Sazrijevanje i odgoj sposobnosti

Dijete čim se rodi posjeduje u sebi potencijal za budući govor i razmišljanje. Za ispravan odgoj ova dva potencijala potrebna su dva potpuna programa: jedan je prirodni, a drugi odgojni program. U prirodnom programu svi činioci rasta treba da budu zdravi, da bi se na osnovu njihovog djelovanja jezik i mozak prirodno razvijali i usavršavali, i da bi njihovi skriveni potencijali govora i razmišljanja bili postepeno pokrenuti. Ako usljed bolesti, ili iz nekog drugog razloga, jezik i mozak zaostanu u razvoju, dijete će biti nijemo i nesposobno da razmišlja. U odgojnom programu za ispravan odgoj valjanog govora i razmišljanja potrebno je da sposoban odgajatelj pomno nadzire djetetov jezik i mozak i uputi ih na ispravan put, da jezik sačuva od psovke i nedoličnog govora a mozak od zastranjujućeg mišljenja i uvjerenja.

Potencijal seksualnog nagona također postoji u djetetu otpočetka. Potrebni su prirodni činioci kako bi se taj nagon odgojio u skladu sa zakonom Stvaranja i doveo iz potencijalnog stanja u aktuelno. Osim toga, potrebno je da odgojni činioci taj nagon valjano usmjere i sačuvaju od razvrata i seksualnih zastranjenja.

Roditelji koji sami nisu čisti ni krjeposni te koji pred djetetom govore neumjesne riječi i rade djela suprotstavljena ljudskoj čednosti, uzrokuju nesreću i zastranjenje svoje djece, pa se ona od djetinjstva kreću u smjeru suprotnom od čestitosti i krjeposti.

Najvažnije načelo koje u valjanom i ispravnom odgoju djeteta treba poštovati jeste usklađenost odgojnih programa sa prirodnim zakonima. Roditelji su dužni da prilikom odgajanja djeteta prate zakone iskonske prirode te da djecu odgajaju u skladu s njima. Naprimjer, hrana djeteta prije nicanja zuba razlikuje se od hrane poslije pojave zuba. Potrebno je da odgajatelj u režimu ishrane djeteta i korištenja prehrambenih proizvoda također slijedi zakon Stvaranja te da hranu prilagođava djetetovom prirodnom rastu i razvijanju. Ljubav prema igri također je jedna od prirodnih potreba djeteta. Odgajatelj treba svoj odgoj uskladiti sa urođenim težnjama djeteta te svoj odgojni program treba začiniti zdravom i bezopasnom igrom.

Spolni nagon je jedno od najvažnijih urođenih svojstava djeteta. Ovaj nagon se razvija u skladu sa nizom preciznih prirodnih zakona i pravila, kroz koje dolazi do postepenog spolnog sazrijevanja, te dijete, dok ne stigne do doba zrelosti, u skladu sa zakonom iskonske prirode, korak po korak prolazi kroz određena razdoblja.

Da djeca ne bi upala u spolna zastranjenja te da bi bila odgojena kao osobe koje posjeduju uzvišenu osobinu čednosti, potrebno je da roditelji uspostave ispravan i s prirodom usklađen program odgoja, da u pogledu seksualnog nagona paze na djecu i upute ih na ispravan put, put sreće. 

Danas je prihvaćeno uvjerenje da se spolni razvoj djece zaustavlja u razdoblju između šest i dvanaest godina. Prema riječima stručnjaka za psihoanalizu, ovo je doba skrivanja. U ovom razdoblju između dječaka i djevojčica, kao i djece istog spola, javljaju se ljubavi koje nemaju nikakvih seksualnih poriva. Međutim, pokretačka sila spolnog nagona pojačava se naročito u doba puberteta, više nego u bilo koje drugo doba. Do vremena prije šerijatskog punoljetstva, ova je vatra, iako upaljena, još uvijek slabašna. Ali od ovog vremena nadalje ona pruža svoj jezik i pokazuje sva svoja očitovanja. A onda se, tako procvjetala, ustaljuje.[1]

U ovih nekoliko redaka tri tvrdnje se uočavaju kao upečatljive:

a) Doba od šest do dvanaest godine u pogledu seksualnog nagona je posebno doba.

b) Seksualna strast u ovom dobu još uvijek je kao vatra koja je skrivena i slaba, a u doba zrelosti ta vatra se rasplamsava.

c) Program prirodnog zakona i zakona Stvaranja je da u dobi od šest do dvanaest godina ovaj nagon mora biti u stanju skrivenosti.

