Spoznaja imena Boga Višnjeg i Njegovih svojstava

Broj imena Boga Višnjeg

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, u Kur'anu je devedeset devet imena. Onaj ko o svima njima vodi računa ući će u Džennet.“[1]

Predaje u tumačenju Najvećeg Imena

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bismillahir-Rahmanir-Rahim! bliže je Najvećem Imenu od zjenice oka njegovoj bionjači.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najveće Božije ime je u ova dva ajeta: ‘Bog je – nema boga, osim Njega – Živi Vječni.’[3] i ‘A vaš Bog – Jedan je Bog…!'“[4]

U Tirmizijevom Sunenu se prenosi od Burejda: „Vjerovjesnik, s.a.v.a., je čuo čovjeka koji je molio, izgovarajući: ‘Bože moj, išćem od Tebe da ja, uistinu, svjedočim da Si Ti Bog – nema boga, osim Tebe! – Jedan, Utočiste svemu, Koji nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije’, pa je, s.a.v.s., rekao: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je vlasti život moj, iskao je od Boga Njegovim Najvećim Imenom, kada On bude moljen njime – odazove se, a kada bude od Njega traženo njime – On daje.'“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, kada je bio upitan o Božijem Najvećem Imenu, rekao: „Svako je ime od Imena Božijih, pa isprazni srce svoje od svega, osim Njega! Moli Ga kojim hoćeš imenom jer, uistinu, Bog nema ime mimo ime. Nego, On je Jedini Svemoćni!“[6] 

Istraživanje značenja Najvećeg Imena

O Najvećem Imenu Boga Višnjeg se mnogo govori u hadisima, a naročito u moljenjima. Rečeno je da će svakom čovjeku koji njime moli Boga biti uslišano njegovo moljenje. Također, da Poslanikova porodica, mir s njima, zna sva njegova slova, osim jednog. Pa, koje je, onda, to ime?

Predaje u naslovljenoj glavi su različite pa zato nije ni moguće dati konačan odgovor na to pitanje sa stanovišta tih predaja.

Nepostojanje konačnog odgovora na traženo o Najvećem Imenu dovelo je do brojnih suprotstavljenih mišljenja. Sujuti je prenio dvadeset takvih mišljenja.

Najbolje istraživanje o objašnjenju Najvećeg Imena

Priznati veliki učenjak Allame Tabatabai, u objašnjenju značenja Najvećeg Imena, kaže:

„Među svijetom se proširilo mišljenje da je to jedno izgovoreno ime od imena Boga Višnjega, ako On bude njime zamoljen, moljenje će biti uslišano; od njegova uticaja nije ništa izuzeto. Međutim, oni nisu našli tu posebnost ni u kojem od poznatih Lijepih imena, niti u riječi Visosti; oni vjeruju da je to ime sastavljeno od nama potpuno nepoznatih slova, i kada bismo ga pronašli, mi bismo mogli našoj volji sve potčiniti.

Ali, čini se da Božija imena i Njegovo Najveće ime posebno, iako utiču na Svemir, posredujući i kao uzroci spuštanja izlijevanja iz Višnjeg Bića u ovaj očitovani svijet, ona to čine samo svojim suštinama, a ne riječima koje u datom jeziku upućuju na Višnje Biće, niti značenjima spoznatim iz njegovih riječi predstavljenim u umovima. To znači da je Bog Svevišnji Činitelj i Proizvoditelj svake stvari s njoj odgovarajućim časnim svojstvom koje sadrži njegovo prigodno ime. Nema nikakvog uticaja riječi ili predodžbe spoznate umom ili neke druge suštine, osim Višnjeg Bića, osim što je Bog Višnji obećao uslišanje molbe onoga koji Ga moli, kao što stoji u riječima Njegovim:

…Odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli…

To ovisi od moljenja i istinskog traženja, i da to moljenje i traženje budu upućeni Bogu Višnjem, a ne nekom drugom – kao što je istaknuto u tumačenju tog ajeta. Onaj ko odustane od svakog drugog uzroka i poveže se samo s Gospodarem svojim zarad neke od svojih potreba, on se povezao sa suštinom imena koje odgovara njegovoj potrebi, to ime utiče s biti svojom, i njemu bude uslišano. To je bit moljenja imenom. Kakvo je stanje imena kojem se molilac predao takvo je stanje njegova uticaja, i posebno, i općenito. Ako to ime bude Najveće Ime, njegovoj biti će se sve potčiniti i biće uslišano moljenja molioca tim imenom, uzevši općenito.

Na temelju iznesenog treba razumijevati sve što je u predajama i moljenjima navedenim u ovoj glavi, osim izgovorenog imena i njegova razumijevanja.

Da je Višnji nekog od Svojih vjerovjesnika ili od Svojih robova podučio nekom od Svojih imena ili nečemu od Velikog Imena znači da mu je otvorio put posvećenja samo Višnjem tim Njegovim imenom u njegovom moljenju i iskanju. Ako postoji izgovoreno ime koje ima razumljivo značenje, to je zato što su riječi i njihova značenja sredstva i uzroci kojima suštine čuvaju neku vrstu čuvanja, pa razumi to!“

Ono što je dužnost u spoznaji svojstava Boga Višnjeg

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Stvoritelj se ne može opisati, osim čime je On opisao Sebe. Kako može biti opisan Stvoritelj Kojeg čula ne mogu dosegnuti, do Koga zamišljanja ne mogu stići, misli Ga ne mogu odrediti niti Ga pogledi obuhvatiti. On je visoko iznad onog kako Ga opisivači opisuju. On je daleko u Svojoj blizini i On je blizu u Svojoj udaljenosti. On je stvorio ‘kako’ pa se Njemu ne može reći ‘kako’. On je stvorio ‘gdje’ pa se Njemu ne može reći ‘gdje’. On je bez ‘kako’ i gdje’ u Sebi te je On Jedan, Utočište svemu, kao što je opisao Sebe. Opisivači ne mogu postići Njegovo opisivanje. On nije rodio ni rođen nije i niko Mu ravan nije!“[7]

Jedan

Kur'an:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَ‌هُمْ وَرُ‌هْبَانَهُمْ أَرْ‌بَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْ‌يَمَ وَمَا أُمِرُ‌وا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَـهًا وَاحِدًا لَّا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِ‌كُونَ

Oni, pored Boga, za bogove uzimaju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da robuju samo jednom Bogu – nema boga, osim Njega! On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu pridružuju![8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „Išćem od Tebe imenom Tvojim, o, nema boga, osim Tebe, Jedinog, Jednog, Utočišta svemu!“[9]

