KategorijaPsihološko-pedagoške teme

Naš gospodar je Onaj Koji je sve potpunim stvorio, a potom uputio.

Pitanja i odgovori