Sputavanje jezika i govorenje samo onda kada je potrebno

“…Da sputa svoj jezik i ne govori, osim kada mu je to od pomoći (korisno).”

Predaje

Uzvišeni Allah rekao je u predaji s Miradža: “O Ahmede, drži se šutnje, jer su najizgrađenija srca srca dobrih i šutljivih, a najrazrušenija su srca onih koji govore o onome što ih se ne tiče.”[1]

Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, upita: “O Gospodaru, šta je početak obožavanja?”, a Uzvišeni Allah reče: “O Ahmede, početak obožavanja su šutnja i post.” Zatim upita: “Znaš li ti, Ahmede, koji su plodovi posta?” Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, odgovori: “Ne, o Gospodaru.” Allah reče: “Plodovi posta su da se malo jede i malo govori. Drugi vid obožavanja je šutnja, a ona donosi mudrost, mudrost donosi spoznaju, a spoznaja čvrsto uvjerenje. Kada rob stekne čvrsto uvjerenje, ne obazire se kako će osvanuti – u oskudici ili u blagostanju.”[2]

Uzvišeni Allah je rekao: “O Ahmede, ako želiš pronaći slast vjerovanja, predaj se gladovanju, obaveži se na šutnju i dušu primoraj na strah i strahopoštovanje. Ako tako postupiš, nadati se da ćeš biti spašen, a ako ne, propast ćeš.”[3]

Uzvišeni Allah je rekao: “O Ahmede, tako Mi Moje moći i uzvišenosti, početak robovanja, pokajanja i postizanja blizine nije ništa drugo do post, gladovanje, duga šutnja i osamljivanje. A zaista je početak nepokornosti koju pokazuje rob punjenje trbuha, pričanje o onome što ga se ne tiče i druženje s ljudima u njihovim prohtjevima”[4]

Uzvišeni Allah je rekao: “O Ahmede, kada čovjek gladuje i kada čuva svoj jezik, zaista ga Ja podučim mudrosti, pa ako je nevjernik, njegova mudrost bit će mu dokaz protiv njega i zlo po njega, a ako je vjernik, njegova mudrost bit će mu svjetlost, dokaz, lijek i milost, te će saznati ono što nije znao i vidjeti ono što nije vidio. Prvo ću mu dati da vidi svoje nedostatke i da se pozabavi njima, a ne nedostacima drugih. Zatim ću mu dati podrobno znanje, pa mu šejtan niotkuda neće moći prići, a upoznat ću ga i sa šejtanskim varkama i varkama njegove duše, pa duša njegova neće imati vlast nad njim.”[5]

Uzvišeni Allah je rekao: “O Ahmede, nijedan vid robovanja nije Mi draži od posta i šutnje. Ko bude postio, a ne bude čuvao svoj jezik, taj je poput onoga koji klanja, ali na namazu ništa ne uči. Takvom ću dati nagradu za stajanje na namazu, ali mu neću dati nagradu koja pripada pobožnima.”[6]

Uzvišeni Allah je rekao: “O Ahmede, znaš li kada rob postaje pobožan?” Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, odgovori: “Ne, o Gospodaru.” Uzvišeni Allah reče: “Kada u sebi objedini sedam odlika: (…) šutnju koja ga odvraća od onoga što ga se ne tiče.”[7]

Uzvišeni Allah je rekao: “O Ahmede, ne voli me svako ko kaže: ‘Volim Allaha’, sve dok ne bude samo onoliko koliko mora hrane jeo, (…) šutnje se držao…”[8]

Rekao je Uzvišeni Allah: “O Ahmede, u Džennetu postoji dvorac, sav od dragulja i bisera bez ikakvog poretka i povezivanja. U njemu su odabrani. Gledam ih svakog dana sedamdeset puta, razgovaram s njima svaki put kad ih pogledam i uvećam im ono što posjeduju za sedamdeset puta. Dok se stanovnici Dženneta naslađuju hranom i pićem, oni se naslađuju sjećanjem na Mene, Mojim govorom i razgovorom sa Mnom.” Poslanik, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim, upita: “O Gospodaru, koja su obilježja takvih?” Uzvišeni Allah reče: “To su zatvorenici. Oni su sputali jezike svoje od suvišnog govora i trbuhe svoje od viška hrane.”[9]

Svevišnji Allah, objašnjavajući svojstva onih koji su posvećeni Ovome svijetu, rekao je: “Mnogo govore. (…) Polažu pravo na ono što im ne pripada te spominju tuđe nedostatke.”[10]

Objašnjavajući svojstva onih koji su posvećeni Budućem svijetu, Svevišnji Allah rekao je: “U govoru su odmjereni. (…) Ne žele (…) mnogo govoriti.”[11]

Objašnjenje

U objašnjavanju ovog dijela predaje s Miradža zadovoljili smo se navođenjem rečenica iz iste predaje, a uz svaku od tih rečenica, ako Bog da, na odgovarajućem mjestu navest ćemo ajete kao objašnjenja.

Trebate dobro promisliti i pažljivo ispitati odjeljke koje smo naveli da bi vam postalo jasno koji veličanstveni učinci i značajne koristi proizlaze iz šutnje. To shvatite i okoristite se!

 

Izvor: Ali Se'adet Perver, Tajne s Miradža, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2012., sa arapskog preveli: Ensar Karaman i Akbaš Lutfi

[1] Predaja s Miradža, poglavlje 24.

[2] Isto, poglavlje 25.

[3] Isto, poglavlje 32.

[4] Isto, poglavlje 33.

[5] Predaja s Miradža, poglavlje 34.

[6] Isto, poglavlje 35.

[7] Isto, poglavlje 36.

[8] Isto, poglavlje 37.

[9] Predaja s Miradža, poglavlje 9.

[10] Isto, poglavlje 13.

[11] Isto, poglavlje 15.

Pitanja i odgovori