Jelo i piće

Prema vjerskom stajalištu, ishrana podrazumijeva korištenje blagodati Uzvišenog na putu robovanja Gospodaru. Stoga su u vjerskim učenjima spomenuti savjeti za korištenje ove blagodati. Između ostalog, o zabrani jedenja i pijenja poput nevjernika, Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, je stalno govorio:  ‘Stanje ovog ummeta će biti dobro sve dok se ne budu oblačili poput nevjernika i dok ne budu jeli poput nevjernika, pa kada to urade, Gospodar će ih poniziti.”[1]

  1. Neki od propisa koji se tiču jela

Halal-ishrana

U hadisu sa Miradža se navodi: “O Ahmede! Ako ti hrana i piće budu čisti, bit ćeš pod Mojom zaštitom i imat ćeš Moju podršku.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko bude jeo halal-hranu nad njim će stajati melek i tražiti za njega oprost dok ne prestane s jelom.”[3]

Pranje ruku

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Pranje ruku prije jela udaljava siromaštvo, a nakon jela uklanja tugu i poboljšava vid.”[4]

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, je rekao: “Pranje ruku prije i poslije jela povećava opskrbu.”[5]

Imam Bakir, mir neka je s njim, kaže: “Domaćin kuće prvi pere ruke prije jela, a posljednji poslije jela.”[6]

Imam Sadik, mir neka je s njim, je rekao: “Pranje ruku prije i poslije jela povećava opskrbu.”[7]

Također je rekao: “Domaćin prije jela počinje s pranjem ruku, kako se ostali ne bi ustručavali, a kada se završi s jelom, pranje ruku počinje od onoga ko je desno od vrata, bio to slobodan čovjek ili rob.”[8]

Još je rekao: “Ko god bude prao ruke prije i poslije jela, živjet će u blagostanju i zdravlju.”[9]

Također je rekao: “Kad god bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., jeo, pogotovo hljeb i meso, dobro bi prao ruke, a zatim bi se potro po licu ostatkom vode sa ruku.”[10]

Izgovaranje bismile

 “…Jedite sa drugima i govorite ‘bismillahi-r-rahmani-r-rahim’ da bi se blagoslov jela uvećao.”[11]

Imam Bakir, mir neka je s njim, je rekao: “..Kad god postavite jelo na sofru, recite “bismillahi-r rahmani-r-rahim.'”[12]

Imam Kazim, mir neka je s njim, je rekao: “Pri pijenju vode recite ‘bismillahi-r-rahmani-r-rahim’, a poslije toga recite ‘elhamdulillahi rabbi-l-alemin’.”[13]

Šejh Sadduk je rekao: “Prenosi se da onaj ko zaboravi za svaku vrstu hrane reći bismillah, neka kaže: ‘Bismillah i za početak i za kraj.’ “[14]

Zahvala

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Nagrada za onoga ko jede i zahvaljuje je poput nagrade za onoga ko posti u ime Gospodara.”[15]

Hodanje

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Ne jedite dok hodate, osim ako ste na to prinuđeni.”[16]

Stajanje

Enes je rekao: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio da se pije stojeći. Pitao sam: ‘A jedenje?’ Rekao je: ‘Jedenje je još gore.’ “[17]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Tokom jela skinite obuću, jer je to ugodno nogama i lijep je sunnet.” [18]

Također je rekao: “Jedenje na pijaci je uzrok poniženja.”[19]

Puhanje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio da se puše u jelo i piće.[20]

Prenosi se od Imama Sadika, mir neka je s njim, da je on dozvoljavao puhanje u jelo i piće, rekavši: “To djelo nije prihvatljivo u prisustvu drugih, jer je moguće da je to njima neprijatno.” [21]

Ležanje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio da čovjek jede dok leži na stomaku. [22]

Vrela hrana

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Klonite se vrele hrane jer ona odnosi blagostanje, i jedite hladnu hranu, jer je prijatna i u njoj je veći blagoslov.”[23]

Čistoća

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio jelo dok smo u stanju džunupluka.”[24]

Također, kaže: “Jelo u stanju džunupluka donosi siromaštvo”.[25]