Prvi, Posljednji

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bože moj, Ti Si Prvi, pa nema ništa prije Tebe, i Ti Si Posljednji, pa nema ništa poslije Tebe!“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ljudi neprestano pitaju o svemu pa čak govore: ‘Bog je bio prije svega, a šta je bilo prije Boga’? Ako vam to kažu, recite: ‘On je Prvi prije svega, i nema ništa poslije Njega. On je Vanjski ponad svega i On je Unutrašnji od svega. On zna sve.'“[11]

Tvorac

Kur'an:

هُوَ اللَّـهُ الْخَالِقُ الْبَارِ‌ئُ الْمُصَوِّرُ‌ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

On je Bog, Stvoritelj, Tvorac, Oblikovatelj. Njegova su Najljepša imena. Njega slavi sve u Nebesima i na Zemlji. On je Moćni, Mudri![12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, u moljenju Dževšen kebir, rekao: „O Gospodaru svega i njegov Graditelju, o Tvorcu svega i njegov Stvoritelju!“[13]

Davalac, Uzimalac 

Kur'an:

مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِ‌ضُ اللَّـهَ قَرْ‌ضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَ‌ةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْ‌جَعُونَ

Ko je taj koji će Bogu ponuditi obilati zajam, koji će On obilno vratiti, uz višestruko povećanje?! Bog i uzima i daje obilno, i Njemu ćete se vratiti![14]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „Slavljen je On, Skrbnik onoga što uzima! Slavljen je On, Uzimalac onoga što daje obilato!“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., također je rekao: „O Uzimaoče svega i Davaoče svega obilato!“[16]

Vječni

Kur'an:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَ‌بِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَ‌امِ

Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo biće Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Poštovanog.[17]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju na dan Bitke protiv Saveznika, između ostalog, rekao: „O, Pomagaču unesrećenih, o, Odazivaoče zazivanju nevoljnika, Ti Si Bog prije svega, i Ti Si Bog nakon svega! Ti Si Bog, Ti vječno ostaješ, a sve nestaje! Ti Si Vječni Koji ne nestaje, i Ti Si Onaj Koji je znanjem obuhvatio sve i podrobno izbrojao sve. Ti Si Tvorac prije svega i Vječni poslije svega!“[18]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju na Arefatu, između ostalog, rekao: „Moje nasilje moli oprost Tvoj, moje prolazno biće moli pomoć Tvoga vječnog Bića!“[19]

Otpočinilac, Sazdavalac

Kur'an:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرً‌ا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

Tvorac Nebesa i Zemlje, i kada On hoće da nešto bude, On tome samo kaže: “Budi!ˮ – i to bude![20]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hvala pripada Bogu, Koji u vječnosti Svojoj jeste Jedan… On je otpočeo što je proizveo i izveo je ono što je stvorio bez uzora ičeg što je bilo prije onoga što je On stvorio.“[21]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u govoru u Gadir Humu, između ostalog, rekao je: „Svjedočim da je On, uistinu, Bog Koji je… oblikovao što je proizveo bez uzora.“[22]

Svevideći

Kur'an:

وَاللَّـهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ‌

Bog sudi s istinom i pravdom, dok oni koje oni prizivaju mimo Njega ne mogu nikako suditi; jer, uistinu, samo je Bog Svečujući i Svevideći![23]

فَسَتَذْكُرُ‌ونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِ‌ى إِلَى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بَصِيرٌ‌ بِالْعِبَادِ

„A tada ćete se vi sjetiti ovoga što vam govorim. A ja se povjeravam Bogu, jer Bog, uistinu, vidi sve o robovima.“[24]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „O, Koga ne zaklanja bilo šta od bilo čega!“[25]

Primalac pokajanja

Kur'an:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَ‌حْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّـهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

A da nije dobrote Božije prema vama i milosti Njegove i da Bog ne prima pokajanje i da mudar nije…[26]

وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

On prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.[27]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u kazivanju o Ademu, mir s njim, rekao: „Kada su Gospodaru svome priznali svoj grijeh i da Bog ima dokaz protiv njih, stigla im je milost Svemilostivog Samilosnog. Gospodar njihov im je primio pokajanje jer On je, uistinu, Primalac pokajanja, Samilosni. Bog je rekao: ‘O Ademe, ti i tvoja žena se spustite na Zemlju, i kada vas dvoje budete popravljali stanje, Ja ću vama popraviti stanje, ako vas dvoje budete činili za Mene, Ja ću vas ojačati, ako budete brinuli o Mom zadovoljstvu, Ja ću se žurno brinuti o zadovoljstvu vas dvoje: ako se vas dvoje budete bojali Mene, Ja ću vas učiniti sigurnim od Moje srdžbe! Još je Poslanik rekao: ‘Tada su njih dvoje zaplakali, moleći: ‘Gospodaru naš, pomozi nam u popravljanju našeg jastva i u činjenju onoga što će Tebe učiniti zadovoljnim nama!’ Bog im je odgovorio: ‘Ako učinite loše djelo pa se Meni pokajete od njeg, Ja ću primiti vaše pokajanje: Ja sam Bog, Primalac pokajanja, Samilosni.'“[28]

Pokoravajući, Pokorilac

Kur'an:

هُوَ اللَّـهُ الَّذِى لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ‌ الْمُتَكَبِّرُ‌ سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّا يُشْرِ‌كُونَ

On je Bog – nema drugog boga, osim Njega! – Vladar, Sveti, Onaj Koji je bez nedostataka, Onaj Koji svakog osigurava, Onaj Koji nad svim bdi, Silni, Pokoritelj, Gordi! Hvaljen je Bog i vrlo visoko iznad onog što Mu oni pridružuju!“[29]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju kojem ga je poučio Džibril, mir s njim, rekao je: „Ti Si Pokorilac onih na Nebu i Pokorilac onih na Zemlji! Nema pokorioca u njima, osim Tebe!“[30]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pouzdavam se u Pokorioca Kojeg ne može niko pokoriti!“[31]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., također je rekao: „Nema boga, osim Tebe, Ti Si vrlo visoko da bi Ti imao dijete ili ortaka, i Ti Si toliko jak da bi imao jednakog! Nema boga, osim Tebe Jedinog, i Ti nemaš ortaka!“[32]

Čuvajući, Čuvalac

Kur'an:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّـهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

One koji uzimaju bilo šta pored Boga za zaštitnike svoje – Bog motri na njih; a ti nisi odgovoran za njihovo ponašanje.[33]

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّـهُ خَيْرٌ‌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْ‌حَمُ الرَّ‌احِمِينَ

