Imam Muhammed ibn Ali Bakir, mir neka je na njega

Potvrda imameta Imama Bakira 

Kifajetu-l-eser: “Kada je Alija ibn Husejna, mir s njim, zadesila bolest od koje će umrijeti, sakupio je svoju djecu, Muhammeda, Hasana, Abdullaha, Omera, Zejda, Husejna, i oporučio je za svoga nasljednika sina Muhammeda. Dade mu nadimak Bakir i poslove braće njemu predade.”[1]

Imam Bakir je duboko uronjen u znanje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., govoreći Džabiru ibn Abdullah Ensariju: “O Džabire, ti ćeš živjeti sve dok ne sretneš moga sina Muhammeda ibn Ali ibn Husejn ibn Ali ibn Ebi Taliba, poznatog u Tevratu kao Bakir. Kada ga sretneš, prenesi mu selam od mene.”[2]

Imam Bakir, mir s njim: “Zaista me je istina, koju je neistina (bātil) u svom stomaku sakrila, pozvala u pomoć. Rascijepio sam njene slabine i istina se ukazala iza njenih koprena i raširila se nakon što je bila skrivena i pokrivena.”[3]

Ali ibn Ibrahim, od svoga oca: “Skupina pristalica Imama Bakira iz okoline grada tražila je dozvolu da dođe kod njega. On im je dozvolio. Došli su kod njega i na jednom sastanku postavili su mu trideset hiljada pitanja i on je na sva odgovorio, a imao je deset godina.”[4]

Vrline Imama Bakira ‏

Imam Sadik, mir s njim: “Moj otac, mir s njim, mnogo je činio zikr. Uvijek kada bih hodao s njim činio je zikr; kada bih jeo s njim, činio je zikr. Kada bi razgovarao sa ljudima, to ga nije sprječavalo da čini zikr. Vidio bih kako mu se jezik zalijepio za nepce, a govorio bi: ‘Nema Boga osim Allaha!’ Bio je takav da bi nas sakupio i naredio bi nam da činimo zikr sve dok Sunce ne izađe. Naređivao bi onima od nas koji su znali čitati da uče Kur'an, a onima koji nisu znali čitati da čine zikr.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Ebu Džafer, mir s njim, imao je najljepši glas među ljudima.”[6]

Sulejman ibn Karm: “Ebu Džafer Muhammed ibn Ali udjeljivao bi nam pet do šest stotina, pa i do hiljadu dirhema. Nikad se ne bi umorio od udjeljivanja svojoj braći, posjetiocima i onima koji su sa nadom za pomoć dolazili kod njega.”[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović


[1] Kifajetu-l-eser, 239.

[2] El-Bihar, 46/223/1.

[3] Rebi‘u-l-ebrar, 2/603.

[4] El-Kafi, 1/496/7.

[5] El-Kafi, 2/499/1.

[6] El-Kafi, 2/616/11.

[7] El-Iršad, 266.

Pitanja i odgovori