Obraćanje pažnje na korisnost jela

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Kad jedemo sir i orahe zajedno, u svakom se nalazi lijek, ali ako ih jedemo odvojeno, u svakom ima bolest.”[26]

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Pametan čovjek treba da se pri jelu ukusne hrane sjeća gorčine lijeka.”[27]

Obraćanje pažnje na odgovarajuća jela

Imam Rida, mir neka je s njim, kaže: “Jedi onoliko koliko je dovoljno tvome tijelu, jer više od toga nema vrijednost hrane, pa ko god bude jeo koliko je potrebno, okoristit će se, a tako je i pri pijenju vode.” [28]

Jedenje sezonskih jela (i voća)

Imam Rida, mir neka je s njim, kaže: “Ljeti jedi hranu koja je po prirodi hladna, zimi hranu koja je po prirodi topla, a u dva druga doba hranu koja je umjerena…”[29]

Ležanje na leđima nakon jela

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Ležanje na leđima nakon jela deblja tijelo, hranu čini probavljivom i uklanja bol.” [30]

Imam Rida, mir neka je s njim, kaže: “Kada nešto pojedeš, (kratko) lezi na leđima i prebaci desnu nogu preko lijeve.” [31]

Napomena: Kratko ležanje poslije jela, a ne spavanje je ono o čemu govore ove predaje, te se zbog toga, u drugim predajama, spavanje poslije jela zabranjuje.

  1. Obroci

Jedna se osoba žalila Imamu Sadiku, mir neka je s njim, na probavne smetnje. Imam, mir neka je s njim, je rekao: “Doručkuj i večeraj, i ne jedi ništa između, jer to šteti tijelu. Zar nisi čuo da Gospodar kaže: I u njemu će (Džennetu) i ujutro i navečer opskrbljeni biti.”[32]

Međutim, nakon nastanka probavnih smetnji, liječnici preporučuju da se u kratkim vremenskim razmacima jede odgovarajuća hrana.

Imam Rida, mir neka je s njim, kaže: “U čovjekovom tijelu postoji vena koja se zove večera (aša’), i ako osoba izostavi večeru, ta vena će ga do jutra proklinjati i govoriti:  ‘Neka te Gospodar učini gladnim i žednim kao što si ti mene učinio gladnom i žednom’, pa neka niko od vas ne izostavlja večeru, makar to bio samo zalogaj hljeba ili gutljaj vode.”[33]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Kada klanjaš sabah, pojedi malo hrane – od nje će ti dah mirisati, smanjit će ti se temperatura, ojačati zubi i desni, privući će ti opskrbu i ćud će ti postati dobra.” [34]

  1. Neki od propisa vezanih za sofru

Zajedničko jelo

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najdraže jelo Gospodaru je ono nad kojim je mnogo ruku. Jedite zajedno i ne budite razdvojeni, jer je blagoslov u zajednici.”[35]

Također je rekao: “Najgori ljudi među vama su oni koji jedu sami.”[36]

Još je rekao: “Blagoslov je u trima stvarima: zajedničkom jelu, jelu u vrijeme sehura, i u popari.”[37]

I još kaže: “Jelo je potpuno kada ima četiri osobine: da bude halal, da nad njim bude mnogo ruku, da počinje sa bismilom i da se završi sa zahvalom Uzvišenom Allahu.”[38]

Imam Kazim, mir neka je s njim, kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je prokleo trojicu: onog koji sam pojede ono što mu je u poputnini…”[39]

Prenosilac kaže: “Kad god bi Imam Rida, mir neka je s njim, stavljao svoju sofru, pozvao bi svoje robove i sluge, pa čak i čuvare i konjušare.”[40]

Uzimanje ispred sebe

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kad se postavi sofra, jedi ispred sebe i ne uzimaj hranu ispred onoga ko je pored tebe, i ne jedi s najvišeg dijela hrane jer berićet dolazi sa vrha.” [41]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: Kad god jedete poparu, jedite sa strane jer je berićet na vrhu.[42]

Pristojno sjedenje

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže:” Za sofrom sjedite poput robova i ne stavljajte nogu preko noge, i ne sjedite prekriženih nogu, jer Uzvišeni Allah mrzi takvo sjedenje i prezire onoga ko tako sjedi.” [43]

