Noć sudbine (Lejletu-l-kadr)

Vrijednosti Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ﴿١ وَمَا أَدْرَ‌اكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ‌ ﴿٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ‌ خَيْرٌ‌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ‌ ﴿٣ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ‌وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَ‌بِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ‌ ﴿٤ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ‌

Mi smo ga sigurno spustili u Noći sudbine. A šta ti misliš šta je Noć sudbine? Noć sudbine je bolja od hiljadu mjeseci; meleki i Džibril, s dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odredbe svake; sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mjesec Ramazan je prvak mjeseci, a Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) je prvakinja noći.“[2]

Zaista, Bog Svevišnji je od dana odabrao petak, od mjeseci mjesec Ramazan i od noći Noć sudbine (Lejletu-l-kadr).“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kapije Nebesa se otvaraju u Noći sudbine; nema nijednog čovjeka koji u njoj klanja, a da mu Bog Svevišnji za svaku sedždu neće odrediti drvo u Džennetu – kada bi jahač putovao hladom njegove krošnje stotinu godina ne bi iz njeg izašao – i za svaki ruku kuću u Džennetu sagrađenu od dragog kamenja, safira, topaza i bisera, a za svaki proučeni ajet krunu od kruna džennetskih.“[4]

Odlike Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

Njezino pripadanje onima kojima je vlast povjerena

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vjerujte u Noć sudbine (Lejletu-l-kadr)! Ona će sigurno biti za Alija, sina Ebu Talibova, i njegovih jedanaest potomaka nakon mene.“[5]

Imam Dževad, mir s njim, je rekao: „Vladar vjernika (Ali), mir s njim, je rekao Ibn Abbasu: ‘Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) je sigurno u svakoj godini; u toj noći se spušta godišnja odredba, i za tu odredbu imaju povjerenici (vulat) nakon mene.’

Ibn Abbas je upitao: ‘Ko su oni?’

Imam Ali, mir s njim, je odgovorio: ‘Ja i jedanaestorica mojih potomaka smo Imami kojima se obraća iz Skrivenog svijeta.'“[6]

Imam Ali, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., me je upitao: ‘O Ali, znaš li šta znači Noć sudbine (Lejletu-l-kadr)?’ Odgovorio sam: ‘Ne, ne znam, o Allahov Poslaniče!’ On, s.a.v.a., je rekao: ‘Zaista, Bog Svevišnji je u njoj odredio šta će biti do Dana stajanja, pa među onim što je Svevišnji odredio je i tvoje zaštitništvo i zaštitništvo Imama od tvojih potomaka do Dana stajanja.'“[7]

 Ona je bolja od hiljadu mjeseci 

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴿٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِخَيْرٌمِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

A šta ti misliš šta je Noć sudbine? Noć sudbine je bolja od hiljadu mjeseci.[8]

 Sigurnost je ona sve dok zora ne svane

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, šejtan u toj noći ne izlazi dok zora ne svane, i nije u stanju da u njoj ikome uzrokuje uzetost ili bolest, ili bilo koju vrstu nereda, i u njoj se ne može provesti čaranje vrača.“[9]

Trajanje Lejletu-l-kadr (Noći sudbine) svake godine

U djelu El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn se prenosi od Ebu Zerra: „Upitao sam: ‘O Allahov Poslaniče, Noć sudbine će biti s vjerovjesnicima dok oni budu, a kada oni umru – ona će biti dignuta ili će ostati do Dana stajanja?’ Odgovorio je: ‘Zapravo, ona će ostati do Dana stajanja.'“[10]

U djelu El-Musannef Ibn Ebu Šejbea se prenosi od Merseda ibn Ebi Merseda, koji je prenio od svoga oca: „Bio sam s Ebu Zerrom kod srednjeg džemreta na Mini pa sam ga upitao o Noći sudbine. Odgovorio je: ‘Ja sam o njoj najviše pitao Allahova Poslanika, s.a.v.a. Upitao sam: ‘O Allahov Poslaniče, Noć sudbine je bila u vremenu vjerovjesnika, a kada su oni otišli, ona je dignuta?’ Nije, nego ona ostaje do Dana stajanja.'“[12] 

Koja je ta noć?

