Tajne s Miradža 4

Tajne s Miradža 4  četvrti je svezak djela koje nam donosi i pojašnjava veličanstvenu predaju s Miradža, koju je Božiji poslanik Muhammed, neka je mir na njega i njegovu Časnu porodicu, prenio čovječanstvu kao nemjerljivu dragocjenost. Ovaj dio obuhvata dvanaest poglavlja, od 27. do 38. U spomenutim poglavljima autor nam pojašnjava vrijednost razuma i pokuđenost neznanja, te daje praktične savjete kako se dostiže slast robovanja. Među tim savjetima nalaze se oni o postu, gladovanju, šutnji, osamljivanju, plaču, stidu itd. Zadnja dva poglavlja autor je posvetio obilježjima onih koji vole Boga i pokuđenosti ljubavi prema ovome svijetu.

Fragment predaje obrađene u trideset sedmom poglavlju:

“O Ahmede, ne voli me svako ko kaže: ‘Volim Allaha’, sve dok ne bude jeo samo onoliko koliko mora, skromno se odijevao, na sedždi zaspivao, stajanje na namazu oduljivao, šutnje se držao, na Mene se oslanjao, mnogo plakao, malo se smijao, svojim strastima se suprotstavljao, dok ne bude učinio mesdžid kućom, znanje saputnikom, ustezanje od prolaznog svijeta drugom, dok mu učenjaci ne budu omiljeni ljudi, a siromasi prijatelji, dok ne bude tražio Moje zadovoljstvo, bježao od Moje srdžbe, udaljavao se od stvorenja odlučno i od grijeha zdušno, dok se sav ne preda spominjanju Mene i sjećanju na Mene, dok Me ne bude bez prestanka veličao, obećano i ugovoreno ispunjavao, dok mu ne budu srce i hrana čisti, dok ne bude u činjenju onoga što mu je obavezno revnostan, te dok ne bude za nagradom koja je kod Mene žudio, od Moje kazne strahovao i s Mojim miljenicima prijateljevao i družio se.”

Pitanja i odgovori