Vrijednosti Noći sudbine (Lejletu-l-kadr)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَ‌اكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ‌ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ‌ خَيْرٌ‌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ‌ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ‌وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَ‌بِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ‌ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ‌

Mi smo ga sigurno spustili u Noći sudbine. A šta ti misliš šta je Noć sudbine? Noć sudbine je bolja od hiljadu mjeseci; meleki i Džibril, s dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odredbe svake; sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mjesec Ramazan je prvak mjeseci, a Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) je prvakinja noći.“[2]

Zaista, Bog Svevišnji je od dana odabrao petak, od mjeseci mjesec Ramazan i od noći Noć sudbine (Lejletu-l-kadr).“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kapije Nebesa se otvaraju u Noći sudbine; nema nijednog čovjeka koji u njoj klanja, a da mu Bog Svevišnji za svaku sedždu neće odrediti drvo u Džennetu – kada bi jahač putovao hladom njegove krošnje stotinu godina ne bi iz njeg izašao – i za svaki ruku kuću u Džennetu sagrađenu od dragog kamenja, safira, topaza i bisera, a za svaki proučeni ajet krunu od kruna džennetskih.“[4]

Izvor: Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv.3.

Pitanja i odgovori