Ramazan

U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur'an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ramazan je nazvan Ramazanom zato što sagorijeva grijehe.”[2]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, kapije Nebesa se otvaraju u prvoj noći mjeseca Ramazana i ne zatvaraju se do njegove posljednje noći.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kad bi rob znao šta ima u mjesecu Ramazanu, volio bi da traje godinu dana.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada se pojavi mlađak mjeseca Ramazana, zatvaraju se kapije Džehennema, otvaraju se kapije Dženneta, a šejtani se stavljaju u okove.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Jednoga dana Božiji Poslanik, s.a.v.a., održa nam govor u kojem reče: ‘O ljudi! Dolazi vam Allahov mjesec sa blagoslovom, milošću i oprostom. Mjesec koji je kod Allaha najbolji među mjesecima, dani njegovi su najbolji dani, noći njegove su najbolje noći, a sati njegovi su najbolji sati. To je mjesec u kojem ste pozvani u goste kod Allaha i određeni ste za one kojima će On počast ukazati. Vaše disanje u njemu je slavljenje Njega. Vaš san u njemu je ibadet. Djela su vam u njemu primljena, a dove uslišane.’ Ustao sam i upitao: ‘O Božiji Poslaniče, koje je najbolje djelo u ovom mjesecu?’ Poslanik reče: ‘O Ebu-l-Hasan, najbolje djelo u ovom mjesecu je suzdržavanje od Allahovih zabrana.’”[6]

Imam Bakir, mir s njim: “Kada bi se približio mjesec Ramazan i ostalo samo tri dana od mjeseca ša‘bana, Božiji Poslanik, s.a.v.a., bi rekao Bilalu: ‘Pozovi ljude!’ Ljudi bi se potom sakupili. Poslanik bi se popeo na minber, zahvalio Allahu, a potom bi rekao: ‘O ljudi! Približio vam se mjesec, predvodnik svih mjeseci! U njemu je noć vrjednija od hiljadu mjeseci. U njemu se zatvaraju kapije Džehennema, a otvaraju kapije Dženneta. Ko dočeka ovaj mjesec i ne bude mu oprošteno, neka ga Allah udalji od Svoje milosti.’”[7]

Imam Sadik, mir s njim, savjetujući svoju djecu kad je nastupao mjesec Ramazan: “Natjerajte vaše duše na trud, jer se u njemu dijeli opskrba i ispisuju smrtni časovi. U njemu se ispisuju imena gostiju koji će otići na prijem kod Allaha. U njemu ima noć takva da je djelo učinjeno u njoj vrjednije od djela tokom hiljadu mjeseci.”[8]

Allahov oprost u mjesecu Ramazanu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko dočeka mjesec Ramazan i ne bude mu oprošteno, neka je daleko od Allahove milosti.”[9]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., u govoru pri dočeku mjeseca Ramazana: “Zaista je nesretnik onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom velikom mjesecu.”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.:“Kome ne bude oprošteno u mjesecu Ramazanu, pa u kojem mjesecu će mu biti oprošteno?!”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Kome ne bude oprošteno u mjesecu Ramazanu, neće mu biti oprošteno do idućega mjeseca Ramazana, osim ako bude na Arefatu.”[12]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bekare, 185.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 23688.

[3] El-Bihar, 96/34/8; El-Mu‘džemu-s-sagir, 323.

[4] Isto, 96/346/12.

[5] Isto, 96/348/14; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 8901.

[6] Emali-s-Saduk, 84/4.

[7] Isto, 56/2.

[8] El-Bihar, 96/375/63.

[9] Isto, 74/74/62.

[10] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 1/295/53.

[11] Emali-s-Saduk, 52/2.

[12] El-Bihar, 96/342/6.

Pitanja i odgovori