Ove tri tvrdnje prihvatljive su kako za Freuda tako i za ostale naučnike.

Skrivanje seksualnih želja

S obzirom na načelo usklađenosti prirodnih sklonosti i metoda odgoja, najbolji program ispravnog odgoja seksualnog nagona u dobi djeteta od šest do dvanaest godina je program koji je usklađen sa skrivenošću seksualnog nagona i ljubav među djecom ne smije imati naznake seksualnih želja. Jasnije rečeno, prirodni program je skrivanje spolnog nagona nekoliko godina prije puberteta. Potrebno je da i program odgoja bude usklađen sa zakonima prirode i da uvjeti odgoja djeteta pomažu skrivenosti nagona.

Islam je u svom odgojnom programu djeci u dobi između šest i deset godina poklonio naročitu pažnju i s ciljem ispravnog odgoja seksualnih želja i razvoja osobine čednosti svojim sljedbenicima je dao sve neophodne upute.

Islam u svojim odgojnim programima njeguje usklađenost zakona Stvaranja i legislativnih propisa te svojom odgojnom praksom osigurava uvjete prikrivanja dječije seksualnosti.

Islam djecu od šest godina i više nastoji sačuvati od podsticanja seksualnih poriva i roditelje obavezuje da svojoj djeci omoguće uvjete u kojima će svoje spolne nagone držati sakrivene. U tom smislu je preneseno mnoštvo predaja od kojih ću vam neke navesti ovom prilikom.

Božiji poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U dobi od deset godina odvojite postelju dječaka od dječaka, dječaka od djevojčice te djevojčice od djevojčice.”[2]

Također se prenosi od Imama Bakira, a.s.: “U dobi od deset godina odvojite postelju dječaka od ženskih osoba.”[3]

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera da je Božiji poslanik, s.a.v.a., kazao: “Razdvojite vašu djecu u posteljama kada napune sedam godina.”[4]

U drugom hadisu se prenosi o Poslaniku, s.a.v.a.: “Zaista je on u dobi od šest godina razdvajao djecu u posteljama.”[5]

Imam Musa ibn Džafer prenosi od Imama Alija, a.s., da je rekao: “Naredite svojoj djeci da klanjaju kada budu imala sedam godina i odvojite ih u posteljama kada budu imala deset godina.”[6]

Zakon prirode nalaže da djeca od šest godina pa do zrelosti imaju skriven i ugušen spolni nagon. Islam je svoj odgojni program uskladio sa zakonom prirode i izdao naredbu da se djeca od šest i više godina razdvajaju u postelji da se ne bi usljed tjelesnog dodira potaknuo spolni nagon.

Božiji poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada vam djevojčica napuni šest godina, neka je ne ljubi dječak. Isto tako, neka tuđe žene ne ljube dječaka koji je prešao sedam godina starosti.”[7]

Imam Rida, a.s., je kazao: “Kada vam djevojčica napuni šest godina, onda osoba s kojom nije u srodstvu nema pravo da je ljubi niti je može grliti.”[8]

Imam Sadik, a.s., rekao je prenosiocu hadisa: “Kada djevojčica napuni šest godina, ne priliči ti da je ljubiš.”[9]

Ahmed ibn Numan je upitao Imama, a.s.: “Kako da se odnosim prema djevojčici od šest godina koja je došla kod mene, a nije mi rod ?” Imam mu je odgovorio: “Nemoj je ljubiti, nemoj je stavljati sebi u krilo, niti je grliti.”[10]