U posljednjih deset (noći mjeseca ramazana)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Iščekujte Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) u posljednjih deset dana mjeseca Ramazana!“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Iščekujte Noć sudbine u neparnim noćima posljednjih deset dana Ramazana!“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u svom kazivanju o Noći sudbine (Lejletu-l-kadr) rekao: „Ona je u mjesecu Ramazanu pa je tražite u posljednjih deset dana; ona je neparna: dvadeset prva, ili dvadeset treća, ili dvadeset peta, ili dvadeset sedma, ili posljednja noć  Ramazana; ko je provede u moljenju, očekujući Božiju nagradu, biće mu oprošteni ranije učinjeni grijesi.“[15]

Dvadeset treća noć

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) je dvadeset treća noć mjeseca Ramazana.“[16]

U djelu El-Musannef Abdurrezzaka se prenosi od Abdullaha ibn Unejsa: „Vjerovjesnik, s.a.v.a., mi je naredio da boravim u Medini dvadest treće noći mjeseca Ramazana.“[17]

U djelu El-Musannef Abdurrezzaka se prenosi od Ebu Nedra: „Abdullah ibn Unejs el-Džuheni je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, ja sam, zaista, čovjek čija je kuća daleko pa mi odredi noć u kojoj ću boraviti u Medini!’ Vjerovjesnik, s.a.v.a., je odgovorio: ‘Boravi dvadeset treću noć!'“[18]

U djelu Es-Sunenu-l-kubra se prenosi od Abdullaha ibn Unejsa: „Bili smo u pustinji pa smo rekli: ‘Da s našim porodicama odemo u Medinu pričiniće nam poteškoću, a da ih ostavimo, zadesiće ih oskudica.’ Tada su oni poslali mene (a ja bijah najmlađi među njima), Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., i ja sam mu prenio njihove riječi. On nam je tada zapovijedio da dođemo dvadeset treće noći mjeseca Ramazana.'“[19]

On je nju sakrio iz obzira prema ljudima

U djelu Medžme'u-z-zevaid se prenosi od Abdullaha ibn Unejsa da je rekao: „O Allahov Poslaniče, kaži mi u kojoj noći mjeseca Ramazana ću tražiti Noć sudbine (Lejletu-l-kadr)!“ On je odgovorio: „Kada ljudi ne bi napustili klanjanje, osim u toj noći sigurno bih ti rekao.“[20]

Onaj ko dočeka Noć sudbine (Lejletu-l-kadr)

Imam Bakir, mir s njim, je prenio: „Vjerovjesnik, s.a.v.a. – odlazeći s Arefata i idući prema Mini – ušao je u mesdžid, a oko njega su se okupili ljudi pitajući ga o Noći sudbine pa je održao govor u kojem je, nakon pohvale i zahvale Bogu Svevišnjem, rekao: ‘A potom! Vi me pitate o Noći sudbine; ja je nisam krio od vas, jer zaista o njoj tada nisam znao. Znajte, o ljudi, ko dočeka mjesec Ramazan zdrav i čitav pa posti njegove dane i klanja tokom njegovih noći, istrajava u namazu i odlazi petkom klanjati džumu te porani na Bajram  njegov, on je dočekao Noć sudbine i dobitnik je nagrade Gospodara Svevišnjeg.“[21]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko klanja od početka mjeseca Ramazana do njegovog kraja u džematu uzeo je udio od Noći sudbine (Lejletu-l-kadr).“[22]

Rasprava o Noći sudbine (Lejletu-l-kadr) 

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌.

