Pravedna djela, nepravda i nasilje

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Izmiriti dva čovjeka vrjednije je nego sav post i namaz nekog čovjeka.”  (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 43.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ako neko misli dobro o tebi, njegovo mišljenje učini istinitim.”  (Nehdžu-l-belaga, str. 511.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Onaj koji poziva na dobro je kao i onaj koji ga čini.”  (Biharu-l-envar, sv. 96, str. 119.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Šest stvari će vjerniku biti od koristi nakon njegove smrti:

1.    dobro dijete koje moli oprost za njega,
2.    Kur'an iz kojeg će se učiti,
3.    bunar koji je iskopao za korist ljudima,
4.    drvo koje je zasadio,
5.    dobro vode koja je potekla njegovom zaslugom,
6.    dobra tradicija koju će ljudi slijediti nakon njega.”
(El-Hisal, str. 323.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Da se ne bojim opterećenja za svoj Ummet naredio bih im pranje zuba za svaki namaz.”  (Biharu-l-envar, sv. 76, str. 126.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Na Danu proživljenja glasnik će obznaniti: Gdje su tlačitelji i njihovi pomagači i oni koji su pripremali tintarnicu za njih ili privezivali torbe njihove ili opskrbljivali tintom pera njihova? Sada sakupite te ljude s njima!”  (Sevabu-l-a'mal, str. 309.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Tako mi Boga, sve da mi se daje sedam prostranstava, sa svim što je ispod nebesa njihovih u svrhu neposlušnosti Bogu otimanjem makar jednog zrna ječma mravu, ne bih to učinio.”  (Nehdžu-l-belaga, str. 347.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Postoje tri oblika nasilja: jedno koje Uzvišeni Bog oprašta, jedno koje On ne oprašta i jedno koje On ne zanemaruje. Ono koje ne oprašta je pripisivanje Njemu druga, ono koje oprašta je zlo koje čovjek počini protiv sebe između njega i Boga. Nasilje koje Uzvišeni ne zanemaruje je ono počinjeno protiv drugih ljudi.”

Objašnjenje: Treći oblik nasilja je kada čovjek prekrši prava drugih. Način traženja oprosta je nadomjestiti prekršeno pravo čovjeku kojem je počinjeno. Ako taj čovjek oprosti onda nasilje dobija oblik nasilja protiv sebe i tek tada treba moliti oprost od Boga.
(El-Kafi, sv. 2, str. 330.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Nasilje uzrokovano zastranjenjem, oduzima blagodati i uništava narod.”
(Tesnif gureru-l-hikem, 456.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ništa ne potiče promjenu Božije blagodati i ubrzavanje izravnanja Njegovog kao ustrajavanje u tlačenju, jer zaista, Bog čuje molitvu tlačenih i On je tlačiteljima u zasjedi.”  (Nehdžu-l-belaga, pismo 53.)        

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

 

 

Pitanja i odgovori