DOBROČINSTVO PREMA SUPRUGU

Čovjek, da bi napredovao i uzdizao se, ima potrebu za supružnikom.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., zabranio je ženama da se odriču braka i da budu bez muža.”[1]

Na osnovu toga, žene koje, zbog svoje finansijske samostalnosti ili iz nekog drugog razloga, ne žele podnositi teškoće braka i zajedničkog života gube veliku vrlinu koja je nenadoknadiva.

Neka žena reče Imamu Sadiku, mir neka je s njim: “Ja sam žena koja se odvojila od Ovog svijeta.” Imam, mir neka je s njim, upita: “Šta pod tim podrazumijevaš?”, a ona kaza: “Neću se udavati.” “Zašto?”, upita Imam Sadik, mir neka je s njim, a ona reče: “Želim dosegnuti vrlinu.” Imam, mir neka je s njim, na to kaza: “Prođi se toga. Ukoliko bi vrlina bila u odricanju od braka, Fatimi, mir neka je s njom, bi to priličilo više nego tebi, jer ne bijaše nikoga ko bi bio ispred nje po vrlini.”[2]

Požuriti s udajom djevojaka također je dio vjerskog učenja, baš kao što Imam Rida, mir neka je s njim, kaže: “Džibril dođe Poslaniku, s.a.v.a., i reče: ‘O Muhammede, tvoj Gospodar te selami i poručuje: Djevice su poput voća na stablu. Kad voće sazrije, ukoliko ga se ne ubere, sunce ga sprži i vjetrovi ga otresu. Tako je i za djevice, kada dosegnu zrelost, najbolje da se udaju, jer inače neće biti sigurne od smutnje i nevaljalštine.’”[3]

Odgovornost žene prema mužu

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Žena je čuvar muževe porodice i njegove djece te je odgovorna za njihovo čuvanje.”[4]

Poštovanje prema mužu

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Kad bih naredio nekome da čini sedždu pred nekim, naredio bih ženi da čini sedždu pred svojim mužem.”[5]

Vedrina pred mužem

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Nije dozvoljeno ženi da svoga muža srdito pogleda.”[6]

Nagrada za službu mužu

Prema nekim predajama ženi koja svome mužu pruži gutljaj vode biće data obilna nagrada i biće joj oprošteno šezdeset grijeha.

“Svaka žena koja svome mužu pruži čašu vode, za to stiče nagradu kao da je cijelu godinu danju postila, a noću klanjala, i biva joj izgrađen grad u Džennetu i oprošteno šezdeset grijeha.”[7]

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Pred ženom koja svog muža služi sedam dana bude zatvoreno sedam džehenemskih kapija i pred njom se otvori osam džennetskih kapija, da uđe na onu na koju poželi.”[8]

Ummi Seleme je pitala Poslanika, s.a.v.a.: “Kolika je vrijednost ženinog služenja mužu?”, pa joj Poslanik, s.a.v.a., reče: “Nijedna žena ne premjesti nešto u kući svoga muža s namjerom da učini dobro, a da joj se Bog za to ne smiluje, a onog kome se Bog smiluje neće izložiti kazni.”[9]

Nagrada za pokornost mužu

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je: “U Poslanikovo, s.a.v.a., vrijeme neki ensarija ode na put, a sa svojom ženom se dogovorio da ona ne izlazi iz kuće dok se on ne vrati. No, otac te žene se razbolje. Ona poruči Poslaniku, s.a.v.a., da je njen muž otišao na put i zavjetovao je da ne izlazi iz kuće do njegovog povratka, ali da joj je otac sada bolestan, pa da li joj naređuje da ga ode posjetiti. Poslanik, s.a.v.a., joj reče: ‘Ne, sjedi kod svoje kuće i budi poslušna svome mužu.’ Bolest njenog oca se pogorša, pa ona ponovo posla istu poruku Božijem Poslaniku, s.a.v.a., i upita: ‘Da li mi naređuješ da ga obiđem?’ Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Sjedi u svojoj kući i budi poslušna svome mužu.’ Njen otac umrije, pa ona poruči Poslaniku, s.a.v.a.: ‘Da li mi naređuješ da odem klanjati za svoga oca?’, a Poslanik, s.a.v.a., odgovori: ‘Ne. Ostani kod kuće i budi poslušna svome mužu.’ Tako sahraniše njenog oca. Poslanik, s.a.v.a, poruči potom onoj ženi: ‘Bog je oprostio tebi i tvome ocu zarad tvoje poslušnosti mužu.’”[10]

Napomena: Iako u ovoj ličnoj priči postoje nepoznati detalji te se zbog toga iz nje ne može izvesti opće pravilo koje bi važilo za sve i u svim vremenima, ona općenito dokazuje važnost poslušnosti mužu i nagradu koju to donosi.