Mi smo ga sigurno spustili u Noći sudbine (Lejletu-l-kadr).[23]

Ona je, zaista, Noć sudbine, noć uzdignuta objavom Kur'ana u njoj. Tu veličanstvenu noć Allahov Poslanik, s.a.v.a., opisao je riječima: „Mjesec Ramazan je prvak mjeseci, a Noć sudbine je prvakinja noći.“

A Imam Sadik, mir s njim, je tu noć označio kao srce Ramazana: „Srce mjeseca Ramazana je Noć sudbine.“

1. Značenje Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

Riječi Svevišnjeg: „A šta ti misliš šta je Noć sudbine?“ – jasno upućuju da je dokučivanje istinskog značenja Noći sudbine vrlo teško i okruženo brojnim poteškoćama, kao i da je to značenje nedokučivo razini razumijevanja običnih ljudi. Budući da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., onaj kome se obraća u ovom ajetu, onda je pitanje u ajetu: „A šta ti misliš…?“ – samo zarad uzdizanja i počasti ove noći, jer nije prihvatljivo da bude neznalica o istini Noći sudbine onaj na čije srce je Kur'an spušten s Plemenitih Visina i čiji je duh odredište na koje se te noći spuštaju meleki da urede poslove Svijeta i odrede njegova stanja.

2. Odlike Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

A – Određivanje poslova za narednu godinu

U brojnim predajama Ehli-bejta, mir s njima, potvrđuje se da je prva odlika te noći određivanje poslova ljudi i uređenje njihovih stanja i prilika tokom godine. To je noć u kojoj se s Plemenitih Visina spušta šta će se dogoditi i razlučuje se svaka stvar od njoj slične. Možda je baš zato u toj noći spušten s Plemenitih Visina Kur'an Časni, Knjiga koja se po svojoj ulozi smatra Programom ljudskog života. U vezi s ovim pitanjem uobličavaju se dvija veoma važna zapažanja, kojima je potrebno posvetiti punu pažnju.

Prvo zapažanje: Određenje čovjekove sudbine u Noći sudbine dolazi u kontekstu onoga što mu je određeno u vječitom znanju Boga Svevišnjeg. Drukčije rečeno, predaje Ehli-bejta, mir s njima, kazuju da se ono što je određeno ljudima u znanju Boga Svevišnjeg tokom godine pokazuje u formi napisanog programa koji pišu meleki i koji putem njih bude predat Imamu vremena prema onom što će čovjek uraditi tokom Noći sudbine (Lejletu-l-kadr).

Drugo zapažanje: Jedan broj predaja kazuje da određenje čovjekove budućnosti u Noći sudbine (Lejletu-l-kadr) i uređenje onoga šta će mu se dogoditi tokom cijele godine ne znači njegovo potpuno prepuštanje toj sudbini u smislu da on neće moći promijeniti bilo šta od svojih poslova i budućnosti. Naprotiv, u čovjekovoj je moći da moljenjem i činjenjem dobrih djela u Noći sudbine mijenja određenje sudbine. U vezi s tim je Imam Bakir, mir s njim, rekao: „Ono što je u toj noći određeno i presuđeno – konačno je, a Božijem htijenju sve podliježe.“

Uzimajući u obzir tu predaju i njoj slične kao i nedvojbene dokaze koji kazuju o uslišavanju moljenja tokom cijele godine, a naročito na Arefatu i na Časnim mjestima, ne mogu se prihvatiti neke predaje koje govore da sudbine Noći sudbine (Lejletu-l-kadr) ne podliježu preinaci i promjeni.

B – Njezina svojstvenost onima kojima je vlast povjerena (vulatu-l-emr)

Druga posebnost koja obuhvata Noć sudbine jeste da Bog Svevišnji u toj noći  upoznaje najpotpunije, najbolje i najuzdignutije od Ademovih potomaka sa Svojim određenjem, Svojom presudom i načinom upravljanja poslovima Svojih robova.

U Tefsiru-l-Kummiju odmah iza kur'anskog ajeta: …Meleki i Džibril spuštaju se… stoji sljedeće: „Spuštaju se meleki i Džibril Imamu vremena (Imamu Mehdiju, mir s njim) i predaju mu šta su napisali od tih poslova.“

C – „Bolja od hiljadu mjeseci“

Kur'an Časni jasno kazuje: Noć sudbine je bolja od hiljadu mjeseci. To upućuje na izuzetni, prepoznatljivi pečat tog vremenskog raspona i jedinstvene blagodati koje on nosi tako da dobro djelo u toj noći ima vrijednost dobrog djela činjenog tokom dugog života koji premašuje osamdeset godina.

