Opskrba

Opskrbitelj

‏Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki![1]

Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.[2]

Imam Ali, mir s njim: “Ograničavanje i davanje opskrbe jedino je u vlasti Onoga koji obilno daje.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “On je na veliko i malo odredio opskrbe. On ih je razdijelio na oskudne i na izobilne. On je to pravedno učinio, da bi iskušavao koga god On hoće, blagostanjem ili oskudicom, i da time iskuša zahvalnost ili strpljivost imućnoga i siromašnoga.”[4]

Jamac opskrbe

Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neka te od obaveznog rada ne odvraća ono što ti je zajamčeno, jer ono što je tebi propisano, neće te mimoići, a ono što nije tebi propisano, neće ti ni prispjeti.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Svako živo biće ima svoju dnevnu opskrbu.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Eto vrane, eto orla, eto goluba i eto noja. On je nazvao pticu svaku imenom njezinim i osigurao joj opskrbu njezinu.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Stvorenja su čeljad Njegova i On im je zajamčio opskrbu i odredio im je dnevnu hranu.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Tražite opskrbu jer je ona zajamčena onome koji je traži.”[10]

Imam Askeri, mir s njim: “Neka te ne odvraća zajamčenost opskrbe od obaveznog rada.”[11]

Pohlepa i uvećanje opskrbe

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Niti pohlepnost pohlepnog privlači opskrbu, niti je nezadovoljstvo nezadovoljnog udaljava.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Znajte da će robu ono što mu je Allah odredio stići bez umanjenja, koliko god rob bio slab u promišljanju, i također, neće mu doći više od onoga što mu je Allah odredio, koliko god bio jak u promišljanju.”[13]

Imam Sadik, mir s njim: “Ako je opskrba podijeljena, čemu onda pohlepa?!”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je Uzvišeni Allah uvećao opskrbu glupom čovjeku da bi time razumni uzeli pouku i da znaju da se ono što je na Ovome svijetu ne stiče ni radom ni varkom.”[15]

Poticanje na umjerenost u traženju opskrbe

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Znajte, Džebrail mi je nadahnuo u dušu da neće usmrtiti nikoga sve dok se njegova opskrba ne upotpuni. Zato, bojte se Allaha i u traženju opskrbe budite umjereni. Neka vas sporost pristizanja opskrbe ne navodi na sticanje nedozvoljenim putem, jer ono što je kod Allaha stiče se jedino pokornošću Njemu.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Uzmi od Svijeta ovog što ti prispije, a udalji se od onog što je uzmaklo od tebe. Ako tako ne možeš učiniti, onda tragaj na najljepši način.”[17]

Imam Sadik, mir s njim: “Neka tvoje traženje životne skrbi bude iznad onoga koji zanemaruje sticanje i niže od traženja pohlepnoga koji je zadovoljan Ovim svijetom i pouzda se u njega. Međutim, primoraj svoju dušu da bude umjerena i čedna, a napusti slabost i lijenost, stiči od opskrbe ono što je neophodno za vjernika.”[18]

Opskrba i onaj koji traga za njom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako bi sin Ademov bježao od svoje opskrbe kao što bježi od smrti, sustigla bi ga kao što ga sustiže smrt.”[19]

Imam Ali, mir s njim: “Opskrba traži onoga ko nije u potrazi za njom.”[20]

Imam Ali, mir s njim: “Dvije su vrste opskrbe: opskrba koju tražiš i opskrba koja tebe traži, pa ako ti ne dođeš do nje, ona će doći do tebe.”[21]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je Allah, dž.š., odredio vjernicima opskrbu odakle i ne računaju, a to je zato što Allahov rob, kada ne zna odakle će mu doći opskrba, mnogo čini dovu.”[22]

Briga za sutrašnju opskrbu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne brini se za sutrašnju opskrbu jer svako sutra dolazi sa svojom opskrbom.”[23]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko je zabrinut za svoju opskrbu, upisuje mu se grijeh.”[24]

Sporo prispijevanje opskrbe

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Neka strahuje Moj rob koji smatra da Moja opskrba sporo dolazi da se ne rasrdim i da mu ne otvorim jedna od vrata Ovoga svijeta.’”[25]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Neka se zahvali Allahu onaj kome je Allah udijelio Svoju blagodat, i neka traži oprost od Allaha onaj ko smatra da opskrba sporo dolazi.”[26]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude smatrao da njegova opskrba sporo dolazi, treba mnogo činiti tekbire, a onaj kome su tuga i briga velike, neka mnogo čini istigfar.”[27]

Ono što privlači opskrbu i uvećava je

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Opskrba onome ko hrani drugoga stiže brže nego što se nož zabije u grbu deve.”[28]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., na riječi onoga ko mu se obrati riječima: “Volio bih da mi se opskrba uveća”: “Budi stalno sa abdestom, pa će ti se uvećati opskrba.”[29]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Udjeljujte mnogo sadaku i bit ćete opskrbljeni.”[30]

Imam Ali, mir s njim: “Pomaganje bratu zbog Allaha, dž.š., uvećava opskrbu.”[31]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvanje povjerenog uvećava opskrbu.”[32]

