Zemljoradnja

Pohvala bavljenja zemljoradnjom i voćarstvom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema muslimana koji zasadi voćku ili posije sjeme, i od tih plodova jede čovjek ili ptica ili životinja, a da mu se to ne računa kao sadaka.”[1]

Imam Bakir, a.s: “Moj otac bi govorio: ‘Najbolje djelo je obrađivanje zemlje. Na njoj se sije i od njenih plodova jede i častan i zao čovjek. Što se tiče časnog čovjeka, ono što on pojede za tebe traži oprost, a ono što pojede zao čovjek proklinje ga. Od toga također jedu i životinje i ptice.’”[2]

Imam Bakir, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, bi govorio: ‘Ko bude imao vode i zemlje, a bude i dalje siromašan, neka ga Allah udalji od milosti.’”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Zemljoradnici su riznice ljudi. Oni siju dobra, a Allah, dž.š., ih izvodi iz zemlje. Oni će na Sudnjem danu imati najljepši položaj među ljudima i najbliža staništa koja će se zvati Mubarek.”[4]

Imam Sadik, mir s njim, o riječima Božijim: Neka se u Allaha pouzdavaju vjernici: “Pod vjernicima se ovdje misli na zemljoradnike.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Među djelima nema dražega Allahu, dž.š., od zemljoradnje i Allah nije poslao poslanika koji nije bio zemljoradnik, osim Idrisa, a.s., koji je bio krojač.”[6]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Mustedreku-l-vesail, 13/460/15892.

[2] El-Kafi, 5/260/5.

[3] Kurbu-l-isnad, 115/404.

[4] El-Kafi, 5/261/7.

[5] El-Bihar, 103/66/16.

[6] Mustedreku-l-vesail, 13/461/15898.

Pitanja i odgovori