Reče (Jakub): „Zar da vam ga povjerim kao što sam vam nekada povjerio njegova brata? Nikako, ali Božije okrilje je bolje, jer On je od milostivih Najmilostiviji!'“[34]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju je rekao: „U Tvojoj odredbi i Tvome određenju učvrsti blagoslov u meni samom, mojoj porodici i mome imetku, u Ploči Čuvanja, Tvojim čuvanjem sačuvanoj, o Čuvaru Čije čuvanje me čuva, čuvaj me čuvanjem koje Si učinio takvim da je sačuvan onaj kojeg Ti njime čuvaš!“[35]

Sudija

Kur'an:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ‌ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّـهُ وَهُوَ خَيْرُ‌ الْحَاكِمِينَ

I slijedi ono što ti se objavljuje, i budi strpljiv dok Bog ne presudi! On je najbolji od svih sudija![36]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hvala Bogu, visoko iznad svih stepena je On i Vlasnik Prijestolja svemoći… On je najpravedniji od svih sudija i najbrži od svih obračunalaca. Njegov sud je pravedan i On je hvale dostojan!“[37]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog je velik u dobročinstvima, trajan u blagodatima… Pravedan u sudu Svome i znalac u vlasti Svojoj!“[38]

Mudri

Kur'an:

وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ إِلَـهٌ وَفِى الْأَرْ‌ضِ إِلَـهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

On je Onaj Koji je Bog u Nebu i Bog na Zemlji i On je Mudri Znajući![39]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je rekao: ‘…Zaista, među Mojim robovima vjernicima je i onaj čije vjerovanje neće biti ispravno, osim u siromaštvu; kada bih ga učinio imućnim, to bi ga sigurno pokvarilo. Zaista, među Mojim robovima vjernicima je i onaj čije vjerovanje neće biti ispravno, osim u imanju; kada bih ga učinio siromašnim, to bi ga sigurno pokvarilo. Zaista, među Mojim robovima vjernicima je i onaj čije vjerovanje neće biti ispravno, osim s bolešću; kada bih ozdravio njegovo tijelo, to bi ga sigurno pokvarilo. Zaista, među Mojim robovima vjernicima je i onaj čije vjerovanje neće biti ispravno, osim u zdravlju; kada bih ga učinio bolesnim, to bi ga sigurno pokvarilo. Ja, zaista, uređujem stanje Mojih robova po Mome znanju o srcima njihovim; Ja sam, uistinu, Znalac Sveznajući!'“[40]

Blagi

Kur'an:

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْ‌ضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّـهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni, zaista, uvesti! – A Bog je Znalac i blag je.[41]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je objavio mome bratu Uzejru: ‘Nemoj biti siguran od iskušavanja Moga dok ne uđeš u Moj Džennet!’ Uzejr je, tresući se, zaplakao, pa mu je Bog objavio: ‘Ne plači, o Uzejre, ako Me ne poslušaš iz neznanja, oprostit ću ti Mojom blagošću, jer Ja sam, uistinu, dobrostiv i ne žurim kazniti robove Moje: Ja sam od milostivih Najmilostiviji!'“[42]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Onaj Koji je blag onome koji se o Njemu ogriješi!“[43]

Hvaljeni, Pohvaljeni, Zahvalni

Kur'an:

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ‌ اللَّـهِ رَ‌حْمَتُ اللَّـهِ وَبَرَ‌كَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

Oni rekoše: „Zar se čudiš Božijoj moći? Božija milost i blagoslovi Njegovi su na vama, porodici vjerovjesničkoj. On je hvale dostojan, Slavljeni!“[1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju Veliki štit rekao: „O, najbolji Spominjaoče i Spomenuti, o najbolji Pohvalioče i Pohvaljeni, o, najbolji Zahvalioče i Hvaledostojni!“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada je Adem ugledao svjetlost koja je zasjala iz njegove kičme, a bilo je to onda kada je Bog obrise naše s vrha Prijestolja stavio u naša leđa, on je ugledao svjetlost, ali nije mogao jasno vidjeti te obrise, pa je upitao: ‘Kakvi su ono obrisi?’

Bog Višnji je rekao: ‘O Ademe, to su obrisi najboljeg od Mojih stvorenja i ljudi: to je hvaljeni, a Ja sam Pohvaljeni, Hvaledostojni u Mojim djelima. Njegovo ime sam izveo iz Moga imena!“[3]

Živi

Kur'an:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرً‌ا

Ti se pouzdaj u Živog, Koji ne umire, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna sasvim…“[4]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju Veliki štit izrekao je: „O Živi prije svega, o Živi poslije svega, o Živi Kojem se ne pridružuje živi, o Živi Kojem nije potreban živi, o Živi Koji usmrćuje živog, o Živi Koji opskrbljuje sve žive, o Živi Koji ne nasljeđuje život od živog, o Živi Koji oživljuje mrtve, o Živi, o Sveti Kojeg ne obuzimaju ni drijemež ni san!“[5]

Stvarajući

Kur'an:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ‌ فَتَبَارَ‌كَ اللَّـهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Pa smo onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti sačinili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo – pa neka je vrlo visoko Bog, najljepši stvoritelj![6]

إِنَّ رَ‌بَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

Gospodar tvoj sve stvara i On je Sveznajući.[7]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., o riječima Višnjeg: Koji je uljepšao savršeno sve što je stvorio, rekao je: „Tako, stražnjica majmuna nije lijepa, ali je On savršeno uredio stvaranje nje.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., o svojstvu Boga Višnjeg, rekao je: „On je stvorio šta je stvorio bez ičije pomoći, i bez usiljenosti i prevare.“[9]

Opskrbljujući, Opskrbilac

Kur'an:

مَا أُرِ‌يدُ مِنْهُم مِّن رِّ‌زْقٍ وَمَا أُرِ‌يدُ أَن يُطْعِمُونِ ۝ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّ‌زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ

Ja nikakvu opskrbu ne tražim od njih, niti tražim da Me hrane; jer, uistinu, Bog je Opskrbilac, Posjednik moći, Postojani!“[10]

وَإِذَا رَ‌أَوْا تِجَارَ‌ةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَ‌كُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ‌ مِّنَ اللَّـهْوِ وَمِنَ التِّجَارَ‌ةِ وَاللَّـهُ خَيْرُ‌ الرَّ‌ازِقِينَ

Ali kada oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš na minberi. Reci: „Ono što je u Boga bolje je i od veselja i od trgovine!“ A Bog najbolju opskrbu daje.[11]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju Veliki štit rekao: „O Bože moj, ja išćem od Tebe imenom Tvojim…, o Opskrbioče svakog opskrbljenog, o Vladaru svakog posjeda!“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „O Opskrbitelju siromašnih, o Milosniče bijednih!“[13]

Sažalijevajući

Kur'an:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَ‌حْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّـهَ رَ‌ءُوفٌ رَّ‌حِيمٌ

