Život

Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da to On ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi; to je Allahu, uistinu lahko![1]

Imam Ali, mir s njim: “Tvoj životni vijek je broj tvojih udisaja za koje ima čuvar što ih broji.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista, niko od vas ne dočeka novi dan svoga života, a da za sobom nije već ostavio jedan.”[3]

 Korištenje života

Poslanik, s.a.v.a.: “Budi veća tvrdica prema životu nego što si prema novcu.”[4]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je životni vijek ograničen: niko neće preći preko onoga koliko mu je određeno pa zato požurite prije nego prispije smrtni čas!”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Ono što je od života prošlo otišlo je, ono što slijedi ne­jasno je, a sadašnje vrijeme je prilika.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Kako su brzi časi dana, kako su brzi dani mje­seca, kako su brzi mjeseci godine, kako su brze godine života!”[7]

Imam Ali, mir s njim: “O ljudi! Sada, sada prije nego se počnete kajati i prije nego kaže duša: ‘Teško meni, uskratila sam Božije pravo!’[8]

Imam Ali, mir s njim: “Neka je milost Božija na čovjeka koji zna da su mu ud­isaji koraci ka času smrti pa je zato požurio sa djelima i prikra­tio želje.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvajte se mogućnsti da svoje živote trošite u nešto što vam ne ostaje, jer ono što od života prođe ne vraća se.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista je život dar tvojoj sreći ukoliko ga utrošiš u iskazivanju pokor­nosti svome Gospodaru.”[11]

Čiji život je dokaz protiv njega

Oni će u njemu jaukati: “Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili.” – “A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je tre­balo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nasilnicima nema pomoći!”[12]

Poslanik, s.a.v.a.: “Kada nastupi Sudnji dan, bit će pozvano: ‘Gdje su šezde­setgodišnjaci?’ To je životni vijek za koji je Allah, dž.š., rekao: Zar vas nismo poživjeli toliko da bi oni koji pouku primaju pouku primili?[13]

Imam Ali, mir s njim: “Životni vijek za koji Allah, dž.š., prima opravdanje od čovjeka iznosi šezdeset godina.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “O kakve li tuge za nemarnog da mu život bude dokaz protiv njega i da ga dani njegovi odvedu u propast!”[15]

Imam Bakir, mir s njim: “Kada čovjeku prođe četrdeset godina, bude mu re­čeno: ‘Otvori oči! Zaista više nemaš opravdanja! A četrdese­tgodišnjak nije preči od dvadesetgodišnjaka da mu bude primljen izgovor.’”[16]

Šta produžuje život

Poslanik, s.a.v.a.: “Budi uvijek sa abdestom, Allah, dž.š., produžit će ti život.”[17]

Poslanik, s.a.v.a.: “Koga raduje da mu se opskrba uveća i da mu smrtni čas bude odgođen, neka čuva rodbinske veze.”[18]

Imam Ali, mir s njim: “Ko želi dugovječnost – a zbiljske dugovječ­nosti nema – neka rano doručkuje, neka obuva dobru obuću, neka smanji brige i neka umanji spolne odnose.”[19]

Imam Bakir, mir s njim: “Naređujte našim sljedbenicima da posjećuju mezar Huse­jna ibn Alija, mir s njim, zato što im to uvećava opskrbu, pro­dužuje život i udal­java nesreće.”[20]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko ima lijepe namjere, produžuje mu se život.”[21]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko bude dobročinitelj svojoj porodici, život će mu se produžiti.”[22]

Imam Sadik, mir s njim: “Ukoliko priželjkuješ da ti Bog produži život, raz­veseli ro­ditelje.”[23]

Vjernik i traženje dugog života

Fatima, mir s njom, u obraćanjima Uzvišenom Allahu: “Bože, tako Ti znanja o skrivenom i moći nad stvorenim, poživi me onoliko koliko znaš da je najbolje za mene i usmrti me kada smrt bude najbolja za mene!”[24]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, iz moljenja o ćudorednim svojstvima: “Daj mi da živim sve dok je moj život dar u pokoravanju Tebi, a ako život moj postane pašnjak za šejtana, uzmi me Sebi!”[25]

Mudrost u čovjekovom neznanju o dužini života

Imam Sadik, mir s njim: “Razmisli sada, Mufeddale, o razlogu skrivanja dužine života od čovjeka. Kada bi čovjek znao koliko će živjeti, ako bi bio krat­koga vijeka, ne bi uživao u njemu zato što bi išče­kivao nastupanje smrti u znani čas. Bio bi poput čovjeka koji je izgubio sav imetak ili mu se prib­ližio nestanak. Takav čovjek iz straha od nestanka imetka i padanja u si­romaštvo na svojoj koži kuša siromaštvo. I sve to u stanju kada je strah od prestanka života puno veći nego strah od gubitka imetka zato što se čovjek kojem se umanji imetak umiruje pri pomisli da ga može nadomjes­titi. Međutim, beznađe obuzima čovjeka kojem je poznato kada će izgubiti život. A ako bude dugovje­čan i bude svjestan te činjenice, oslonit će se na dugovječnost i predat će se uživanjima i grijesima i trudit će se da prvo udovolji svojim strastima, da bi se zatim pokajao na kraju živ­ota…

Ukoliko kažeš: ‘Upravo tada, kada ne zna koliko će živjeti te iščekuje da nastupi smrt, on svakog trenutka čini loša djela i krši zakone!’, u odgo­voru kažemo: ‘Zaista je razlog sudbinskog određenja u ovom pitanju upravo onaj koji smo predočili, pa ukoliko čovjek i pored toga ne ostavlja grijehe i ne prolazi se zla, to je zbog njegove opijenosti i nemilosrdnosti, a ne zbog greške u određenju.’”[26]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Fatir, 11.

[2] Gureru-l-hikem, 3434.

[3] Tenbihu-l-havatir, 2/218.

[4] Mekarimu-l-ahlak, 2/364/2661.

[5] A‘lamu-d-din, 336/12.

[6] Gureru-l-hikem, 9840.

[7] Nehdžu-l-belaga, govor 188.

[8] Tenbihu-l-havatir, 2/89.

[9] Gureru-l-hikem, 5214.

[10] Isto, 2618.

[11] Isto, 3429.

[12] Fatir, 37.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 2924.

[14] Nehdžu-l-belaga, izreka 326.

[15] Isto, govor 64.

[16] El-Hi­sal, 545/24.

[17] Emali-l-Mufid, 60/5.

[18] El-Hisal, 32/112.

[19] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/38/112.

[20] El-Bihar, 101/4/12.

[21] Isto, 69/408/117.

[22] Emali-t-Tusi, 245/425.

[23] Ez-Zuhdu lil-Husejn ibn Se‘id, 33/87.

[24] El-Bihar, 94/225/1.

[25] Es-Sahifetu-s-Sedždžadijje, dova 20.

[26] El-Bihar, 3/83.

Pitanja i odgovori