Dužnost

Zašto je čovjek obavezan da ispunjava dužnosti? Temelj dužnosti je to da se osvijesti čovjek ili da se obaveže da izvrši neki posao i djelo ili da napusti neku aktivnost. “Dužnost” u terminologiji fikha, islamskog prava, podrazumijeva Božije obavezivanje i zaduživanje Njegovih robova na izvršenje ili napuštanje nekog djela. Ovaj Božiji zahtjev naziva se “dužnost” (teklif), a čovjek koji je odgovoran za njegovo izvršenje i na koga se ono odnosi naziva se zadužen (mukellef).

Zato je rečeno da, kada se čovjek vjernik nalazi pred nekim djelom ili propisom, postoji pet mogućnosti: ili je obavezan da ga izvrši, što se terminološki naziva obaveza ili dužnost (vadžib); ili nije obavezan da ga izvrši, ali se daje prednost njegovom izvršenju, tako da je preporučeno i naziva se mustehab ili sunet; ili je obavezan da ga napusti, pa se to naziva zabranjenim (haram); ako njegovo napuštanje nije obavezno, ali je prednost u njegovom napuštanju, naziva se pokuđenim (mekruh); a ako o djelu ne postoji propis, onda se naziva mubah. Ova terminologija je postala uobičajena među svim muslimanima.

Pitanja i odgovori