A da nije Božije blagonaklonosti vama i milosti Njegove, i da Bog nije sažaljiv, samilostiv…[14]

أَلَمْ تَرَ‌ أَنَّ اللَّـهَ سَخَّرَ‌ لَكُم مَّا فِى الْأَرْ‌ضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِ‌ى فِى الْبَحْرِ‌ بِأَمْرِ‌هِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْ‌ضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ لَرَ‌ءُوفٌ رَّ‌حِيمٌ

Zar ne vidiš da je Bog sve što je na Zemlji vama potčinio, pa i lađe koje, voljom Njegovom, morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako On to dopusti. – Bog je, uistinu, ljudima sažaljiv i samilostiv![15]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju poslije klanjanja poznatog kao El-Kamila, rekao je: „O Časniji od svakog časnog, i Sažaljiviji od svakog sažaljivog i Saosjećajniji od svakog saosjećajnog!“[16]

Gospodar

Kur'an:

إِنَّ إِلَـهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَّ‌بُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَ‌بُّ الْمَشَارِ‌قِ

Uistinu, vaš Bog je – Jedan, Gospodar Nebesa i Zemlje i onog što je između njih dvoje i Gospodar istoka![17]

سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

Bezgraničan je u Svojoj veličini Gospodar tvoj, Gospodar svemoći, vrlo visoko iznad svega što mu oni pridružuju![18]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao jednom čovjeku koji je od njega tražio da ga poduči moljenju kojim Bog povećava opskrbu: „Reci: O Slavni, o Jedini, O Časni, o Stalni, okrećem Ti se Muhammedom, Tvojim vjerovjesnikom, Vjerovjesnikom milosti, s.a.v.a.! O Muhammede, o Allahov Poslaniče, ja se, zaista, tobom okrećem Bogu, tvome Gospodaru i mome Gospodaru i Gospodaru svega!…“[19]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hvala Bogu, uz Kojeg nema boga, osim Njega, Vladara Jasnog… Prvog neizmjenjivog, Ostajećeg nakon nestanka stvorenja, Veličajnog gospodstva, Svjetlosti nebesa i zemalja!“[20]

Svemilostivi, Samilostivi

Kur'an:

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّ‌بُّكُمْ ذُو رَ‌حْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَ‌دُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِ‌مِينَ

A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci: Gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna Njegova neće mimoići narod grješni![21]

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّـهُ خَيْرٌ‌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْ‌حَمُ الرَّ‌احِمِينَ

On reče: „Zar da vam ga povjerim kao što sam vam prije povjerio brata njegova?“ Ali, Bog je najbolji čuvar i on je od samilostivih Najmilostiviji![22]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Isa, sin Merjemin, rekao je: ‘Svemilostivi je Svemilostivi Ovoga svijeta, a Samilostivi je Samilostivi Onoga svijeta!'“[23]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Višnji se čudi čovjekovom gubljenju nade u milost Njegovu i oprost Njegov, iako je beskrajna milost Njegova.“[24]

U djelu El-Edebu-l-mufred se prenosi od Ebu Hurejrea da je Vjerovjesniku, s.a.v.a., došao neki čovjek s djetetom koje je čvrsto stiskao uza se. Tad je Vjerovjesnik, s.a.v.a., upitao: „Jesi li mu milostiv?“ „Jesam!“ – odgovorio je, pa je Vjerovjesnik, s.a.v.a., dodao: „Uistinu, Bog je milostiviji tebi nego što si ti djetetu: On je od milostivih Najmilostiviji!“[25]

Slavljeni, Sveti

Kur'an:

هُوَ اللَّـهُ الَّذِى لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ‌ الْمُتَكَبِّرُ‌ سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّا يُشْرِ‌كُونَ

On je Bog – nema drugog boga, osim Njega! – Vladar, Sveti, Mir, Vjerni, Bdijući, Silni, Moćni, Gordi. Hvaljen je Bog i iznad onoga što mu oni pridružuju![26]

يُسَبِّحُ لِلَّـهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْ‌ضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Ono što je u Nebesima i ono što je na Zemlji, veliča Boga, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga![27]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema nijednog jutra u kojem ljudi osvanu, a da glasnik ne zbori: ‘Slavljen je Gospodar, Sveti!'“[28]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Reci: Slavljen je Bog, Vladar, Sveti, Gospodar meleka i Duha. Ti Si uzvisio Nebesa i Zemlju moću i gordošću!“[29]

Mir

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, mir je ime od imena Boga Višnjeg koje je Bog spustio na Zemlju.“[30]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u opisu stanja stanovnika Dženneta rekao: „Oni su rekli: ‘Gospodaru naš, Ti Si mir, od Tebe je mir, i Tvoje pravo su visost i čast!’ Pa je On rekao: ‘Ja sam mir, sa Mnom je mir, i Moje prvo su visost i čast, pa dobro došli, robovi Moji!…'“[31]

Svečujući

Kur'an:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِ‌يَّا رَ‌بَّهُ قَالَ رَ‌بِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّ‌يَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Tu je Zekerija molio Gospodara svoga: „Gospodaru moj, podari me od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, moljenju odazivaš!“[32]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju Dževšen kebir, rekao je: „O Ti Koji čuješ glasove, o Znalcu tajni!“[33]

Ozdravilac

Kur'an:

وَإِذَا مَرِ‌ضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Koji mi, kada se razbolim, zdravlje vraća.[34]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju olakšanja, rekao je: „O Davaoče obilnih blagodati, o Otklonioče boli, o Ozdravioče od bolesti!“[35]

Zahvaljujući, Zahvalilac

Kur'an:

مَّا يَفْعَلُ اللَّـهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْ‌تُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّـهُ شَاكِرً‌ا عَلِيمًا

Zašto bi vas Bog kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Bog je zahvalan, Sveznajući![36]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Bože moj, Ti Si Sjećajući onoga koji se Tebe sjeća, Ti Si Zahvaljujući onome koji Tebi zahvaljuje, Ti Si Odazivajući onome koji Tebe moli, Pomagajući onome koji Tebe zove, Nada onome koji se Tebi nada, Okrećući onome koji se Tebi obraća i Dajući onome koji od Tebe išće!“[37]

Iskreni

Kur'an:

اللَّـهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَ‌يْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّـهِ حَدِيثًا

Bog će vas – nema boga, osim Njega! – sigurno sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čija je riječ iskrenija od Božije?![38]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Bože moj, ja zaista išćem od Tebe imenom Tvojim… O Najmudriji od svih sudija, o Najpravedniji od svih pravednih, o Najiskreniji od svih iskrenih!“[39]