Jesti polahko

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Produžite sjedenje za sofrom, jer se to vrijeme ne ubraja u život.”[44]

Odazivanje na poziv

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Grubost je troje: da čovjek bude pozvan za sofru i ne odazove se ili se odazove, ali ne jede…”[45]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je također rekao: “Kada posjetite brata muslimana i on vas pozove za svoju sofru, jedite i ne pitajte o hrani, a ako vam ponudi da pijete, pijte i ne pitajte o tome.”[46]

Jelo bez poziva

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao Zapovjedniku pravovjernih, mir neka je s njim: “O Ali! Osmorica, ako budu prezirani, neka ne krive nikoga osim sebe: onaj koji sjeda za sofru, a da nije pozvan…” [47]

Koristi povrća

 “Svoje sofre zazelenite povrćem, jer povrće uz izgovaranje bismile udaljava šejtana.”[48]

Imam Rida, mir neka je s njim, je rekao: “Momče, zar ne znaš da ja ne jedem sa sofre na kojoj nema povrća? Donesi ga.”  Prenosilac kaže: “Otišao je i donio povrće, pa je Imam, mir neka je s njim, pružio ruku i jeo, a i ja sam jeo.”[49]

Upute Imama Hasana Mudžtebaa, mir neka je s njim, o sofri

Imam Hasan Mudžteba, mir neka je s njim, kaže: “Postoji dvanaest stvari koje svaki musliman mora znati o sofri: četiri stvari su obavezne,[50] četiri stvari su mustehab i četiri stvari su od lijepa ponašanja. Obaveze su: spoznaja Gospodara, biti zadovoljan Gospodarom, izgovaranje bismile (sjećanje na Gospodara) i izgovaranje elhamdulillah (zahvalnost). Mustehab su: pranje ruku prije jela, sjedenje na lijevoj strani tijela, jedenje sa tri prsta i lizanje prstiju (ako se jede rukom). Lijepa ponašanja su: jedenje ispred sebe, uzimanje malih zalogaja, dobro žvakanje i malo gledanje u lica drugih.” [51]

  1. Propisi o piću

Pranje ruku

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Operite svoje ruke, a zatim pijte vodu iz njih, jer nijedna posuda nije čišća od ruku.”[52]

Pijenje naiskap

 “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je zabranio da se izvraća otvor mješine (kada se pije iz nje).”[53]

“Ne pijte vodu poput životinja. Pijte iz svojih ruku, one su vam najbolja posuda.”[54]

Zlatno posuđe

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onaj ko jede ili pije iz zlatne ili srebrene posude, u svom stomaku pali džehennemsku vatru.” [55]

Posude sa drškom

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ne pijte vodu sa strane na kojoj se nalazi drška posude, jer je to mjesto gdje se skuplja prljavština.” [56]

Slomljena zdjela

Imam Kazim, mir neka je s njim, je rekao: “Ne pijte vodu iz zdjele sa strane na kojoj je slomljena, jer je to okupljalište šejtana (nečistoće). Pijenje započnite sa bismilom, a završite izgovaranjem elhamdulillah.”[57]

Zahvalnost

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Kad god bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., pio vodu, govorio bi: ‘Hvala Allahu Koji nije učinio vodu gorkom zbog naših grijeha, nego je učinio pitkom zbog Svoje blagodati.” [58]

Stajanje

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Ne pijte vodu stojeći, jer to donosi bolest kojoj nema lijeka, osim ako je Uzvišeni Gospodar ne izliječi.” [59]

Imam Sadik, mir neka je s njim, je, praveći razliku u pijenju tokom dana i noći, protumačio govor Zapovjednika pravovjernih, mir neka je s njim, te je rekao: “Pijenje vode stojeći tokom dana hranu čini probavljivom, a navečer uzrokuje obolijevanje žuči.”[60]

Pijenje poslije drugih

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onaj ko daje nekoj grupi vodu, neka pije posljednji.”[61]

Upute Imama Sadika

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže:” Ko tokom pijenja vode bude poštovao sljedeće, Gospodar će mu Džennet učiniti obaveznim: da izgovori bismilu kada približi posudu sa vodom ustima, zatim da pije i prije nego se napije, udalji posudu sa vodom od usta i zahvali se Allahu. Zatim da ponovno pije, udalji posudu od usta, i zahvali se Allahu. Zatim da ponovno pije, i ostavi posudu, i zahvali se Allahu..”[62]

