Vjera

Imam Ali, mir s njim: “Ko bude pažljiv u vjeri, imat će velik položaj na Sudnjem danu.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Vjera je svjetlost.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Najvrjednija vjera je voljeti i mrziti radi Allaha.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Vjera čovjeka čuva od poročnosti.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Vjera je najčvršći oslonac.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, često je ponavljao u svojim govorima: ‘O ljudi, čuvajte vjeru vašu, čuvajte vjeru vašu! Činiti grijeh a biti vjernik bolje je nego činiti dobro a biti nevjernik, jer je grijeh oprostiv, a dobročinstvo u nevjerovanju nije primljeno.’”[6]

Nesreća za vjeru

Imam Ali, mir s njim: “Sumnja je nesreća za vjeru.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Ovaj svijet je slabost vjere.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Nesreća za vjeru je u zavisti, umišljenosti i hvalisanju.”[9]

Poticanje na očuvanje vjere

Imam Ali, mir s njim: “Kada te zadesi belaj za štit duše uzmi imetak, a kada se spusti nesreća za štit vjere uzmi dušu. Znajte da je stradalnik onaj čija je vjera stradala i da je opljačkan onaj čija je vjera ukradena.”[10]

Imam Sadik, mir s njim, govorio bi prilikom nesreće: “Hvala Allahu Koji moju nesreću nije dao u vjeri.”[11]

Oni koji nemaju vjere

Imam Bakir, mir s njim: “Nema vjere onaj ko se obaveže na pokornost onome koji je nepokoran Allahu. Nema vjere onaj ko se obaveže na iznošenje laži o Allahu. Nema vjere onaj ko se obaveže na poricanje nekog od Allahovih znakova.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema vjere onaj ko se potčini vlasti predvodnika tlačitelja koji nije od Allaha.”[13]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema vjere onaj ko nema odgovornosti.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Svako ko ne voli radi vjere i ne mrzi radi vjere nema vjere.”[15]

Imam Kazim, mir s njim: “Ko nema čovječnosti, nema ni vjere.”[16]

Imam Rida, mir s njim: “Ko nije bogobojazan, nema vjere.”[17]

Lahkoća vjere

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, zaista je Allahova vjera lahka.”[18]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam poslan sa lahkom i ispravnom vjerom, a ko se usprotivi mome sunnetu, nije od mene.”[19]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista me Allah nije poslao sa isposništvom. Najbolja vjera kod Allaha je ona koja je lahka i istinita.”[20]

Vjera bez koje nisu prihvaćena djela

A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na Onom svijetu nastradati.[21]

Imam Sadik, mir s njim, u odgovoru na pitanje Ebu Besira: “Žrtvovao bih se za tebe. Obavijesti me o vjeri koju je Allah, dž.š., propisao robovima i nije dozvolio neznanje u tome, i neće biti primljena od njih druga vjera?”: “Svjedočenje da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, uspostavljanje namaza, davanje zekata, obavljanje Hadža onome ko je u mogućnosti i post mjeseca Ramazana.” Potom je kratko zastao i dva puta rekao: “I vilajet.”[22]

Način spoznaje vjere

Imam Sadik, mir s njim: “Ko spozna svoju vjeru iz Božije Knjige, prije će se planine pokrenuti nego što se on pokrene. Ko uđe u nešto iz neznanja iz njega će i izaći iz neznanja.”[23]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko uđe u ovu vjeru posredstvom ljudi, iz nje će ga i izvući ljudi kao što su ga i uveli. Ko uđe u ovu vjeru posredstvom Knjige i sunneta, prije će se planine pokrenuti nego on.”[24]

Očuvanje vjere uz pomoć Ovog svijeta

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj svoju vjeru svojim Dunjalukom – zaradit ćeš oboje, a nemoj čuvati Dunjaluk svojom vjerom da oboje ne izgubiš.”[25]

Imam Ali, mir s njim: “Ljudi nisu napustili nešto od svoje vjere radi poboljšanja Svijeta ovoga, a da nije Allah njima dao gore od te dobiti.”[26]

Dova za učvršćenje vjere u srcu

Imam Sadik, mir s njim: “Ubrzo ćete se suočiti sa sumnjama, a ostat ćete bez znaka da ga vidite i predvodnika da vas uputi. Spasit će se samo onaj koji bude činio dovu poput dove utopljenika.” Rekao sam (prenosilac): “Kakva je dova utopljenika?” Imam reče: “O Allahu! O Milostivi! O Svemilosni! O Ti koji mijenjaš stanja srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri!”[27]

Osobine čuvara Allahove vjere

Imam Ali, mir s njim: “Jedini čuvari Božije vjere su oni koji vjeru uzdižu, pomažu je, obuhvataju je sa svih strana, čuvaju je za Božije robove i pridržavaju je se.”[28]

Ojačavanje vjere poročnim ljudima

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista će Allah ojačati ovu vjeru poročnim čovjekom.”[29]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista će Uzvišeni Allah ojačati ovu vjeru poročnim ljudima.”[30]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Gureru-l-hikem, 8807.

[2] Isto, 213.

[3] Isto, 3540.

[4] Isto, 1.

[5] Isto, 489.

[6] Nehdžu-s-se‘ade, 3/368.

[7] Gureru-l-hikem, 3924.

[8] Isto, 6554.

[9] El-Kafi, 2/307/5.

[10] Isto, 2/216/2.

[11] El-Bihar, 78/268/183.

[12] El-Kafi, 2/373/4.

[13] El-Bihar, 72/135/19.

[14] Isto, 84/252/48.

[15] El-Kafi, 2/127/16.

[16] Tuhafu-l-‘ukul, 389.

[17] Kemalu-d-din, 371/5.

[18] Kenzu-l-‘ummal, 5418.

[19] Isto, 900.

[20] Isto, 5422.

[21] Ali ‘Imran, 85.

[22] El-Kafi, 2/22/11.

[23] El-Bihar, 23/103/11.

[24] Isto, 2/105/67.

[25] Gureru-l-hikem, 5861.

[26] Isto, 10831.

[27] Kemalu-d-din, 352/49.

[28] Gureru-l-hikem, 3912.

[29] Kenzu-l-‘ummal, 115.

[30] Kenzu-l-‘ummal, 28956; El-Mu‘džemu-l-evsat, 1948.

Pitanja i odgovori