Uzročnik, Utočište svega

Kur'an:

اللَّـهُ الصَّمَدُ

Bog je Neprouzročeni Uzrok, Utočište svega.[40]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Es-Samed (Neprouzročeni uzrok) Koji nema nikakvu prazninu.“[41]

Vanjski, Unutrašnji

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „Ti Si Vanjski, i nema ništa iznad Tebe, i Ti Si Unutrašnji, i nema ništa niže Tebe!“[42]

Znajući, Sveznajući

Kur'an:

وَإِن تَجْهَرْ‌ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ‌ وَأَخْفَى

Ako se ti glasno moliš – pa On zna tajnu kao i sve što je još skrivenije.[43]

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّـهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ‌ مُّبِينٌ

Reci: Samo Bog zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem![44]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u slavljenju Boga, visoka je visost Njegova, rekao je: „Slavljen nek Si Ti, uz Kojeg nema boga, osim Njega, Znalac svega bez učitelja!“[45]

Veličanstveni

Kur'an:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ الْعَظِيمِ

Uzdiži, onda, veličinu bezgraničnu moćnog imena Gospodara svoga![46]

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ الْعَظِيمِ

Jer on nije vjerovao u Boga Velikog.[47]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., govoreći o Uzdignuću (Miradžu), kada mu je Bog Višnji rekao: „Pogledaj Moje Prijestolje!“, rekao je: „Gledao sam Veličinu Kojoj je prišlo moje jastvo i ja sam izgubio svijest. Tada mi je nadahnućem objavljeno i ja sam rekao: ‘Slavljen nek je Gospodar moj Veliki i neka Mu je hvala na Veličini koju sam vidio!’ Kada sam to izrekao, podigla se nesvjesnost od mene, tako da sam to izgovorio sedam puta.'“[48]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „O Veći od svakog velikog!“[49]

Praštajući

Kur'an:

وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

On prima pokajanje od robova Svojih, i prašta loše postupke, i zna šta radite.[50]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Bože moj, Ti Si, uistinu, Praštajući, Časni, voliš praštanje pa oprosti meni!“[51]

Opraštajući, Svepraštajući

Kur'an:

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَ‌فُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّ‌حْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ‌ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ‌ الرَّ‌حِيمُ

Reci također: O robovi Moji koji ste se ogriješili o sebe same, ne gubite nadu u Božiju milost jer Bog oprašta sve grijehe – i zaista je On Svepraštajući![52]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju nazvanom Najljepša imena, rekao je: „Išćem od Tebe Tvojim imenom Opraštajući, o Radopraštajući grijehe, o Bože!“[53]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog kaže: ‘Ja sjedim zajedno s onim koji sa Mnom zajedno sjedi, i poslušan Sam onome koji je Meni poslušan, i Opraštajući onome koji traži oprost od Mene!'“[54]

Imućni

Kur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَ‌اءُ إِلَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيدُ

O ljudi, vi ste ovisni o Bogu, a Bog, On sam, Imućni je, Hvaledostojni![55]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju kojem je podučio Aliju, mir s njim, rekao je: „…Bože moj, Ti Si uistinu… imućan, ne osiromašuješ!“[56]

Stojeći, Samostojni

Kur'an:

اللَّـهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

Bog – nema boga osim Njega! – Živi, Samostojni. Ne obuzimaju ga ni drijemež, ni san![57]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju Dževšen kebir, rekao je: „O Ti o Kojem sve opstoji, Kojem sve odlazi!“[58]

Moćni, Svemoćni

Kur'an:

فَقَدَرْ‌نَا فَنِعْمَ الْقَادِرُ‌ونَ

Tako smo pokazali moć Našu! A kako smo Mi samo moćni![59]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u jednom od moljenja svojih, kad bi omrknuo, rekao: „Bože moj, Ti, uistinu, znaš sve moje potrebe i Ti Si, uistinu, moćan za njihov sretan ishod.“[60]

Bespočetni, Vječni

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bože moj, Ti Si Bog… Svjedočeći, Bespočetni, Uzvišeni, Veliki!“[61]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog je bio, a ne bješe ništa prije Njega.“[62]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog je bio, i nije bilo ničeg, osim Njega.“[63]

Bliski

Kur'an:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِ‌يبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْ‌شُدُونَ

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, uistinu, blizu: odazivam se moljenju molioca kad Me moli. Zato neka se oni pozivu Mome odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu![64]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „O Uzvišeni, Bliski u visosti Svojoj, i u uzdizanju Svome, i u stalnosti Svojoj!“[66]

Jaki

Kur'an:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ‌نَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَ‌حْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَ‌بَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيزُ

I kada je došla odredba Naša, Mi smo, milošću Našom, Saliha i vjernike s njim spasili od poniženja toga dana – Gospodar tvoj je, uistinu, Jaki, Silni![67]

إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّ‌زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki![68]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hvala Bogu Koji je… Njegovi su obuhvatanje svega, i nadmoć nad svim i snaga u svemu.“[69]

Otklanjajući

Kur'an:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ‌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْ‌ضِ أَإِلَـهٌ مَّعَ اللَّـهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ‌ونَ

Onaj Koji se nevoljniku, kada Mu se moli, odaziva, i Koji zlo otklanja, i Koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Bog postoji drugi bog? Kako nikako vi pouku da primite?![70]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju na dan Bitke protiv saveznika, rekao je: „O Pomagaču ožalošćenih, o Odazivaoče na moljenja nevoljnika, o Otklonioče mojih jada, otkloni od mene jade moje, brigu moju i žalost moju!“ [71]

Dovoljni

Kur'an:

وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّـهِ نَصِيرً‌ا

Bog najbolje poznaje neprijatelje vaše, i Bog je dovoljan zaštitnik, i Bog je dovoljan pomagač![72]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O Bože moj, o Dovoljni od svega, a ništa nije dovoljno bez Njega, o Gospodaru svega, učini nas dovoljnim od svega, tako da s imenom Tvojim ništa ne može štetu nanijeti!“[73]

Časni, Najčasniji

Kur'an:

اقْرَ‌أْ وَرَ‌بُّكَ الْأَكْرَ‌مُ ۝ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

Čitaj, a Najčasniji je Gospodar tvoj, Koji poučava peru![74]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „O Ti Koji naređuješ praštanje i razumijevanje, blagoslovi Muhammeda i Porodicu Muhammedovu, oprosti meni i pređi preko pogrešaka, o Časni, o Časni, o Časniji od svih časnih, i Sažaljiviji od svih sažaljivih, i Saosjećajniji od svih saosjećajnih, blagoslovi Muhammeda i Porodicu Muhammeda i obaspi me pomilovanjem, zdravljem, oprostom i milošću!“[75]

