o raznim intelektualnim temama i ta djela će – ako Bog da – postepeno prezentirati zainteresiranoj javnosti.

Okupljanje i razmjena mišljenja islamskih mislilaca i intelektualaca oduvijek je polučivala važne misaone i praktične rezultate, a osim jačanja solidarnosti u društvu povlačila je za sobom i intelektualni iskorak i misaono bogatstvo. Fondacija “Mulla Sadra” je do sada bila organizator brojnih seminara, okruglih stolova i naučnih skupova, a imala je čast da ugosti i velike mislioce iz inostranstva.

U sklopu ovih napora, Fondacija je od početka težila ka pozivanju domaćih mislilaca i intelektualaca da se uključe u njene projekte, drže predavanja i iznose vlastita mišljenja.

Među tekuće programe Fondacije ubraja se i mjesečno održavanje okruglih stolova na kojim se razmatraju aktualne teme, kao i priprema za skoro održavanje međunarodne konferencije o uzajamnom doprinosu Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran u islamskom ozračju, a u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Pojedine teme zbog svoje širine i složenosti iziskuju opsežno i dugoročno zasnovano intelektualno razmatranje, uz metodu postepenog pojašnjavanja. Upravo zbog toga je Fondacija “Mulla Sadra” realizirala niz kurseva i studijskih zahvata o duhovnim temama za koje je javnost izrazila interes, a među kojim su tumačenje i pojašnjavanje pitanja iz tematskog raspona Mesnevije Mevlane Dželaludina Rumija, predmeta psihologija u islamskoj filozofiji i slično.

Fondacija namjerava i ubuduće, uz pomoć i milost Uzvišenog Boga, zainteresiranima omogućiti diskusiju i analizu sličnih tema u prisustvu uvaženih profesora, stručnjaka za pojedina područja.

Jedan od puteva za razmjenu iskustava i mišljenja jeste organiziranje naučnih putovanja za profesore i ulemu, te omogućavanje obilaska važnih naučnih centara i susreta sa istaknutim intelektualnim ličnostima. Dosadašnje iskustvo pokazuje da su takva putovanja veoma poučna i korisna, jer je intelektualne potencijale najlakše sagledati kroz direktno promatranje njihovih učinaka.

Fondacija “Mulla Sadra” je do sada organizirala i realizirala brojna studijska putovanja bosanskohercegovačkih profesora, uleme i studenata u Islamsku Republiku Iran, a namjerava očuvati kontinuitet ovog procesa – ako Bog da – i ubuduće.

Važni historijski događaji iznjedrili su mnogobrojne misaone i društvene promjene unutar islamskog društva i zbog toga su velikani misli i umjetnosti ulagali ogromne napore u stvaranju važnih djela, spajajući tako prošlost sa sadašnjošću i čuvajući misaonu i emotivnu živost u protoku vremena. Fondacija je svjesna ovih činjenica i u svoje aktivnosti je uvrstila i obilježavanje važnih događaja kroz koje akcentira njihove neprolazne poruke.

Mas-mediji i moćna internet mreža ubrajaju se među aktivne, brze, lahko dostupne i uticajne instrumente u procesima susretanja i razmjene ideja i mišljenja. Internet mreža, iz mnogo razloga, ima veći domet od ostalih medija. Prisustvo u ovoj mreži i njeno odgovarajuće korištenje jedna je od neophodnosti savremenog naučnog i kulturnog pregalaštva. Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini je aktivnim prisustvom na ovom području veoma dobro iskoristila njene prednosti i potrudila se da posjetiocima svoje internet stranice pomogne kroz prezentaciju konstruktivnih i korisnih misaonih, duhovnih i etičkih sadržaja. Posjetioci web-stranice ove Fondacije mogu postavljati pitanja i dobijati odgovore o najrazličitijim temama koje se tiču vjerskog i društvenog života. Veliki broj pristiglih pitanja na ovu adresu jasan je pokazatelj da je ova internet stranica naišla na dobar odziv, ali i uspjeha Fondacije u iznošenju odgovarajućih i korisnih rješenja na raznim poljima. Nedavno su najvažnija pitanja postavljena na ovoj stranici, zbog svoje važnosti, društvene prisutnosti i korisnosti, sakupljena i objavljena u formi knjige, a čitaoci mogu naći pitanja i odgovore u dva obimna sveska.

Fondacija, pored svojih djelovanja na intelektualnom planu, nije zanemarila ni uspostavu prijateljskih odnosa sa raznim društvenim grupama, pogotovo sa studentima, te je učešćem na sajmovima knjiga, organiziranjem izleta, kulturnih i naučnih natjecanja, kurseva jezika i informatike, prisutna u bosanskohercegovačkom društvu.

Fondacija “Mulla Sadra”, Božijom milošću, ima odgovarajuću zgradu za svoje aktivnosti. U njenom sastavu nalaze se sala za skupove, sala za konferencije, biblioteka i prikladan prostor za održavanje edukativnih sadržaja. Zgrada Fondacije nalazi se na pogodnoj lokaciji u gradu Sarajevu i dostupna je svim zainteresiranim građanima.

Pitanja i odgovori