Ebu Zerr

Džundab b. Džunāda b. Sufjān al-Ghifārī (arapski: جُندَب بن جُنادة بن سفيان الغِفاري) (r. 33. BH/590-1 – u. 32/653.) poznat kao Ebū Zarr al-Ghifārī (أبو ذر الغفاري) bio je jedan od najvećih ashaba poslanika Muhammeda (s) i imama Alija (a). Pohvaljen je u brojinim sunijskim i šitskim predajama. Ebu Zarr je kritizirao postupke Osmana, trećeg halife i rezultat toga, prognan je u Siriju, a zatim u al-Rabathu, gdje je i preselio na Budući svijet.

Ebu Zarr je rođen dvadeset godina prije pojave islama, u Banu Ghifaru, poznatom i časnom plemenu među Arapima. Njegov otac, Džunada, bio je sin Ghifara a njegova majka, Ramle bt. al-Waqi'a  od Benu Ghifara b. Malila.

Ebu Zarr je bio među prvim ljudima koji su prešli na islam. Prema nekim predajama, bio je monoteista i prije pojave islama. Ibn Habib al-Baghdadi tvrdi da je Ebu Zarr smatrao nezakonitim pijenje alkohola i kockanje čak u vrijeme džahilijeta.

Nakon pojave islama, bio je među prvim ljudima koji su došli Poslaniku Muhammedu (s) i prešli na islam. Prema predaji, Ebu Zerr je rekao: “Bio sam četvrti koji je otišao do Poslanika (s) i rekao mu: Mir neka je s tobom, Allahov Poslaniče! Svjedočim da nema Boga osim Allaha, i  svjedočim da je Muhammed (s) Njegov poslanik.”

 

Pitanja i odgovori