Tajne s Miradža 3

“Tajne s Miradža 3“ je treći svezak djela koje nam donosi i pojašnjava veličanstvenu predaju sa Miradža, koju je Božiji Poslanik, Muhammed, neka je mir na njega i njegovu Časnu porodicu, prenio čovječanstvu kao nemjerljivu dragocjenost. Ovaj dio obuhvata šest poglavlja, od 20. do 26. Prva tri poglavlja posvećena su pitanju bogobojaznosti, njenom značaju i vrijednosti. Dvadeset treće poglavlje ukazuje na vrijednost spoznaje Allaha Uzvišenog, te kako je spoznaja razlog poniznosti pred Allahom i kako je poniznost pored Allahom razlog poniznosti svega postojećeg pred onim koji je ponizan pred Allahom. Dvadeset četvrto poglavlje nam govori o šutnji koja vodi izgrađenosti srca te kako govor o onome što nas se ne tiče vodi ruševnosti srca. U dvadeset petom, najdužem, poglavlju pomenuto je više tema, od kojih su neke: suština ibadeta, rasprava o čvrstom uvjerenju, zahvalnost Bogu, itd. Dvadeset šesto, posljednje, poglavlje također obuhvata više povezanih tema. Neke od njih su: objašnjenje značenja ugodnog života, rad na usavršavanju duše, čišćenje srca, itd.

Fragment predaje obrađene u dvadeset petom poglavlju:

„Kada rob stekne čvrsto uvjerenje, ne obazire se kako će osvanuti – u oskudici ili u blagostanju – i to je položaj zadovoljnih, a ko bude radio želeći da postigne Moje zadovoljstvo, dat ću mu troje: upoznat ću ga sa zahvalnošću koja se neće miješati sa neznanjem, upoznat ću ga sa sjećanjem na Mene koje se neće miješati sa zaboravom, i upoznat ću ga sa ljubavlju, tako da neće davati prednost ljubavi prema stvorenjima nad ljubavlju prema Meni. Pa kada Me zavoli, zavoljet ću i Ja njega i učinit ću da ga vole Moja stvorenja. Otvorit ću oči srca njegova ka Svojoj uzvišenosti i veličanstvenosti. Neću od njega sakriti znanje Mojih posebnih stvorenja.“ (Hadis Kudsi)

Pitanja i odgovori