Vlasnik, Kralj, Vladar

Kur'an: 

قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ‌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‌

Reci: Bože moj, Vlasniku sve vlasti, Ti daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od koga hoćeš; Ti uzdigneš koga hoćeš, a poniziš koga hoćeš! U Tvojoj ruci je svako dobro, Ti zaista imaš moć nad svim![76]

لِلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ‌

Božija je vlast Nebesa i Zemlje i svega što je u njima; i On ima moć nad svim![77]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., o svojstvu Boga Višnjeg, rekao je: „Vladar onoga što im je dao u vlast.“[78]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Božija srdžba se pojačava na čovjeka koji se nazvao kraljem kraljeva. Nema vlasti niko, osim Boga!“[79]

Odazivajući

Kur'an:

وَقَالَ رَ‌بُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُ‌ونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ‌ينَ

Gospodar vaš je rekao: ‘Molite me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi robuju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi![80]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju uoči Bitke protiv Saveznika, izgovorio je: „O Pomagaču ožalošćenih, o Odazivaoče nevoljnicima, o Otklonioče žalosti goleme!“[81]

Sveobuhvatajući

Kur'an:

وَلِلَّـهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْ‌ضِ وَكَانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطًا

Božije je ono što je u Nebesima i ono što je na Zemlji i Bog zaista, obuhvata sve![82]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hvala Bogu, Koji je visoko u Jednoći Svojoj, blizu u Jedinosti Svojoj, veličajan u Vlasti Svojoj, velik u Moći Svojoj, i Koji je znanjem obuhvatio sve, a On je gdje jeste!“[83]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u zaštiti svojoj, izgovorio je: „Utječem se Bogu Obuhvatajućem svega: Njega ništa ne obuhvata, a On obuhvata sve!“[84]

Oživljujući, Usmrćujući

Kur'an:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ‌

Njegova je vlast Nebesa i Zemlje; On život i smrt daje i On je u svemu moćan![85]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bože moj, Ti Si Oživljujući mrtvih, i Usmrćujući živih i Moćan da uradiš ono što želiš!“[86]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju nazvanom Najljepša imena, izgovorio je: „O Učvrstioče stanovnika Nebesa i Zemlje, o Bože! O Oživljujući stanovnika Nebesa i Zemlje, o Bože! O Usmrćujući stanovnika Nebesa i Zemlje, o Bože!“[87]

Oblikujući

Kur'an:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَ‌كُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَ‌كُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

On je stvorio Nebesa i Zemlju s Istinom, i On vam je obličje dao, i On je likove vaše učinio lijepim, i Njemu je povratak![88]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u moljenju Dževšen kebir, rekao je: „O Ti Koji stvaraš šta hoćeš, O Ti Koji činiš šta hoćeš, o Ti Koji upućuješ koga hoćeš, o Ti Koji ostavljaš u zabludi koga hoćeš, o Ti Koji kažnjavaš koga hoćeš, o Ti Koji opraštaš grijehe kome hoćeš, o Ti Koji uzdižeš koga hoćeš, o Ti Koji ponižavaš koga hoćeš, o Ti Koji oblikuješ u maternicama koga hoćeš, o Ti Koji darivaš Svojom milošću koga hoćeš!“[89]

Darivajući, Darivalac

Kur'an:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Takvo je Božije darivanje: On ga dariva onome kome hoće; Božija dobrota je velika.[90]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „Slavljen je On, Darežljivi, Koji tako ushićujuće dariva, i Slavljen je On, Darivajući, Koji tako ushićujuće blagodari!“[91]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., običavao je reći, kada bi vidio ono što ga ushićuje: „Hvala Bogu, Blagodarujućem, Darivajućem, Čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela!“[92]

Određujući

Kur'an:

إِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ‌

Mi smo, uistinu, stvorili sve s mjerom i omjerom.[1]

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ‌ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ‌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce i Mjesec za računanje vremena; to je određenje Silnoga, Sveznajućeg.[2]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „O Onaj Kojem jedino pripada upravljanje i Kojem jedino pripada određenje!“[3]

Dobročineći

Kur'an:

لَقَدْ مَنَّ اللَّـهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَ‌سُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Bog je učinio dobro vjernicima kada je među njima uzdigao poslanika, jednoga između njih samih, da im poruke Njegove kazuje, da ih očisti, i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.[4]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog ima devedeset devet imena, stotinu manje jedno. Onaj koji ih je dobro spoznao ući će u Džennet. Ta imena su: Allah, Bog, Jedan, Jedini, Utočište svega, Dobročineći…“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj kome je Bog učinio dobro dajući mu da upozna Porodicu moju i njihovo upravljanje, Bog je njemu sabrao sve dobro.“[6]

Osvetnik za zlo

Kur'an:

وَمَن يَهْدِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّـهُ بِعَزِيزٍ ذِى انتِقَامٍ

Onaj koga Bog upućuje niko ne može zavesti! Zar Bog nije Silni, Osvetnik za zlo?![7]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u moljenju rekao: „Bože moj, išćem od Tebe imenom Tvojim…, o Pomažući, o Pobjednosni, o Uništavajući, o Osvetniče za zlo!“[8]

Spuštajući

Kur'an:

الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا

Hvala Bogu, Koji je Svome robu s visoka spustio Knjigu i nije dopustio da bilo kakvo odstupanje zamrači njezino značenje![9]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bože moj, Gospodaru naš i Gospodaru svega, Spustioče Tevrata, Indžila i Furkana, Raspučivaču zrnja i sjemenke!“[10]

Tvorac

Kur'an:

هُوَ الَّذِى يُرِ‌يكُمُ الْبَرْ‌قَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate i On je tvorac oblaka teških.[11]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., o svojstvu Boga Višnjeg, rekao je: „Njegovo je obuhvatanje svega, vlast nad svim, snaga u svemu, moć nad svim; Njemu nije ništa slično; On je Tvorac nečeg kada nije bilo ničeg; On je Vječni, Uzdržavalac pravde – nema boga, osim Njega, Silnoga, Mudroga! – On je vrlo visoko da bi pogledi mogli do Njega doprijeti, a On do pogleda dopire; On jedini je Nedokučivi, u sve Upućeni!“[12]

Uništavajući

Kur'an:

وَإِن مِّن قَرْ‌يَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِى الْكِتَابِ مَسْطُورً‌ا

I ne postoji nijedno naselje koje Mi prije Sudnjeg dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti; to je u Knjizi zapisano.[13]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u obraćanju na Dan El-Gadira, rekao je: „O ljudska skupino, zaista nema nijednog naselja, a da ga Bog neće uništiti poricanjem Istine stanovnika njegovih. Eto, tako On uništava naselja koja su nasilje činila, kao što je Bog Višnji podsjetio. Tako, Ali je vaš Imam i zaštitnik; on je obećanje Božije, a Bog će ispuniti šta je obećao!

