Dova za roditelje

Bože, blagoslovi Muhammeda, roba Svog i poslanika Svog,

i čeljad kuće njegove, čistu,
i odaberi ih za najbolje blagoslove Svoje,
milost Svoju, dobrostivost Svoju,
i mir Svoj!

I odaberi roditelje moje, o Bože,
za čast s Tobom i blagoslov od Tebe,
o Najmilosniji od milosnih!

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
nadahni me znanjem o svemu što sam obavezan prema njima
i saberi u meni znanje o svemu tom cjelovito!
Onda učini da radim u skladu s tim što si mi nadahnuo
i daj mi uspjeh da provedem u djelo
znanje koje si mi pokazao,
da ne bih propustio raditi
u skladu s nečim čemu si me poučio
ili da se udovi moji ne bi osjećali preteškim da izvrše
ono što si mi nadahnuo!

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
budući da si nas oplemenio njime,
i blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
budući da si nas obavezao
pravima prema stvorovima, njega radi!

Bože, ispuni me strahom štovanja roditelja mojih,
strahom štovanja koji se ima
prema vladaru nasilničkom,
i daj mi da im budem odan
odanošću majke samilosne!
Učini odanost moju roditeljima mojim
i poslušnost njima radošću za oči moje većom
od sna pospanom
i svježinom u grudima mojim većom
od pića žednom,
tako da dam prednost želji njihovoj
u odnosu na želju moju,
stavim zadovoljstvo njihovo
ispred zadovoljstva moga,
i da držim velikom dobrotu njihovu meni
makar mala bila,
i da držim malom dobrotu svoju njima
makar velika bila.

Bože, stišaj mi glas pred njima,
učini im prijatnim govor moj,
učini mi ćud blagom pred njima,
učini mi srce nježnim prema njima,
i obrati me u prijaznog druga njihovog,
prijatelja koji ih voli!

Bože, pohvali ih za odgoj moj,
nagradi ih za počašćenje mene,
i čuvaj ih kako su oni čuvali mene
u djetinjstvu mome!

Bože, i kakvo god ih je zlo dotaklo od mene,
odvratnost ih dosegla od mene,
ili pravo njihovo koje sam zanemario,
dopusti da to umanji grijehe njihove,
podigne ih u stupnjevima njihovim,
i uveća dobra djela njihova,
o Ti Koji mijenjaš zla
u mnoštvo dobrih djela !

Bože, kakva god da je riječ
kojom su pogriješili protiv mene,
djelo kojim su bili neumjereni sa mnom,
pravo moje koje su zanemarili,
ili obaveza prema meni koju nisu ispunili,
prihvaćam im to i darivam,
pa Te molim
da otkloniš od njih zlu posljedicu tog,
jer ih ne okrivljujem u vezi sa sobom,
ne nalazim nehajnim u njihovoj dobroti meni,
niti mrzim put koji su slijedili
prema stanjima mojim,
Gospodaru moj!

Oni imaju prava prema meni
koja su još obaveznija,
prednost u dobročinstvu prema meni koja je veća
i prijaznost prema meni koja je moćnija
nego ona koju bih trebao namiriti s pravednošću
ili im naknaditi jednakim vrijednostima.
Gdje bi onda, Bože moj,
bila duga zaokupljenost njihova
podizanjem mene?
Gdje teškoća napora njihova
u čuvanju mene?
Gdje ustezanje od sebe samih
da bi osigurali obilje meni?

Kakva besmislica!
Nikad ne mogu poreći pravo njihovo u mene,
ispuniti svoje obaveze prema njima,
ili izvršiti dužnost služenja njima.
Zato blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu
i pomozi meni,
o najbolji od onih Čiju pomoć tražimo!
Daj mi uspjeh,
o najbolji vodiču Koji je moljen!

Ne smjesti me medju ljude
nepoštovanja očeva i majki
u danu kada će svakoj duši biti naknadjeno
za ono što je zaslužila;
krivo im neće biti učinjeno.

Bože, blagoslovi Muhammeda, čeljad njegovu
i potomstvo njegovo,
i odaberi roditelje moje za najbolje
koje si odabrao
za očeve i majke vjernih robova Svojih,
o Najmilosniji od milosnih!

Bože, daj mi da ne zaboravim
sjećati se njih poslije klanjanja svojih,
u svako vrijeme tokom noći moje,
i u svakom satu dana mog!

Bože, blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,
oprosti mi uz moljenje moje za roditelje moje,
oprosti njima odanošću njihovom prema meni
neuskraćujućim oprostom,
budi zadovoljan njima uz moje posredovanje za njih
postojanim zadovoljstvom dobrim,
i učini da darežljivošću Tvojom dosegnu
boravišta sigurnosti!

Bože, ako oprost Tvoj prvo dosegne njih,
učini ih posrednicima za me,
a ako oprost Tvoj prvo dosegne mene,
učini mene zagovornikom njihovim,
tako da se sakupimo milošcu Tvojom
u kući darežljivosti Tvoje
i mjestu oprosta Tvog i milosti!
Ti si doista Vlasnik obilja trajućeg
i prijaznosti izvorne,
i Najmilosniji od milosnih !

Izvor: Sahifa Sedžadija, prijevod: Rusmir Mahmutćehajić

Pitanja i odgovori