Robovanje Bogu (ibadet)

Poticanje na robovanje Bogu Svevišnjem 

Kur'an:

أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

O ljudi, robujte Gospodaru svome, Koji je stvorio vas i one prije vas, da biste bili bogobojazni![1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolji je čovjek koji je silno zavolio robovanje Bogu pa ga je prigrlio, srcem svojim ga zavolio, tijelom svojim ga izvršavao i njemu se potpuno predavao; on uopće nije brinuo u kojem ovosvjetskom stanju će se naći: u teškoći ili u lahkoći.“[2]

Posvećenost robovanju Bogu (ibadetu)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vaš Gospodar kaže: ‘O čovječe, posveti se robovanju Meni, ispuniću srce tvoje obiljem, a ruke tvoje ću napuniti opskrbom. O čovječe, ne udaljuj se od Mene pa da tvoje srce prožmem siromaštvom, a tvoje ruke ispunim obavezama.'“[3]

Lijep način robovanja Bogu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Robuj Bogu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe sigurno vidi.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Smirenost je ukras robovanja Bogu.“[5]

Najbolje robovanje Bogu

Imam Ali, mir s njim, spominjući Noćno uznesenje Vjerovjesnika, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji kaže: ‘O Ahmede, nema ničega Meni dražeg u robovanju od šutnje i posta.'“[6]

Imam Ali, mir s njim, prenosi da je Allahov Poslanik rekao: „'Najbolje robovanje Bogu su riječi: Nema boga, osim Boga, i nema ni moći ni snage, osim s Bogom!, a najbolje moljenje je traženje oprosta (istigfar).’ Potom je Vjerovjesnik, s.a.v.a., proučio: ‘Znaj da nema boga, osim Boga, i traži oprost za grijeh svoj!’[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolje robovanje je duboko razumijevanje.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najveće robovanje po nagradi je ono najskrivenije.“[9]

Robovanje Bogu koje neće biti primljeno

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Robovanje Bogu s jedenjem zabranjenog je poput gradnje na pijesku.“ (I rečeno je „na vodi“.)[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog ima meleka koji ponad Hrama u Jerusalimu obznanuje svake noći: ‘Ko uzima zabranjeno (haram), Bog neće od njega prihvatiti ni dotjerivanje ni pravdu. Dotjerivanje je dobrovoljno (nafila), a pravda je stroga dužnost.'“[11]

Predanost u robovanju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bolest robovanja Bogu je klonulost.“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Činite u robovanju Bogu koliko možete, jer Bogu neće dojaditi dok vama ne dojadi.“ [13]

Nagrada za iskreno robovanje Bogu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada čovjek izjavi: ‘Tebi robujemo!’, Bog rekne: ‘Moj rob je iskren: samo Meni robuje! Ja vas uzimam za svjedoke da ću ga sigurno nagraditi za njegovo robovanje nagradom na kojoj će mu zavidjeti svako ko se od njega razlikuje u robovanju Meni!'“[14]

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Bekare, 21.

[2] El-Kafi, sv. 2, str. 83, predaja 3.

[3] Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 939, predaja 43614.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 21, predaja 5250.

[5] Džami‘u-l-ahbar, str. 337, predaja 947.

[6] El-Iršad, str. 199-205.

[7] Muhammed, 19; El-Mehasin, sv. 1, str. 453, predaja 1045.

[8] El-Hisal, str. 30, predaja 104.

[9] Kurbu-l-isnad, str. 135, predaja 475. 140.

[10] ‘Uddetu-d-da‘i, str. 141.

[11] ‘Uddetu-d-da‘i, str. 140.

[12] El-Hisal, str. 416, predaja 7.

[13] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 29, predaja 5301.

[14] El-Fatiha, 5; El-Emali li-s-Saduk, str. 240, predaja 253.

Pitanja i odgovori