Imam Ali, mir s njim: “Tražite opskrbu davanjem sadake.”[33]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ima dobru namjeru, uvećava mu se opskrba.”[34]

Imam Bakir, mir s njim: “Činite dove za svoju braću u njihovom odsustvu, jer to privlači obilje opskrbe.”[35]

Imam Bakir, mir s njim: “Zekat uvećava opskrbu.”[36]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko usavrši svoje dobročinstvo prema porodici, uvećava mu se opskrba.”[37]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista, dobročinstvo uvećava opskrbu.”[38]

Imam Sadik, mir s njim: “Lijep ahlak uvećava opskrbu.”[39]

Ono što uništava opskrbu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko uskrati svome bratu muslimanu nešto od njegovog prava, Allah će mu uskratiti blagoslov opskrbe ako se ne pokaje.”[40]

Imam Bakir, mir s njim: “Zaista Allahov rob čini grijeh, zbog čega mu bude uskraćena opskrba.”[41]

Imam Sadik, mir s njim: “Mnoštvo harama uništava opskrbu.”[42]

Traženje dozvoljene opskrbe

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ibadet ima deset dijelova, devet njih je traženje dozvoljene opskrbe.”[43]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj koji se trudi u sticanju dozvoljene opskrbe za svoju porodicu je poput borca na Allahovom putu.”[44]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah voli da vidi Svoga roba umornog od traženja dozvoljene opskrbe.”[45]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Traženje dozvoljene opskrbe je obaveza svakog muslimana i muslimanke.”[46]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se prehranjuje trudom svojih ruku, preći će preko Sirat-ćuprije poput munjevitog bljeska.”[47]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onoga ko se prehranjuje trudom svojih ruku, Allah će pogledati Svojom milošću, a potom će ga zauvijek spasiti patnje.”[48]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Proklet je, proklet onaj ko zanemaruje opskrbu onih koje izdržava.”[49]

Mufaddal ibn Omer: “Pomozite se nekim ovosvjetskim stvarima zarad Budućeg svijeta, jer čuo sam Imama Sadika, mir s njim, kako kaže: ‘Pomozite se nekim ovosvjetskim stvarima zarad Budućeg svijeta i ne budite teret ljudima.’”[50]

Najbolja opskrba je ona koja zadovoljava osnovne potrebe

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu moj, opskrbi Muhammeda, Ehli-bejt i one koji vole Muhammeda i Ehli-bejt krepošću i opskrbom koja je dovoljna, a one koji ne vole Muhammeda i Ehli-bejt imetkom i porodom.”[51]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolja opskrba je ona koja zadovoljava osnovne potrebe.”[52]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Malo i ono što zadovoljava bolje je od mnoštva i onoga što odvraća od sjećanja na Allaha.”[53]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Ez-Zarijat, 58.

[2] El-Isra, 30.

[3] Gureru-l-hikem, 10838.

[4] Nehdžu-l-belaga, govor 91.

[5] Hud, 6.

[6] El-Bihar, 77/187/10.

[7] Emali-s-Saduk, 264/9.

[8] Nehdžu-l-belaga, govor 185.

[9] Isto, govor 91.

[10] El-Iršad, 1/303.

[11] El-Bihar, 78/374/22.

[12] Isto, 77/68/7.

[13] Emali-l-Mufid, 207/39.

[14] Emali-s-Saduk, 16/5.

[15] El-Bihar, 103/34/63.

[16] El-Kafi, 2/74/2.

[17] Nehdžu-l-belaga, izreka 393.

[18] El-Bihar, 103/33/63.

[19] Mekarimu-l-ahlak, 2/377.

[20] Gureru-l-hikem, 1408.

[21] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[22] Nuru-s-sekalejn, 5/354/34.

[23] El-Bihar, 77/67/6.

[24] Emali-t-Tusi, 300/593.

[25] El-Bihar, 81/195/52.

[26] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/46/171.

[27] Kenzu-l-‘ummal, 9325.

[28] El-Bihar, 74/362/71.

[29] Kenzu-l-‘ummal, 44154.

[30] El-Bihar, 77/176/10.

[31] Isto, 74/395/22.

[32] El-Bihar, 75/172/8.

[33] Nehdžu-l-belaga, izreka 137.

[34] El-Bihar, 103/21/18.

[35] Isto, 76/60/14.

[36] Isto, 96/14/27.

[37] Isto, 69/408/117.

[38] Isto, 74/81/84.

[39] Isto, 71/396/77.

[40] Emali-s-Saduk, 350/1.

[41] El-Kafi, 2/270/8.

[42] Tuhafu-l-‘ukul, 372.

[43] El-Bihar, 103/9/37.

[44] Isto, 103/13/59.

[45] Kenzu-l-‘ummal, 9200.

[46] Džami‘u-l-ahbar, 389/1079.

[47] Isto, 390/1085.

[48] Isto, 390/1087.

[49] El-Bihar, 103/13/62.

[50] Isto, 78/381/1.

[51] El-Kafi, 2/140/3.

[52] El-Bihar, 77/168/4.

[53] Emali-s-Saduk, 395/1; Sahihu Ibn Hibban, 3329.

Pitanja i odgovori