  1. Skupljanje ostataka hrane

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onom ko pojede ono što je palo sa sofre, bit će oprošteno.” [63]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao Zapovjedniku pravovjernih, mir neka je s njim: “Pojedi ono što padne sa sofre, jer će udaljiti siromaštvo od tebe, i to je mehr hurijama, a onom ko to pojede srce će biti prepuno znanja, blagosti, vjere i svjetlosti.”[64]

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Jedite ono što spadne sa sinije, jer je to lijek za svaku bolest..”[65]

Prenosilac hadisa kaže:  “Jeo sam u prisustvu Imama Dževada, mir neka je s njim. Nakon što su pokupili jelo, sluga je došao da pokupi mrve koje su ostale. Imam, mir neka je s njim, mu je rekao: ‘ U pustinji ne kupite mrve prosute sa sofre, pa čak bila to i butina od ovce. A u kući pažljivo tražite i pokupite.’ ” [66]

  1. Prejedanje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ne prejedajte se, jer će vam se ugasiti svjetlo spoznaje u srcima, a ko god bude klanjao prazna stomaka noćni namaz hurije će ostati oko njega.” [67]

Također je rekao: “Ne umrtvljujte svoja srca pretjeranim jelom i pićem, jer su srca poput usjeva – previše vode ih uništava.” [68]

Također je rekao: “Allah neće pogledati na onog koji jede sve što poželi, sve dok taj ne napusti tu naviku.” [69]

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Mnogo jedenja i spavanja uništavaju dušu i donose štetu.” [70]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Allah voli tri stvari: malo pričanja, malo spavanja i malo jela.” [71]

Još je rekao: “Probavite hranu uz spominjanje Boga i namaz, i ne spavajte puna stomaka jer će vam srca otvrdnuti.”[72]

Još je rekao: “Ko god na Ovom svijetu (zbog pretjeranog jela) bude mnogo podrigivao, na Sudnjem danu će biti više gladan.”[73]

Poslanik, s.a.v.a., prenosi od Isaa, a.s.: “Ne punite želudac kad jedete, jer težina jela u želucu i plućima uklanja veselost lica.”[74]

Lukman je rekao svome sinu: “Sine! Kad god se napuni želudac, misao spava, mudrost zanijemi, a tijelo odustaje od ibadeta.” [75]

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Ebu Džuhajfe je u prisustvu Poslanika, s.a.v.a., podrignuo, te mu je Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Zadrži podrigivanje, jer su najsitije osobe na Ovom svijetu, najgladnije osobe na Budućem.”[76]

Imam, mir neka je s njim, je rekao: “Nakon toga Ebu Džuhajfe, do svoga preseljenja, nikada nije napunio svoj stomak hranom.”

Imam, mir neka je s njim, je, također, rekao: “Ako ostaviš jelo prije nego se zasitiš, uživat ćeš u njemu.”[77]

U hadisu se prenosi: “Ko bude malo jeo, tijelo će mu biti zdravo i srce čisto, a ko bude jeo mnogo, tijelo će mu oboljeti i srce otvrdnuti.”[78]

Imam Bakir, mir neka je s njim, kaže: “Uzvišenom Allahu nije ništa mrže od punog stomaka.”[79]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Uzvišeni Allah prezire prejedanje”, te je dodao:  “Čovjek je primoran jesti zbog svog opstanka, pa kada jedete, trećinu stomaka ostavite za hranu, trećinu za vodu i trećinu za disanje i ne gojite se poput svinja za klanje.”[80]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Vjernika ne smije savladati njegova požuda i osramotiti njegov stomak.”[81]

  1. Poslanikov način u jelu i piću

Zapovjednik pravovjernih, mir neka je s njim, kaže: “Poslanika su ponudili jelom, pa je stavio prst u jelo, te je osjetio da je vruće i rekao:  ‘Ostavite da se ohladi, to je veći blagoslov. Uzvišeni Allah ne hrani nas vrelim.’ ” [82]

