Zajednica

Ruka Allahova je sa zajednicom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, držite se čvrsto zajednice, a čuvajte se raskola.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ruka Božija je nad zajednicom. Kada se pojedinac izdvoji iz zajednice, šejtan ga ugrabi kao što vuk ugrabi ovcu koja se izdvojila iz stada.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ruka Božija je sa zajednicom.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zajednica je milost, a raskol je kazna.”[4]

Šta je zajednica?

Božiji Poslanik, s.a.v.a., u odgovoru na pitanje: “Šta je zajednica tvoga ummeta?” rekao je: “Oni koji su u Istini, čak i da ih bude desetero.”[5]

Imam Ali, mir s njim, na pitanje šta su sunnet, novotarija, zajednica i raskol: “Tako mi Allaha, sunnet je sunnet Muhammeda, s.a.v.a., novotarija je ono što je drukčije od sunneta, a zajednica je, tako mi Allaha, skup sljedbenika Istine – iako ih je malo, a raskol je udružiti se sa sljedbenicima neistine – iako ih je mnogo.”[6]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Kenzu-l-‘ummal, 1028; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 23194.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 1032.

[3] Isto, 20241.

[4] Isto, 20242.

[5] Me‘ani-l-ahbar, 154/2.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 1644.

Pitanja i odgovori