Kamata

Upozorenje o kamati

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, dž.š., prokleo onoga koji jede kamatu, ko je daje, zapisuje i svjedoči.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “U noći kada sam otišao na Miradž prošao sam pored skupine čiji su stomaci bili poput kuće u čijoj unutrašnjosti su bile zmije, koje su se vidjele izvana. Pitao sam: ‘O Džebraile, ko su ovi ljudi?’ On odgovori: ‘To su oni koji su jeli kamatu.’”[2]

Imam Bakir, mir s njim: “Najlošija zarada je kamata.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Onaj koji jede kamatu neće otići sa Ovoga svijeta dok ga šejtan ne izbezumi.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Dirhem kamate je kod Allaha gori od bluda počinjenog sedamdeset puta sa najbližim srodnikom u Kabi, Božijoj kući.”[5]

Mudrost zabrane kamate

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje Hišama ibn Hakema o razlogu zabrane kamate: “Da je kamata dozvoljena, ljudi bi napustili trgovanje i ono za čime imaju potrebu. Zato je Allah zabranio kamatu da bi izbjegli da jedu nedozvoljeno i da bi se okrenuli ka trgovanju i kupoprodaji, a uvećanje imetka se ostvaruje međusobnim zajmovima.”[6]

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje zašto je zabranjena kamata: “Da ljudi ne bi priječili međusobno činjenje dobra.”[7]

Ono čime se zapada u kamatu

Imam Ali, mir s njim: “O ljudi, prvo propisi vjere, a potom trgovina. Tako mi Allaha, zaista je kamata u ovom ummetu skrivenija od hoda mrava po mrkom kamenu.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Ko trguje bez poznavanja vjerskih propisa uplest će se u kamatu.”[9]

Onaj koji jede kamatu smatrajući je dozvoljenom u ratu je sa Allahom

O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate, rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostat će vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.[10]

Imam Sadik, mir s njim, kada je čuo da čovjek uzima kamatu i da je naziva sjerom[11]: “Ako bi mi Allah, dž.š., dao vlast nad njim, sigurno bih mu odsjekao glavu.”[12]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Emali-s-Saduk, 346/1.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 31857; Sunenu Ibn Madždže, 2264.

[3] El-Kafi, 5/147/12.

[4] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 1/152/503.

[5] Nuru-s-sekalejn, 1/295/1177.

[6] El-Bihar, 103/119/24.

[7] Isto, 78/201/32.

[8] El-Bihar, 103/117/16.

[9] Nehdžu-l-belaga, izreka 447.

[10] El-Bekare, 278–279.

[11] Prvo mlijeko koje majka daje dojenčetu.

[12] El-Kafi, 5/147/11.

Pitanja i odgovori