Glupost

Imam Ali, mir s njim: “Glupost je najgora bolest.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Najveće siromaštvo je glupost.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Šteta koju glupavost nanosi samoj sebi veća je od onoga što neprijatelj učini neprijatelju.”[3]

Osobine glupog čovjeka

Isa, a.s., kada je upitan o glupom čovjeku: “To je onaj koji je zadivljen svojim mišljenjem i sobom, koji kod sebe vidi svaku vrlinu i nikoga ne smatra većim. Smatra da su sva prava u njegovu korist, a nijedno protiv njega. Ovo je glup čovjek za kojeg nema izlječenja.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ko vidi nedostatke drugih, pa ih osuđuje, a potom ih odobrava sebi, on je prava budala.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Glupost čovjeka prepoznaje se u: besmislenom govoru, davanju odgovora na ono što nije upitan, potom u nepromišljenosti i srljanju u poslu.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Jedan od znakova gluposti je da se mnogo mijenja boja.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Ne trebaš odbaciti sve ono što ti ljudi govore, jer je to dovoljan znak gluposti.”[8]

Sjedenje sa glupim čovjekom

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, savjetujući svoga sina Bakira, mir s njim: “O sinak moj, čuvaj se druženja s glupim i miješanja s njim. Izbjegavaj ga i ne vodi razgovor s njim, jer glup čovjek, bilo da je udaljen ili prisutan, prost je i nizak. Ako govori, njegova glupost ga osramoti. Ako šuti, njegova nesposobnost ga je spriječila. Ako nešto čini, kvari. Ako mu bude data neka odgovornost, upropaštava je. Niti mu lično znanje može udovoljiti, niti mu znanje drugih koristi, niti prihvata savjete njemu upućene. Sabesjednik nije miran u njegovom prisustvu, majka mu priželjkuje smrt, žena da ga izgubi, komšija da odseli, sagovornik samoću umjesto sjedenja s njim. Ako je najniži u društvu, zamara onoga iznad sebe, a ako je najviši, obeščašćuje nižega od sebe.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko ne izbjegava prijateljstvo sa glupakom, ubrzo će poprimiti njegov moral i prirodu.”[10]

Najgluplji čovjek

Imam Ali, mir s njim: “Najgluplji čovjek je onaj ko umisli da je najumniji.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Najgluplji čovjek je onaj ko ne čini dobro, a traži zahvalu, čini zlo, a očekuje nagradu.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Najgluplji čovjek je onaj ko osuđuje mahane kod drugoga, a sam ih ima.”[13]

Odgovor glupom čovjeku

Imam Ali, mir s njim: “Šutnja je bolja od davanja odgovora glupom čovjeku.”[14]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Gureru-l-hikem, 687.

[2] Isto, 2849.

[3] Nehdžu-s-se‘ade, 3/225.

[4] El-Ihtisas, 221.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 349.

[6] Gureru-l-hikem, 4542.

[7] Isto, 9445.

[8] Isto, 10251.

[9] Emali-t-Tusi, 613/1268.

[10] Emali-s-Saduk, 222/1.

[11] Gureru-l-hikem, 3089.

[12] Isto, 3283.

[13] Isto, 3343.

[14] Isto, 1160.

Pitanja i odgovori