O skupino ljudi, prije vas je zalutala većina prethodnika. Bog je uništio one prethodne i On će uništiti one potonje. Bog Višnji kaže: ‘Zar Mi nismo drevne narode uništili, a poslije njih i one koji su za njima dolazili?! Isto tako ćemo sa svim grješnicima postupiti. Teško toga dana poricateljima Istine!'“[14]

Svjetlost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U ime Boga, sama svjetlost nad svjetlošću, u ime Boga, Koji je Uređujući svega, u ime Boga, Koji je stvorio svjetlo od svjetlosti. Hvala Bogu Koji je stvorio svjetlo od svjetlosti i spustio s visoka svjetlo na Goru Sinajsku, u Knjizi u retke napisanoj, na koži razvijenoj, Odredbom određenom, vjerovjesniku obradovanom!“[15]

Pouzdani

Kur'an:

رَّ‌بُّ الْمَشْرِ‌قِ وَالْمَغْرِ‌بِ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

Gospodar istoka i zapada – nema boga, osim Njega – i Njega uzmi za Pouzdanog![16]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Posljednje što je rekao Ibrahim, mir s njim, kada je bačen u vatru, bilo je: ‘Dovoljan mi je Bog, krasan li je Pouzdani!'“[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne uzdaj se, osim u Boga, pa će te Bog povjeriti Sebi!“[18]

Zaštitnik, Prijatelj

Kur'an:

اللَّـهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِ‌جُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ‌ وَالَّذِينَ كَفَرُ‌وا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِ‌جُونَهُم مِّنَ النُّورِ‌ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Bog je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji poriču – zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla u tmine; oni su stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati![19]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bože moj, Ti Si moje uzdanje u tegobi mojoj, moja nada u žalosti mojoj, moja gotovost u okolnostima koje me snađu. Ti Si moj zaštitnik u blagodati mojoj, Bog moj i Bog mojih predaka. Blagoslovi Muhammeda i rod njegov!“[20]

Upućujući

Kur'an:

وَكَفَى بِرَ‌بِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرً‌ا

A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i pomagač.[21]

وَإِنَّ اللَّـهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَ‌اطٍ مُّسْتَقِيمٍ

… A Bog zaista izvodi na Put pravi one koji vjeruju.[22]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ja sam samo priopćilac, a Bog upućuje; On je djelilac i On daje.“[23]

Spoznaja odričnih svojstava

Ništa nije kao On

Kur'an:

فَاطِرُ‌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ‌ضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَ‌ؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Stvoritelj Nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara – a stvara parove i od stoke – da vas tako razmnožava. Ništa nije kao On! On je Svečujući, Svevideći![24]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je rekao: ‘… Nije Me spoznao onaj ko Me je usporedio sa stvorenjima Mojim!'“[25]

Nije rodio i nije rođen

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uskoro će doći vrijeme kada će se ljudi međusobno raspitivati pa će neki reći: Tako, Bog je stvorio stvorenja, a ko je stvorio Boga? Kada tako budu govorili, vi recite: Bog je Jedini, Bog je Utočište svemu! Nije rodio i nije rođen i Njemu niko nije ravan![26]

Njega ne obuzimaju ni drijemež ni san

Kur'an:

اللَّـهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

Bog – nema boga, osim Njega! – Živi, Sveti, Njega ne obuzimaju ni drijemež, ni san![27]

Hadis:

U djelu Musned Ebu Ja'laa se prenosi od Ebu Hurejrea: „Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.a., kada je s minbera kazivao o Musau, mir s njim, rekavši: ‘Pomislio je da li Bog Višnji spava, pa mu je Bog poslao meleka koji ga je tri puta probudio iz sna, a onda mu je dao dvije staklenke, u svaku ruku jednu, i zapovjedio mu da ih čuva.’ I nastavio je: ‘Musa je zaspao tako da mu se ruke samo što nisu sastavile, pa se prenuo iz sna i jednu od druge odmakao. Domalo iza toga opet je utonuo u san, a ruke mu se sudariše i staklenke razbiše.’ Na kraju je dodao: ‘Tako mu je Bog pokazao primjer: kada bi Bog spavao, ne bi mogao držati Nebesa i Zemlju.“[28]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Kamer, 49.

[2] El-En‘am, 96.

[3] Muhedžu-d-da‘vat, str. 120.

[4] Ali ‘Imran, 164.

[5] El-Hisal, str. 593, predaja 4.

[6] El-Emali li-s-Saduk, str. 531, predaja 751.

[7] Ez-Zumer,37.

[8] Muhedžu-d-da‘vat, str. 194.

[9] El-Kehf, 1.

[10] Muhedžu-d-da‘vat, str. 178.

[11] Er-Ra‘d, 12.

[12] El-Ihtidžadž, str. 139, predaja 32.

[13] El-Isra, 58.

[14] El-Ihtidžadž, str. 151, predaja 32; El-Murselat, 16-19.

[15] Muhedžu-d-da‘vat, str. 19.

[16] El-Muzzemmil, 9.

[17] Tarihu Bagdad, sv. 9, str. 118, br. 4728.

[18] Mustedreku-l-vesail, sv. 11, str. 217, predaja 12790.

[19] El-Bekare, 257.

[20] Misbahu-l-mutehedždžid, str. 16, predaja 15.

[21] El-Furkan, 31.

[22] El-Hadždž, 54.

[23] Musnedu ibn Hanbel, sv. 6, str. 33, predaja 16934.

[24] Eš-Šura, 11.

[25] Et-Tevhid, str. 68, predaja 23.

[26] Es-Sunenu-l-kubra li-n-Nesai, sv. 6, str. 170, predaja 10497; El-Ihlas, 2-4.

[27] El-Bekare, 255.

[28] Musnedu Ebi Ja‘la, sv. 6, str. 131, predaja 6639.

 


[1] Hud, 73.

[2] El-Beledu-l-emin, str. 410.

[3] Et-Tefsiru-l-mensub ile-l-Imami-l-‘Askeri, str. 219, predaja 102.

[4] El-Furkan, 58.

[5] El-Beledu-l-emin, str. 408.

[6] El-Mu'minun, 14.

[7] El-Hidžr, 86.

[8] Ed-Durru-l-mensur, sv. 6, str. 539.

[9] El-Ihtidžadž, sv. 1, str. 140, predaja 32.

[10] Ez-Zarijat, 57-58.