3. Trajanje Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

Proučavanje ajeta kur'anskog poglavlja El-Kadr i razmatranje islamskih tekstova pokazuju da se Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) ne odnosi samo na vrijeme spuštanja Objave i na doba Vjerovjesnika, s.a.v.a., nego da je ona stalnotrajuća, od početka stvaranja čovjeka i njegova postajanja do okončanja svijeta i kraja čovjekova bivstvovanja na njemu.

4. Određivanje Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

U svjetlu onoga što Kur'an sadrži u riječima Svevišnjeg: U mjesecu Ramazanu spušten je Kur'an...“ , s jedne, i onoga što bilježi u riječima Svevišnjeg: Mi smo ga spustili u Noći sudbine, s druge strane, smisao spajanja ova dva ajeta jeste da je Noć sudbine nesumnjivo u mjesecu Ramazanu. Unatoč predočenom, u predajama ehli-suneta postoje prevelike razlike u određivanju Noći sudbine (Lejletu-l-kadr) među noćima mjeseca Ramazana koje nije moguće međusobno pomiriti. Što se tiče njezina određivanja na osnovu predaja Ehli-bejta, moguća je podjela na pet skupina:

Prva skupina: Predaje koje kazuju da je Noć sudbine (Lejletul-kadr) u posljednjoj trećini mjeseca Ramazana.

Druga skupina: Predaje koje kazuju da Noć sudbine treba iščekivati u jednoj od tri noći: devetnaestoj, dvadeset prvoj i dvadeset trećoj noći.

Treća skupina: Predaje koje upućuju da je Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) u jednoj od dvije noći: dvadeset prvoj ili dvadeset trećoj noći.

Četvrta skupina: Predaje koje kazuju da je dvadeset treća noć zasigurno Noć sudbine (Lejletu-l-kadr).

Peta skupina: Predaje koje upućuju da tri noći: devetnaesta, dvadeset prva i dvadeset treća, svaka pojedinačno ima ulogu koju vrši u određivanju čovjekove sudbine, njegove budućnosti i poslova, ali osnovnu i konačnu ulogu ima samo dvadeset treća noć.

Podrobnije razmatranje ovih pet skupina potvrđuje da među njima ne samo da nema suprotstavljenosti nego da se one međusobno podupiru i jedna drugu potvrđuju.

Razjašnjenje: sa stanovišta predaja Ehli-bejta, mir s njima, i dobrog dijela predaja ehli-suneta, Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) je dvadeset treća noć mjeseca Ramazana. Priznati poznavalac predaja Ibn Babevejh (u. 381.H.) kaže: „Naši učenjaci su se usaglasili u mišljenju da je Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) dvadeset treća noć mjeseca Ramazana.“  

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Kadr, 1-5.

[2] Biharu-l-envar, sv. 40, str. 54, predaja 89.

[3] Kemalu-d-din, str. 281, predaja 32.

[4] El-Ikbal, sv. 1, str. 345.

[5] El-Kafi, sv. 1, str. 533, predaja 12.

[6] El-Kafi, sv. 1, str. 532, predaja 11.

[7] Me‘ani-l-ahbar, str. 315, predaja 1.

[8] El-Kadr, 2-3.

[9] Medžme‘u-l-bejan, sv. 10, str. 789.

[10] El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 1, str. 603, predaja 1596.

[12] El-Musannef libni Ebi Šejbe, sv. 2, str. 394, predaja 5.

[13] Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 710, predaja 1916.

[14] Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 710, predaja 1913.

[15] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 8, str. 414, predaja 22827.

[16] El-Ikbal, sv. 1, str. 375.

[17] El-Musannef li-Abdurrezzak, sv. 4, str. 251, predaja 7694.

[18] El-Musannef li-Abdurrezzak, sv. 4, str. 250, predaja 7691.

[19] Es-Sunenu-l-kubra, sv. 4, str. 509, predaja 8537.

[20] Medžme‘u-z-zevaid, sv. 3, str. 414, predaja 5062.

[21] Kitabu men la jehduluhu-l-fekih, sv. 2, str. 97, predaja 1834.

[22] Kenzu-l-‘ummal, sv. 8, str. 545, predaja 24090.

[23] El-Kadr, 1.

Pitanja i odgovori