Imam Husejn, mir neka je s njim, kaže: “Kad bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., jeo, govorio bi: ‘Bože! Daj nam bereketa u ovom i opskrbi nas boljim od ovog!’ A kad god bi pio mlijeko, govorio bi: ‘ Bože! Daj nam bereket i opskrbu u njemu.’ “[83]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., od kada ga je Bog poslao kao poslanika pa da kraja svoga života nikada nije jeo naslonjen na nešto i jeo je poput sluge, sjedio je poput sluge, i to je činio iz poniznosti i skrušenosti pred Bogom.”[84]

 

Također kaže: “Nije volio piti, jesti ili uzimati nešto lijevom rukom.” [85]

Prenosilac kaže: “Poslanik, s.a.v.a., je koristio desnu ruku za jelo, piće i uzimanje abdesta.” [86]

Poslanik, s.a.v.a., nije jeo hranu dok se ne ohladi i govorio je: “Gospodar nas ne hrani vatrom. U vreloj hrani nema bereketa, pa je ohladite.” Poslanik je izgovarao bismilu kada bi jeo, i jeo je s tri prsta, i uzimao je hranu ispred sebe, te se nije služio hranom koja je ispred drugih. Počinjao je jelo prije drugih i jeo je s tri prsta -palcem, kažiprstom i srednjim prstom, i nekada se pomagao četvrtim prstom. Nekada bi jeo i svim prstima, ali nije jeo s dva prsta i govorio je: “Jesti s dva prsta je šejtanov način jela.”[87]

Enes kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikada nije govorio loše o nekom jelu. Ako mu se dopadalo jeo bi ga, ako mu se ne bi dopalo, nije ga jeo.” [88]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., nije jeo bijeli luk, luk, poriluk ni med u kojem ima smole –  a to je ono što ostane od drveta u stomaku pčela, pa ga ubace u med, jer miris toga ostaje u ustima.[89]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., bi skromno sjedio za sofrom i (poslije jela) oblizao bi prste i nije podrigivao. Odazivao bi se na poziv i slobodnog i sluge, čak i kada je jelo spremljeno od koljenice i drobi.[90] Primao je poklon, čak i da je to bio gutljaj mlijeka i popio bi ga, ali nije jeo sadaku.[91]

Imam Sadik, mir neka je s njim, kaže: “Hrana Božijeg Poslanika, s.a.v.a., bio je suh hljeb od ječma bez masti i začina.”[92]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada bi pio nikada nije disao u posudu, kada bi disao, odmaknuo bi posudu od usta.[93]

Prenosilac kaže: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., kada bi jeo nudio je osobu naspram sebe, a kada bi pio, davao bi osobi koja mu sjedi sa desne strane.”[94]

 

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života, sv. 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2017, s perzijskog preveli: Mohsen Zarean i Mirsad Hadžajlić

[1]  El-Mehāsin, vol. 2, str. 410.

[2]  Iršādu-l-kulūb, str. 203.

[3] Ed-Da'vāt, str. 25.

[4]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 139

[5] Tuhafu-l-‘ukūl, str. 101.

[6] Kurbu-l-isnād, str. 34; 70.

[7] El-Kāfī, vol. 6, str. 290.

[8]  ‘Ilelu-š-šerāii’, vol. 1, str. 291.

[9] El-Kāfī, vol. 6, str. 290.

[10] Mekārimu-l-ahlāk, str. 31.

[11] Isto, str. 149; Mustedreku-l-vesāil, vol. 16, str. 231.

[12] Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 3, str. 356.

[13]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 152.

[14] Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 3, str. 356.

[15]  El-Kāfī, vol. 2, str. 94.

[16]  Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 3, str. 354.

[17]  ‘Avāli-l-le'ālī, vol. 1, str. 76.

[18]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 124.

[19]  Ed-Da'vāt, str. 139.

[20]  Džāmi'u-s-sagīr, vol. 2, str. 696.

[21]  De'āimu-l-islām, vol. 2, str. 118.

[22]  Džāmi'u-s-sagīr, vol. 2, str. 688.

[23]  ‘Avāli-l-le'ālī, vol. 1, str. 163.

[24]  Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 4, str. 3.

[25]  El-Hisāl, vol. 2, str. 505.

[26]  El-Kāfī, vol. 6, str. 340.