[11] El-Džumu‘a, 11.

[12] El-Beledu-l-emin, str. 403.

[13] El-Kafi, sv. 2, str. 552, predaja 7.

[14] En-Nur, 20.

[15] El-Hadždž, 35.

[16] Džemalu-l-usbu‘, str. 194.

[17] Es-Saffat, 4-5.

[18] Es-Saffat, 180.

[19] El-Kafi, sv. 2, str. 552, predaja 6.

[20] Muhedžu-d-da‘vat, str. 158.

[21] El-En‘am, 147.

[22] Jusuf, 64.

[23] Et-Tibjan fi tefsiri-l-Kur'an, sv. 1, str 29.

[24] Iršadu-l-kulub, sv. 1, str. 109.

[25] El-Edebu-l-mufred, str. 119, predaja 377.

[26] El-Hašr, 23.

[27] El-Džumu‘a, 1.

[28] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 563, predaja 3569.

[29] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 2, str. 24, predaja 1171.

[30] El-Edebu-l-mufred, str. 293, predaja 989.

[31] Sa‘du-s-su‘ud, str.110.

[32] Ali ‘Imran, 38.

[33] El-Beledu-l-emin, str. 402.

[34] Eš-Šu‘ara, 80.

[35] Muhedžu-d-da‘vat, str. 120.

[36] En-Nisa, 147.

[37] El-Beledu-l-emin, str. 421.

[38] En-Nisa, 87.

[39] El-Misbah li-l-Kafa‘mi, str. 338.

[40] El-Ihlas, 2.

[41] El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 2, str. 22, predaja 1162.

[42] Sahihu Muslim, sv. 4, str. 2084, predaja 61.

[43] Ta-Ha, 7.

[44] El-Mulk, 27.

[45] El-‘Azame, str. 53, predaja 110.

[46] El-Vaki‘a, 74.

[47] El-Hakka, 33.

[48] ‘Ilelu-š-šerai‘, str. 315, predaja 1.

[49] El-Misbah li-l-Kafa‘mi, str. 338.

[50] Eš-Šura, 25.

[51] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 534, predaja 3513.

[52] Ez-Zumer, 53.

[53] El-Beledu-l-emin, str. 418.

[54] El-Ikbal, sv. 3, str. 174.

[55] Fatir, 15.

[56] Muhedžu-d-da‘vat, str. 174.

[57] El-Bekare, 255.

[58] El-Misbah li-l-Kafa‘mi, str. 339.

[59] El-Murselat, 23.

[60] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 7, str. 335, predaja 7567.

[61] Muhedžu-d-da‘vat, str. 122.

[62] Sahihu-l-Buhari, sv. 6, str. 2699, predaja 6982.

[63] Sahihu Ibn Hibban, sv. 14, str. 7, predaja 6140.

[64] El-Bekare, 186.

[65]. جمال الاُسبوع: ص 221.

[66] Džemalu-l-usbu‘, str. 221.

[67] Hud, 66.

[68] Ez-Zarijat, 58.

[69] El-Ihtidžadž, sv. 1, str. 138, predaja 32.

[70] En-Neml, 62.

[71] El-Kafi, sv. 2, str. 561, predaja 17.

[72] En-Nisa, 45.

[73] Biharu-l-envar, sv. 94, str. 311.

[74] El-‘Alek, 3-4.

[75] Džemalu-l-usbu‘, str. 194.

[76] Ali ‘Imran, 26.

[77] El-Maide, 120.

[78] Tuhafu-l-‘ukul, str. 37.

[79] Musnedu ibn Hanbel, sv. 3, str. 550, predaja 10388.

[80] Gafir, 60.

[81] Tefsiru-l-Kummi, sv. 2, str. 186.

[82] En-Nisa, 126.

[83] El-Ihtidžadž, sv. 1, str. 138, predaja 32.

[84] Muhedžu-d-da‘vat, str. 16.

[85] El-Hadid, 2.

[86] Et-Tefsiru-l-mensub ile-l-Imami-l-‘Askeri, str. 219, predaja 668.

[87] El-Beledu-l-emin, str. 420.

[88] Et-Tegabun, 3.

[89] El-Beledu-l-emin, str. 409.

[90] El-Džumu‘a, 4.

[91] Muhedžu-d-da‘vat, str. 110.

[92] El-Musannef libni Ebi Šejbe, sv. 7, str. 90, predaja 1.


[1] Tarihu Bagdad, sv. 3, str. 422, br. 1553.

[2] ‘Uddetu-d-da‘i, str. 49.

[3] El-Bekare, 255.

[4] El-Bekare, 163; Muhedžu-d-da‘vat, str. 385.

[5] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 5, str. 515, predaja 3475.

[6] Misbahu-š-šeri‘a, str. 129.

[7] Kifajetu-l-eser, str. 12.

[8] Et-Tevbe, 31.

[9] El-Beleldu-l-emin, str. 414.

[10] Sahihu Muslim, sv. 4, str. 2084, predaja 2713.

[11] El-‘Azame, str. 55, predaja 117.

[12] El-Hašr, 24.

[13] El-Beleldu-l-emin, str. 410.

[14] El-Bekare, 245.

[15] Muhedžu-d-da‘vat, str. 110.

[16] El-Beleldu-l-emin, str. 410.

[17] Er-Rahman, 26-27.

[18] Muhedžu-d-da‘vat, str. 94.

[19] El-Kafi, sv. 4, str. 464, predaja 5.

[20] El-Bekare, 117.

[21] Et-Tevhid, str. 44, predaja 4.

[22] El-Ihtidžadž, sv. 1, str. 140, predaja 32.

[23] Gafir, 20.

[24] Gafir, 44.

[25] El-Beleldu-l-emin, str. 411.

[26] En-Nur, 10.

[27] Eš-Šura, 25.

[28] Tefsiru-l-‘Ajjaši, sv. 1, str. 36, predaja 21.

[29] El-Hašr, 23.

[30] El-Ikbal, sv. 1, str. 239.

[31] El-Ikbal, sv. 1, str. 409.

[32] El-Beleldu-l-emin, str. 422.

[33] Eš-Šura, 6.

[34] Jusuf, 64.

[35] El-Beleldu-l-emin, str. 511.

[36] Junus, 109.

[37] Ed-Duru‘u-l-vakije, str. 88.

[38] Muhedžu-d-da‘vat, str. 117.

[39] Ez-Zuhruf, 84.

[40] Et-Tevhid, str. 400, predaja 1.

[41] El-Hadždž, 59.

[42] El-Firdevs, sv. 1, str. 144, predaja 514.

[43] El-Misbah li-l-Kafa‘mi, str. 336.

Pitanja i odgovori