Nagrada za pričinjavanje zadovoljstva mužu

Imam Bakir, mir neka je s njim, rekao je: “Nema za ženu boljeg zagovornika od zadovoljstva njenog muža njome. Kada je hazreti Fatima, mir neka je s njom, preselila s Ovoga svijeta, Zapovjednik vjernika, mir neka je s njim, reče nad njenim mezarom: ‘O Bože, ja sam zadovoljan kćerkom Tvoga Poslanika!’”[11]

Dobročinstvo i poslušnost mužu i lijepo ponašanje prema njemu toliko su značajni da se u predajama spominju kao džihad žene.

“Lijepo ponašanje prema suprugu je ženin džihad.”[12]

Nagrada za strpljive supruge

Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Bog će kaburskih muka osloboditi tri skupine žena i one će na Danu sudnjem biti proživljene skupa s Fatimom, kćerkom Božijeg Poslanika, s.a.v.a. To su: žena koja se strpi nad ljubomorom svoga muža, žena koja se strpi nad lošom naravi svoga muža i žena koja svome mužu oprosti mehr. Svakoj od njih Bog će upisati nagradu hiljadu šehida.”[13]

Kazna za neposlušnost mužu

Imam Bakir, mir neka je s njim, rekao je: “Poslanik Božiji, s.a.v.a., na Kurban-bajram izađe iz Medine i reče ženama koje je sreo: ‘O skupino žena, udjeljujte sadaku i budite poslušne svojim muževima, jer doista većina vas će završiti u Vatri.’ One zaplakaše na te riječi. Onda ustade jedna od njih i reče: ‘Poslaniče Božiji, mi ćemo u Vatru sa skupinom nevjernika? Tako mi Boga, mi nismo nevjernice da bismo završile u Vatri!’ Božiji Poslanik, s.a.v.a., reče: ‘Vi ste nevjernice prema pravima vaših muževa.’”[14]

Kazna za bezobzirnost u vezi sa spolnim potrebama muža

Plemeniti Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Ženu koja kad je muž pozove radi svoje potrebe, pa ona stalno odgađa sve dok njegova želja ne splasne i on ne zaspi, meleci proklinju sve dok se njen muž ne probudi.”[15]

Napomena: Opasnost od bezobzirnosti prema seksualnim željama muža jeste u tome što bi se on i ne htijući onda mogao upustiti u grijehe, a takva opačina bi nanijela štetu strukturi porodice.

Kazna za uznemiravanje muža

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Bog ne prihvata namaz niti ikakvo dobro djelo žene koja uznemirava svoga muža sve dok ga ne pomogne i ne učini zadovoljnim sobom, pa makar takva žena ispostila cijeli svoj život i predala se ibadetu, oslobađala robove i trošila svoj imetak na Božijem putu. Takva žena [ako ostane takva] prva je koja će ući u Vatru.” A onda je dodao: “Ista kazna čeka i muškarca koji nepravedno uznemirava svoju ženu.”[16]

Također, Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Bog ne prihvata nikakvo djelo žene koja svojim govorom uznemirava muža.”[17]

U drugoj predaj se kaže: “Od žene koja se ne slaže s mužem, koja nema strpljenja nad opskrbom koju joj je Bog odredio i stvara mu teškoće te ga tjera na poslove za koje nije sposoban, Bog neće prihvatiti nikakvo djelo koje bi je moglo spasiti Vatre, a Božija srdžba je nad njom sve dok je ona takva.”[18]

Granica poslušnosti mužu

Iako muževa srdžba i nezadovoljstvo povlače za sobom Božiju srdžbu i nezadovoljstvo, to ne znači da žena mora udovoljavati svim željama svoga muža, već te želje moraju biti legalne i u okviru prava muškaraca kod žena.

Imam Sadik, mir neka je s njim, rekao je: “Ne prihvata se namaz žene koja zanoći, a njen muž nije s njom zadovoljan zbog svog prava, sve dok on ne bude zadovoljan njom.”[19]

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2018, prijevod: Muamer Kodrić

[1] El-Kāfi, vol. 5, str. 509.

[2] Isto.

[3] ‘Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 1, str. 289.

[4] Iršādu-l-kulūb, vol. 1, str. 184.

[5] El-Kāfi, vol. 5, str. 508.

[6] Mustedreku-l-vesāil, vol. 14, str. 243.

[7] Vesāilu-š-šī‘a, vol. 20, str. 172; pogledati: Iršādu-l-kulūb, vol. 1, str. 175.

[8] ‘Avāli-l-le’ālī, vol. 1, str. 270.

[9] Bihāru-l-envār, vol. 100, str. 251; El-Emālī li-š-šejhi-t-Tūsī, str. 618.

[10] El-Kāfi, vol. 5, str. 513.

[11] El-Hisāl, vol. 2, str. 588.

[12] El-Kāfi, vol. 5, str. 507.

[13] Iršādu-l-kulūb, vol. 1, str. 175.

[14] El-Kāfi, vol. 5, str. 514.

[15] Mekārimu-l-ahlāk, str. 249.

[16] Bihāru-l-envār, vol. 73, str. 363.

[17] El-Fekīh, vol. 4, str. 14.

[18] Sevābu-l-a‘māl , str. 287.

[19] El-Kāfi, vol. 5, str. 507.

Pitanja i odgovori