Jednoboštvo u djelima i Bog kao izvor dobra

Božiji Poslanik (s) Ebu Zerru: “I kome bude dato neko dobro – Allah mu ga je dao, a onoga ko bude sačuvan od nekog zla – Allah je sačuvao.”

Stvar koju treba napomenuti jeste to da ako krenemo izvršavati obaveze propisane od Boga, udaljavati se od grijeha i obavljati ibadete, ne trebamo uobraziti da smo postali dobri ljudi. Svaki dobar posao, koji se posredstvom nas vrši, od Boga je. On je Onaj Koji nam daje uspjeh činjenja dobrih djela i uspjeh izbjegavanja grijeha. Sva dobra svijeta koja nam dolaze po Stvaranju – što putem truda, što bez truda – od Boga su, a Bog je, također, Onaj Koji nas čuva od tegoba i nevolja. Korijeni ovog vjerovanja i nazora očituju se u vjerovanju u jednoboštvo u djelima, po kojem čovjek svu dobrotu i dobra djela pripisuje Bogu, a Njega smatra i otkloniteljem svih nedaća i zala. Pitanje jednoboštva u djelima od izuzetnog je značaja i može se reći da sva pitanja koja se tiču sudbine, predodređenja i slično samo su uvođenja u čovjekovo vjerovanje u jednoboštvo u djelima. Korist od obraćanja pažnje na jednoboštvo u djelima ogleda se u čišćenju čovjekove nutrine od samoobmane, samodopadnosti (‘udžb) i oholosti. Ustvari, obraćanje pažnje na jednoboštvo u djelima lijek je za većinu pokuđenih moralnih svojstava, kao što su lijenost, zavist i osjećanje niže vrijednosti.

Obraćanjem pažnje na jednoboštvo u djelima u čovjeku ne ostaje mjesta ni za zavist, ni za oholost, ni za osjećanje niže vrijednosti. Kada čovjek uvidi da je povezan s Bogom, onda se više ne osjeća bezvrijednim. Također, kada neko uvidi Božije veličanstvo, više ne glumi veličinu, zato što drži da je sve od Boga. Isto tako, kada neko uzvjeruje da su sve moći od Boga i da niko bez Njegovog dopuštenja ne može ništa učiniti, neće se bojati nikoga, osim Boga. Kada shvati da je Bog izvor svih dobara i da bez Njegovog dopuštenja nikome ne stiže nikakvo dobro, čovjek svoje srce više ne vezuje ni za koga, osim za Boga, i samo u Njega polaže svoje nade.

 

Izvor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi, Putevi i staze dobra (Savjeti Božijeg Poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a.), sv. 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2010., s perzijskog preveo: Lutfi Akbaš

Pitanja i odgovori