Imam Ali, a.s., je rekao: “Igranje majke stidnim mjestom kćerkice od šest godina smatra se jednom vrstom bluda.”[11]

Ljubljenje, grljenje, stavljanje u krilo i diranje stidnih dijelova tijela činioci su koji podstiču spolnu strast. Zbog toga se spolni nagon djece od šest i više godina drži skrivenim. Islam je u svom odgojnom programu predvidio i naredio odgajateljima da se klone spomenutih radnji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ

O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i koji još nisu spolno zreli: prije jutarnje molitve i kad u podne odložite odjeću svoju, i poslije obavljanja noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni...[12]

Prizori koji uzbuđuju               

Časni Poslanik, s.a.v.a., je kazao: “Tako mi Allaha, u Čijoj je moći moja duša, ako muškarac ima intimni odnos sa svojom ženom, a njihovo dijete u istoj prostoriji bude budno, i vidi ih, i čuje njihov govor, i disanje njihovo – to dijete nikada neće biti spašeno. Ako je muško, bit će bludnik, a ako je žensko, bit će bludnica.”[13]

Imam Sadik, a.s., je kazao: “Kada se u sobi nalazi dijete, neka muževi ne stupaju u intimni odnos sa svojim ženama ili robinjama, jer ovaj čin navodi dijete na bludnu radnju i gubljenje čednosti.”[14]

Imam Bakir, a.s., je kazao: “Kloni se stupanja u intimne odnose na mjestu gdje te može vidjeti dijete, koje može shvatiti tvoje postupke i drugima ih opisati.”[15] 

Islam je radi slijeđenja zakona Stvaranja i s ciljem prikrivanja spolnih nagona djece u svom odgojnom programu naložio roditeljima da djeci zabrane gledanje strastvenih prizora, kao i slušanje uzbuđujućih riječi jer sve to u njima budi seksualne nagone.

Iz navedenih hadisa može se zaključiti da islam nudi sveobuhvatne odgojne programe koji su usklađeni sa mudrim zakonom Stvaranja. Naučna iskustva učenjaka potvrđuju da put iskonske prirode i program stvaranja nalažu da dječiji spolni nagon treba staviti pod kontrolu i učiniti ga skrivenim u godinama prije sticanja zrelosti, poput vatre sakrivene ispod pepela.

Ispravan odgojni program za dijete jeste onaj koji slijedi put iskonske prirode. A to je ona odgojna metoda koja u životnom okruženju spolni nagon djeteta prije sazrijevanja drži skrivenim i nepobuđenim.

U svim prethodno navedenim ajetima i hadisima ovom prirodnom cilju je posvećena velika pažnja. Prvaci islama su naglašavali da roditelji trebaju posvetiti posebnu pažnju i pomno nadzirati život i postupke svoje djece. Oni trebaju dječije spolne nagone čuvati od svih činilaca koji ih pobuđuju i koji podstiču njihove strasti. Roditelji koji i sami posjeduju čednost i klone se govora i postupaka koji su suprotstavljeni čednosti, čak i u odsustvu djece, te roditelji koji, slijedeći prirodni zakon i šerijat, nastoje zadržati dječije spolne nagone pokrivenim, mogu očuvati svoju djecu čednom, čestitom i prirodno zdravom i od djetinjstva u njima oblikovati poželjne i pohvalne osobine.

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, naslijeđe i odgoj 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2011, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić


[1]Će midanam (Bolug),str. 43.

[2]Vesail,sv. 5., str. 28.

[3] Mekarimu-l-ahlak,str. 115.

[4] Biharu-l-envar,sv. 23., str. 114.

[5] Mustedrek,sv. 2., str. 558.

[6] Mekarimu-l-ahlak,str. 115.

[7]Isto.

[8] Vesail,sv. 5., str. 28.

[9]Isto.

[10] Biharu-l-envar,sv. 23., str. 114.

[11] Mekarimu-l-ahlak,str. 115.

[12]En-Nur, 58.

[13] Vesail,sv. 5., str. 16.

[14]Isto.

[15] Isto.

Pitanja i odgovori