Čednost i krepost

I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne![1]

Neobaviješteni ih zbog skromnosti njihove smatraju imućnima.[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah voli stidljivog čovjeka koji nastoji pošteno živjeti, a odvratan Mu je bestidni prosjak koji je nasrtljiv.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Borac na putu Božijem, koji postane še­hid, nema veću nagradu od onoga koji može učiniti grijeh, ali ostane krepostan. Kreposni gotovo da postane jedan od meleka.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Čednost je majka svih dobara.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Čednost je najbolje viteštvo.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Čednost čuva nefs i udaljava ga od niskosti.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Zekat ljepote je čednost.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Suzdržite se od tuđih žena, pa će se suzdržati od vaših žena.”[9]

Podsticaj na krepost stomaka i stidnih mjesta

Poslanik, s.a.v.a.: “Moj ummet će najviše ići u Vatru zbog trbuha i stidnih mjesta.”[10]

Poslanik, s.a.v.a.: “Musa, mir s njim, je zarad svoje suz­držanosti trbuha i čedne intime radio je osam ili deset godina kao najamnik.”[11]

Imam Bakir, mir s njim: “Robovanje Allahu ne čini se ničim boljim od kreposnog trbuha i čednosti stidnog mjesta.”[12]

Osnova čednosti

Imam Ali, mir s njim: “Korijen čednosti je zadovoljstvo onim što imaš, a njena posljedica je malo tuge.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Zadovoljstvo nasušnim hljebom rađa čednost.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost čovjeka je u mjeri njegove odlučnosti, a čednost njegova je u mjeri njegove časti.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Svako ko je pametan bit će i čedan.”[16]

Plod čednosti

Poslanik, s.a.v.a.: “Čednost se grana u zadovoljstvo, poniznost, bla­gostanje, rahatluk, traženje, skrušenost, sjećanje na Boga, razmiš­ljanje, darežljivost i širokogrudost. Ovo su odličja koja se dijele pamet­nom čovjeku koji je čedan usljed zadovoljstva Allahom i Njego­vom odredbom.”[17]

Imam Ali, mir s njim: “Čednost slabi pohotu.”[18]

Imam Ali, mir s njim: “Plod čednosti je skromnost.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Plod čednosti je očuvanost.”[20]

Imam Ali, mir s njim: “Svako ko je čedan, olakša mu se teret gri­jeha i uzdigne mu se mjesto kod Allaha, dž.š.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Uz krepost se djela uvećaju.”[22]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] En-Nur, 33.

[2] El-Bekare, 273.

[3] Emali-t-Tusi, 39/43.

[4] Nehdžu-l-belaga, mudrost 483.

[5] Gureru-l-hikem, 1168.

[6] Isto, 529.

[7] Isto, 1989.

[8] Isto, 5449.

[9] El-Hisal, 55/75.

[10] El-Kafi, 2/79/5.

[11] Sunen Ibn Madždže, 2444.

[12] El-Kafi, 2/79/1.

[13] Metalibu-s-seul, 50.

[14] Gureru-l-hikem, 1512.

[15] Nehdžu-l-belaga, mudrost 47.

[16] Gureru-l-hikem, 7646.

[17] Tuhafu-l-‘ukul, 17.

[18] Gureru-l-hikem, 2148.

[19] Isto, 4637.

[20] Isto, 4593.

[21] Isto, 8597.

[22] Isto, 4238.

Pitanja i odgovori