Zekat

Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.[1]

I namaz obavljajte i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite.[2]

Imam Sadik, mir s njim: “Allah, neka je uzvišeno Njegovo ime, ništa teže nije propisao ovom ummetu od zekata, i većina njih će stradati zbog njega.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema namaza onome ko ne daje zekat, a nema zekata onome ko nije bogobojazan.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Zekat je uspostavljen jedino radi ispita bogatih i pomoći siromašnima. Ako bi muslimani davali zekat na svoj imetak, ne bi ostao ni jedan musliman siromah i ne bi imao potrebu ni za čim, svaki bi bio zadovoljan s onim što mu je Allah, dž.š., propisao kao obavezno. Ljudi nisu postali siromašni, gladni i goli ni zbog čega osim zbog grijeha bogataša.”[5]

Uloga zekata u uvećanju imetka

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada budeš želio da ti Allah uveća imetak, daj zekat.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Svoj imetak čuvajte zekatom.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Zekat nikada ne umanjuje imetak.”[8]

Imam Bakir, mir s njim: “Našao sam u knjizi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: ‘Kada se uskrati zekat, zemlja uskraćuje svoj blagoslov u usjevima, voću i rudnim nalazištima.’”[9]

Imam Kazim, mir s njim: “Allah, dž.š., je propisao zekat kao hranu za siromašne i kao sredstvo za uvećanje vašeg imetka.”[10]

Imam Rida, mir s njim: “Kad se ne dadne zekat, stoku sustiže smrt.”[11]

Onaj ko ne daje zekat

Imam Bakir, mir s njim: “Allah će imetak onoga ko ne daje zekat na Sudnjem danu pretvoriti u otrovnicu od vatre sa dvjema grbama. Zmija će se omotati oko njega i reći će joj se: ‘Prigrli ga kao što je on na Onome svijetu bio prigrlio tebe.’ O tome su Božije riječi: Na Sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko ne bude davao zekat, poželjet će u trenucima smrti da se vrati. O tome su Božije riječi: Gospodaru moj, vrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio![13]

Imam Sadik, mir s njim: “Tri su vrste kradljivca: onaj ko ne daje zekat, onaj ko smatra sebi dozvoljenim ženin vjenčani dar i onaj ko uzima zajam sa namjerom da ga ne vrati.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko umre, a ne isplati od zekata jednu šesnaestinu dirhema, neka umre ako hoće kao jevrej ili kao kršćanin.”[15]

Oni koji imaju pravo na zekat

Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom Putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je.[16]

Imam Sadik, mir s njim, o Božijim riječima: Zekat pripada samo siromasima.: “Siromah je onaj ko ne prosi od ljudi, jadnik je u težim prilikama od njega, a bijednik je u još težim prilikama od obojice prethodnih.”[17]

Svaka stvar ima zekat

Imam Ali, mir s njim: “Zekat na snagu je pravednost.”[18]

Imam Ali, mir s njim: “Zekat na ljepotu je čednost.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Zekat na izobilje je dobročinstvo prema komšijama i održavanje rodbinskih veza.”[20]

Imam Ali, mir s njim: “Zekat na zdravlje je ulaganje napora u pokornosti Allahu.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Zekat na hrabrost je borba na Božijem putu.”[22]

Imam Ali, mir s njim: “Držite se posta, jer je on zekat na tijelo.”[23]

Imam Sadik, mir s njim: “Svaka stvar ima zekat, a zekat na znanje je da se njemu pouči onaj ko je dostojan toga znanja.”[24]

Imam Sadik, mir s njim: “Dobro djelo je zekat na blagodati, zauzimanje je zekat na položaj, bolesti su zekat na tijelo, oprost je zekat na pobjedu. Svaka stvar na koju dadneš zekat sigurna je od oduzimanja.”[25]

Vitre (zekatu-l-fitr)

Imam Ali, mir s njim: “Ko dadne vitre, Allah mu time nadoknađuje ono što je ispušteno od zekata na njegov imetak.”[26]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista davanje vitri upotpunjava post, kao što i salavat na Poslanika upotpunjava namaz, jer onome ko namjerno ne dadne zekatu-l-fitr nema ni posta.”[27]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Et-Tevbe, 103.

[2] El-Bekare, 110.

[3] Emali-t-Tusi, 693/1474.

[4] Miškatu-l-envar, 46.

[5] El-Fekih, 2/7/1579.

[6] El-Bihar, 96/23/54.

[7] Isto, 78/60/138.

[8] Isto, 96/23/56.

[9] El-Kafi, 2/374/2.

[10] Isto, 3/498/6.

[11] El-Bihar, 73/373/8.

[12] Isto, 96/8/3.

[13] Isto, 96/21/50.

[14] El-Bihar, 96/12/15.

[15] Sevabu-l-a‘mal, 281/7.

[16] Et-Tevbe, 60.

[17] El-Kafi, 3/501/16.

[18] Gureru-l-hikem, 5448.

[19] Isto, 5449.

[20] Isto, 5453.

[21] Isto, 5454.

[22] Isto, 5455.

[23] El-Bihar, 78/99/1.

[24] Isto, 78/247/77.

[25] Isto, 78/268/182.

[26] Vesailu-š-ši‘a, 6/220/4.

[27] El-Fekih, 2/183/2085.

Pitanja i odgovori