Tajne s Miradža 2

Časna predaja s Miradža i Ebu Zerrova predaja, odnosno birane riječi kojima je časni Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, počastio svoga dragog i bliskog ashaba, spadaju među najduže, najobuhvatnije i najljepše hadise zabilježenim u dostupnim zbirkama. Dvije su činjenice koje bi nam mogle dati za pravo da pri izboru vrijednije predaje među ovim hadiskim draguljima prednost ipak damo predaji s Miradža. Prvo, radi se o hadisu kudsi, odnosno o riječima Uzvišenog Boga koje prenosi Božiji poslanik Muhammed, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, a drugo, moramo uzeti u obzir okolnosti u kojima se Bog Svevišnji obraća Svome Poslaniku, dakle Miradž, uznesenje, stanje u kojem je Poslanik prešao sve dotad nepređene granice bliskosti s Bogom, granice na kojima se zaustavio čak i najodabraniji melek Džibril. Prirodno je da su tu izrečene poruke još tanahnije, dublje, probranije… Tumačenje u takvim uvjetima nastalog blistavog hadisa nalazi se u ovoj knjizi, tumačenje vrsnog učenjaka Alija Se'adet Pervera, koji je kroz cijeli svoj plemeniti život proučavao i živio riječi koje tumači. Knjiga, podijeljena na 38 dijelova od kojih svaki dio predstavlja novo poglavlje, predstavlja svojevrsni udžbenik namijenjem onima koji koračaju duhovnim putem. U njoj će naći upute uz pomoć kojih će im se otkriti duhovne zbilje, koje su im prije duhovnog putovanja skrivene zbog posvećenosti svijetu materija a zanemarivanju svijeta duhovnosti. Istovremeno, ova knjiga je i izvanredno etičko štivo namijenjeno svim istinoljubivim ljudima, koje će – u to nema sumnja – oplemeniti i učiniti još boljima.

U drugom svesku objavljeno je sedam poglavlja, od trinaestog do devetnaestog. U nastavku donosimo kratak pregled osnovnih tema svakog poglavlja:

Trinaesto poglavlje: vrijednost preziranja Ovog svijeta i njemu posvećenih, te ljubav prema Budućem svijetu i njemu posvećenim ljudima;

Četrnaesto poglavlje: mnoštvo mahana ljudi prvrženih Ovom sviejtu i druge njihove osobine;

Petnaesto poglavlje: svojstva ljudi posvećenih Budućem svijetu i neke duhovne i onosvjetske blagodati kojima ih obasima Allah Slavljeni;

Šesnaesto poglavlje: druga svojstva ljudi posvećenih Budućem svijetu;

Sedamnaesto poglavlje; o onosvjetskim i duhovnim blagodatima koje će Uzvišeni Allah podariti onima koji se ustežu;

Osamnaesto poglavlje: odlike isposnika;

Devetnaesto poglavlje: položaj isposnika iz ummeta Muhammeda, s.a.v.a., njihova brojnost i dove Poslanika, s.a.v.a., za njih.

Isječak iz knjige:

“O Ahmede, preziri Ovaj svijet i njemu posvećene ljude, a voli Budući svijet i njemu posvećene!” Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, upita: “Gospodaru, ko su ljudi posvećeni Ovome, a ko posvećeni Budućem svijetu?” Uzvišeni Allah reče: “Ovome svijetu posvećeni su oni koji mnogo jedu, smiju se, spavaju i srde se. Rijetko su zadovoljni, ne izvinjavaju se onima kojima su nešto nažao učinili, niti primaju izvinjenje onih koji su im se izvinili. Lijeni su u pokornosti, a odvažni u neposlušnosti. Nadanja su im duga, a smrt im je blizu. Ne svode račune sa sobom. Malo toga znaju, a mnogo govore. Malo strahuju, a jako se vesele kad trebaju jesti. Zaista, posvećeni Ovome svijetu ne zahvaljuju u blagostanju, niti su strpljivi kada ih zadese tegobe. Kada drugi ljudi učine nešto veliko, to smatraju neznatnim. Sebe hvale za ono što nisu uradili, polažu pravo na ono što im ne pripada te spominju tuđe nedostatke.”

Pitanja i odgovori