[27]  Šerhu Nehdži-l-belāga libni Ebi-l-Hadīd, vol. 20, str. 272.

[28]  Mustedreku-l-vesāil, vol. 16, str. 220.

[29]  Bihāru-l-envār, vol. 59, str. 311.

[30]  Ed-Da'vāt, str. 80.

[31]  El-Kāfī, vol. 6, str. 299.

[32]  Isto, str. 288. Merjem, 62.

[33]  El-Kāfī, vol. 6, str. 289.

[34]  Ed-Da'vāt, str. 140.

[35]  Tibbu-n-nebijj, str. 19 i 21

[36]  El-Kāfī, vol. 2, str. 292.

[37] Tibbu-n-nebijj, str. 20.

[38]  El-Kāfī, vol. 6, str. 273.

[39]  Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 2, str. 277.

[40]  ‘Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 184.

[41]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 149.

[42]  ‘Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 34.

[43]  El-Kāfī, vol. 6, str. 272.

[44]  Mustedreku-l-vesāil, vol. 16, str. 233.

[45]  Kurbu-l-isnād, str. 160.

[46]  Džāmi'u-s-sagīr, vol. 1, str. 91.

[47] El-Hisāl, vol. 2, str. 410.

[48] Mekārimu-l-ahlāk, str. 176.

[49]  Isto.

[50]  Ovdje “obavezno” nema značenje fikhske obaveze, nego se radi o stvarima koje se trebaju ispoštovati

[51]  Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 3, str. 359.

[52] Džāmi'u-s-sagīr, vol. 1, str. 184.

[53]  Me'āni-l-ahbār, str. 281.

[54] Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 4, str. 10.

[55]  Džāmi'u-s-sagīr, vol. 1, str. 320;  ‘Avāli-l-le'ālī, vol. 2, str. 210.

[56]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 424.

[57]  Isto, str. 151-152.

[58]  Iršādu-l-kulūb, str. 38.

[59] ‘Ilelu-š-šerāii’, vol. 2, str. 464 i 465.

[60] El-Kāfī, vol. 6, str. 383.

[61]  Kenzu-l-fevāid, vol. 1, str. 170.

[62]  Usulu Kafi, vol. 2, str. 96-97.

[63]  Džāmi'u-s-sagīr, vol. 2, str. 587.

[64]  Ed-Da'vāt, str. 154.

[65] Tuhafu-l-‘ukul, str. 154

[66] Men la jahduruhu-l-fekīh, vol. 3, str. 356.

[67]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 150.

[68]  Isto.

[69]  Tuhafu-l-‘ukūl, str. 38.

[70]  Tasnīfu Gureru-l-hikem, str. 360.

[71]  Tenbīhu-l-havātir, vol. 2, str. 121.

[72]  Ed-Da'vāt, str. 76; Mustedreku-l-vesāil, vol. 12, str. 94.

[73]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 147.

[74]  ‘Ilelu-š-šerāii’, vol. 2, str. 497.

[75]  Tenbīhu-l-havātir, vol. 1, str. 102.

[76]  ‘Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 38-39.

[77]  Tuhafu-l-‘ukūl, str. 172.

[78]  Ed-Da'vāt, str. 77-78.

[79] El-Kāfī, vol. 6, str. 270.

[80]  Isto, str. 269-270.

[81]  Tuhafu-l-‘ukūl, str. 358.

[82]  ‘ Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 40.

[83] Isto, str. 39.

[84]  El-Kāfī, vol. 6, str. 270-271.

[85]Mekārimu-l-ahlāk, str. 142.

[86] Džāmi'u-s-sagīr, vol. 2, str. 372.

[87]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 28.

[88]  Isto, str. 30.

[89] Isto.

[90] U to vrijeme jelo koje bi se spremalo od koljenice i drobi nije bilo cijenjeno, a u nekim arapskim oblastima i danas je tako.

[91]  Menākibu ‘Ali ibn Ebī Tālib, vol. 1, str. 146; Bihāru-l-envār, vol. 16, str. 227.

[92]  Ez-Zuhd, str. 29.

[93]  Mekārimu-l-ahlāk, str. 31.

[94]  El-Kāfī, vol. 6, str. 299.

Pitanja i odgovori