O Bismilli

Bismillahir-rahmanir-rahim riječi su kojima počinje Božija knjiga. Ovaj detalj je dovoljan poticaj da odredimo svoj način ophođenja prema drugim ljudima. Ukoliko bi različitih životnih situacija bilo 114 kao i kur'anskih sura, u tom slučaju 113 naših reakcija trebalo bi da odiše milošću i razumijevanjem, a samo jedna od njih da bude lišena milosti, onda kada je riječ o istini, o Bogu, o vjeri. Ne samo Kur'an i ne samo Muhammed, s.a.v.a., već sve Božije knjige i svi Božiji poslanici otpočinju s riječima Bismillahi. U Kur'anu nailazimo na svjedočanstvo tog pravila i načela koje teče stvaranjem.

I neka ona u ime Allaha plovi i pristane. (Hud, 41) riječi su Nuha, a.s., prilikom pozivanja malobrojnih sljedbenika da se ukrcaju u lađu, jer počinje kazna potopom. Sulejman, a.s., također, pošto je primio izvještaj o kraljici Sabe, šalje joj pismo koje započinje riječima: S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog. (En-Neml, 30)

Hazreti Ali kaže da je Bismilla dodatak blagodarnosti poslova. Izostavljanje Bismille dovodi do toga da djela ostanu prazna. Drugim riječima, obavljati bilo koji posao, a ne započeti ga Bismillom je poput pričanja u vjetar – rekao jesi, ali to se ne čuje; uradio jesi, potrošio energiju, imetak i vrijeme, pred Boga dolaziš, a nemaš šta pokazati, jer ništa nisi uradio u ime Njega.

Kada uplaćujemo ratu za kredit, da li pišemo adresu i broj računa primaoca ili samo napišemo iznos, pa dajemo uplatnicu bankaru u amanet? Ne napišemo li primaoca, kada prođe određeno vrijeme, poštar donosi opomenu: niste uplatili dogovoreni iznos, zato morate platiti odštetu. Naravno, nije nam drago, ali prihvatamo. Šta je sa djelima, šta je sa Allahom, zašto Njega ne uzimamo u obzir?

Bismilla je do te mjere suštinska pojava, da je čak ukoliko zakoljemo životinju bez Bismille – zabranjeno jesti njeno meso. Ovo nam ukazuje da u životu vjernika svaka stvar, svaki pokret, svaki udisaj i svaki obrok mora imati cilj, a cilj je svakako u ime Allaha, na putu Allaha, s voljom Allaha.

U predaji se kaže: “Ne zaboravite Bismillu, pa čak ni kada želite napisati stih pjesme.” Također se govori i o veličini nagrade onome koji nauči dijete da prvi put kaže Bismillu.

Ukoliko nije dovoljno objašnjen značaj Bismille i njena potreba u našim životima, ukazujem da je Bismilla zaštitni znak vjernika, tako da sve njegove radnje moraju imati začin, miris, ukus i boju Božijega u sebi. U hadisima možemo naići na savjet da svaki posao trebamo činiti s Bismillom, pa čak i prilikom objedovanja kada želimo početi jesti drugu vrstu hrane trebamo ponoviti Bismillu.

Hazreti Ibrahim, a.s., kaže: Zaista su moj namaz i ibadeti i život i smrt posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.[1]

Kao što svaki proizvod nosi obilježje tvornice i proizvođača, kao što svaka javna i kulturna ustanova ili nevladina organizacija moraju imati svoje ime i logo po kojima su prepoznatljive, kao što svaka država ima svoj grb i zastavu, tako su zastava i grb vjernika muslimana riječi Bismillahi. U predajama primjećujemo da se za ljude koji smatraju da Bismillu ne treba učiti na početku sure, tj. tvrde da ona nije dio sure, kaže: “Ukrali su najčasniji ajet Kur'ana.”

Od Hazreti Sadika se prenosi da je rekao: “Bismilla je kruna sura.” Jedina sura u Kur'anu koja ne počinje Bismillom je sura Tevba, čije drugo ime je i Beraat. Hazreti Alija objašnjava da je razlog tome činjenica što je Bismilla riječ sigurnosti i milosti, a objava odricanja od nevjernika i idolopoklonika ne odgovara milosti i ljubavi.

– Bismilla je pokazatelj božanske linije i monoteističkog smjera.

– Bismilla je moto monoteizma, a spominjanje drugih, pored Božijeg imena, u ovom kontekstu je moto nevjerstva. Kada se primijeti da je u avion ušao miš, bez obzira što je avion dobio dozvolu za polijetanje, ipak će se svi morati iskrcati, sve se stvari izbaciti. Zašto? Iz jednostavnog razloga jer se može dogoditi da miš pregrize neki važan vod, kao što je vod komunikacijskog uređaja kojim pilot održava vezu sa tornjem, što bi vodilo nesreći.

– Bismilla je tajna opstanka i trajnosti, usljed toga sve što nema božansku liniju osuđeno je na propast.

– Bismilla je tajna ljubavi prema Bogu i oslanjanja na Njega. Zato volimo Onog koji je Svemilostan i Milostiv, počinjimo poslove oslanjanjem na Njega, jer spominjanje Njegovog imena povod je privlačenja milosti.

– Bismilla je ključ izlaska iz začaranog kruga zvanog oholost, putem izjavljivanja nemoći pred pragom Božijim.

– Bismilla je prvi korak na stazi robovanja Allahu.

– Bismilla uzrokuje bijeg šejtana. Čovjek koji se nalazi u Božijoj blizini ne potpada pod uticaj šejtana. (Pas ne laje na ukućane, niti ih grize, on napada jedino nepoznate, strance. Potrudimo se da dobijemo status ukućana kuće Božije.)

– Bismilla djelima daje svetost, a našem ahiretskom računu pokriće.

– Bismilla je zikr, drugim riječima mi govorimo: “Bože, nisam Te zaboravio”.

– Bismilla je svjedok naših namjera, drugim riječima: “Bože, Ti si mi cilj, a ne ljudi, popularnost ili strasti.”

– Hazreti Rida je rekao: “Bismilla je bliže najvećem imenu Božijem, nego što je zjenica oka bionjači.”

Bismillahir-rahmanir-rahim na početku svake sure je zapravo ključ koji daje do znanja da je ono što se nalazi u suri spušteno od strane izvora Istine i da je odraz milosti Božije.

Bismillahir-rahmanir-rahim na početku Knjige znači da se uputa može dogoditi jedino uz pomoć i volju Uzvišenog Allaha.

– Bismilla predstavlja riječi kojima počinje Božiji razgovor sa ljudima i čovjekov razgovor sa Allahom.

Er-rahman, Er-rahim; milost Božija – s obzirom da je Bit Allahova – vječna je kao i Bit.

– Spominjanje milosti kroz različite oblike ukazuje na trajnost Božije milosti. Er-rahman Er-rahim; ovo je veoma, veoma važno primiti k znanju: od stotinu, štaviše od hiljadu imena, Allah sebe na početku sure, na početku svega imenuje imenima mi  losti, općenite i posebne. Zar to nije dovoljno da shvatimo da je postojanje utemeljeno na milosti?

– Postoji mogućnost da to što su početne riječi Kur'ana rahman i rahim ukazuje da je Kur'an očitovanje, odraz Božije milosti, isto kao što su i samo stvaranje i slanje poslanika odraz Božije dobrote i milosti.

[1]  El-En‘am, 162.

Izvor: Muhsin Keraeti, Tumačenje sure Ja-Sin, Fondacija “Mulla Sadra”, 2011., sa perzijskog preveo: Ertan Basarik

Pitanja i odgovori