Spoznaja

Vrijednost spoznaje

Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolje vjerovanje od vas ima onaj koji ima naj­bolju spoznaju.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Znanje je prvi vodič, a spoznaja je krajnja tačka.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Spoznaja, to je svjetlo srca.”[3]

Imam Husejn, mir s njim: “Sticanje znanja je sjeme spoznaje.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Allah ne prima djelo bez spoznaje, niti spoznaju bez djela. Dakle, ko spozna, njegova će ga spoznaja uputiti na djelo, a ko ne radi, nema ni spoznaje.”[5]

Zapreke spoznaje

Jesi li vidio onoga koji je za boga svoga strast svoju uzeo, onoga koga je Al­lah, a da je on toga svjestan bio, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce nje­govo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će ga nakon Al­laha uputiti? Zašto se ne urazumite?[6]

Poslanik, s.a.v.a.: “Glad, to je svjetlo mudrosti, a sitost je udal­jenost od Boga. Bliskost je Božija u ljubavi prema sirotinji i prib­ližavanju njima. Ne punite svoje trbuhe, to gasi svjetlo spoznaje u vašim srcima.”[7]

Samospoznaja

Imam Ali, mir s njim: “Samospoznaja je najkorisnija spoznaja.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Postigao je najveću pobjedu onaj koji us­pije spoznati sebe.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Kako će spoznati drugoga ko ne poznaje sebe?!”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Ko spozna svoj nefs, borit će se protiv njega, a ko ga ne spozna, pustit će ga samom sebi.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Ko spozna Allaha dž.š. – okitio se tevhidom, ko spozna sebe – produhovio se, ko spozna svijet – odreći će ga se, ko spozna ljude – izdvojit će se.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Oni koji su se najbolje spoznali najviše se Allaha boje.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Ko spozna sebe, spoznao je svoga Go­spodara.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Onome ko spozna čast svoga nefsa priliči da ga čuva od niskosti Ovoga svijeta.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Onome ko spozna svoj nefs potrebno je da bude zadovoljan blagodatima i da bude čedan.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Onoga ko spozna svoj nefs ne trebaju napuštati tuga i budnost.”[17]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, u dovi: “I učini nas od onih koji poznaju sebe, i koji su sigurni u prebivalište te im zbog toga ži­voti prolaze u pokornosti Tebi.”[18]

Imam Bakir, mir s njim, u savjetu Džabiru El-Džu‘fiju: “Nema spoznaje kao što je samospoznaja.”[19]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Džami‘u-l-ahbar, 36/18.

[2] Gureru-l-hikem, 2061.

[3] Isto, 5380.

[4] El-Bihar, 78/128/11.

[5] El-Kafi, 1/44/2.

[6] El-Džasije, 33.

[7] El-Bihar, 70/71/20.

[8] Gureru-l-hikem, 9865.

[9] Isto, 9965.

[10] Gureru-l-hikem, 6998.

[11] Isto, 7855.

[12] Isto, 7829.

[13] Isto, 3126.

[14] Isto, 7946.

[15] Isto, 10930.

[16] Isto, 10927.

[17] Isto, 10937.

[18] El-Bihar, 94/128/19.

[19] Tuhafu-l-‘ukul, 286.

Pitanja i odgovori