Iskustvo

Iskustvo

Imam Ali, mir s njim: “Iskustva su stečena znanja.”[1]

Imam Ali, mir s njim, obraćajući se svome sinu (Hasanu), mir s njim: “Požurio sam sa tvojim odgojem prije nego što ti je srce očvrsnulo i misao ti se zaokupila tako da bi ti bio pripravan svojim razumom prihvatiti plodove iskustva drugih. Na taj način ćeš biti pošteđen tegobe traženja i sačuvat ćeš se od teškoće pokušavanja.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ne iskusi poslove, prevaren je.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Ko utvrdi iskustva, sačuvat će se opasnih mjesta, ko smatra da je bez potrebe za iskustvom, ne vidi svršetak poslova.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Za odgoj su dovoljna iskustva.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Prosuđivanje čovjeka je u srazmjeri sa njegovim iskustvom.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Neka čovjek s malim iskustvom, ushićen svojim mišljenjem, ne žudi za bilo kakvom vlašću.”[7]

Iskustvo i razum

Imam Ali, mir s njim: “Razum je urođena sposobnost koja se uvećava znanjem i iskustvom.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Razum je čuvanje iskustva.”[9]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 

 

[1] Gureru-l-hikem, 1036.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, 70.

[3] El-Bihar, 77/420/40.

[4] Gureru-l-hikem, 8040, 8680.

[5] Isto, 7016.

[6] Isto, 5426.

[7] El-Hisal, 434/20.

[8] Gureru-l-hikem, 1717.

[9] Isto, 673.

Pitanja i odgovori