Iskrenost

O vjernici, budite bogobojazni i budite s onima koji su iskreni!1

Poslanik, s.a.v.a.: “Budite iskreni, zaista je iskrenost jedna od džennetskih kapija.”2

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je podudaranje govora sa Božanskom prirodom, a laž predstavlja udaljavanje govora od Božanske prirode.”3

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je jezik istine.”4

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost te spašava, iako je se plašiš, a laž te uništava, iako se s njom osjećaš sigurno.”5

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je dobro za svaku stvar, laž je zlo za svaku stvar.”6

Imam Ali, mir s njim: “Iskrenost je povjerljivost, laž je izdaja.”7

Imam Ali, mir s njim: “Čovjek je vrijedan u visini svoga stremljenja, a iskrenost je u mjeri njegove čovječnosti.”8

Imam Ali, mir s njim: “Vjerovanje je davati prednost istini kada ti šteti, ispred laži kada ti koristi.”9

Imam Bakir, mir s njim: “Prije govora naučite se iskrenosti.”10

Imam Sadik, mir s njim: “Iskrenost je moć.”11

Imam Sadik, mir s njim: “Čiji jezik je iskren, djela su mu čista.”12

Iskreni

Imam Ali, mir s njim: “Iskreni je na pragu izbavljenja i dostojan­stva, a lažac je na ivici poniženja i propasti.”13

Imam Sadik, mir s njim: “Ne dozvolite da vas prevari namaz i post drugih, moguće je da se nekada čovjek ushiti namazom i postom do te mjere da ukoliko ih napusti, obuzme ga strah. Preispita­jte ih zato u pogledu iskrenosti u govoru i vraćanju amaneta.”14

Imam Sadik, mir s njim: “Od same iskrenosti je bolji onaj koji istinu govori, a od dobrog djela onaj koji ga čini.”15

Najiskreniji govor

Allah će vas – nema drugog boga, osim Njega! – sigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čije su riječi od Allahovih ri­ječi istinitije?16

Imam Ali, mir s njim, kada je upitan: “Koji govor je najistinitiji?”, odgovorio je: “Svjedočenje da nema boga, osim Allaha.”17

Imam Ali, mir s njim: “Najistinitiji govor jeste ono što nam kazuje jezik hāla (stanja).”18

 Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012, s arapskog preveo: Ertan Basarik

1 Et-Tevba, 119 (Pogledati: El-Maide, 119; Jusuf, 70; El-Enbija, 63; El-Ahzab, 23-24; Ez-Zumer, 33; El-Hašr, 8)

2 Tarihu Bagdad, 11/82.

3 Gureru-l-hikem, 1553.

4 Isto, 275.

5 Isto, 1118.

6 Isto, 1115.

7 Isto, 15.

8 Nehdžu-l-belaga, mudrost 47.

9 Isto, mudrost 458.

10 El-Kafi, 2/104/4.

11 El-Bihar, 78/269/109.

12 El-Kafi, 2/104/3.

13 Nehdžu-l-belaga, govor 86.

14 El-Kafi, 2/104/2.

15 Emali-t-Tusi, 223/385.

16 En-Nisa, 87.

17 El-Bihar, 77/387/1.

18 Gureru-l-hikem, 3206.

Pitanja i odgovori