Sujeta (samodopadljivost)

Imam Ali, mir s njim: “Od samodopadljivosti nema teže usamljenosti.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Samodopadljivost otkriva nedostatke.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Umišljenost, to je glupost.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Loše djelo koje te žalosti bolje je kod Boga od dobrog djela koje te čini umišljenim i oholim.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Čuvaj se samodopadljivosti da se ne bi uvećao broj onih koji nisu zadovoljni tobom!”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Plod umišljenosti je mržnja.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Umišljenost je protivnik ispravnosti i oboljenje razuma.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Samodopadljivost razdire razum.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Umišljenost sprječava napredak.”[9]

Imam Bakir i Imam Sadik, mir s njimih: “Allah Svevišnji je rekao: ‘Neki od Mojih robova traže da im omogućim pokornost kako bih ih zavolio, ali Ja im to uskratim da ih njihova djela ne bi učinila umišljenim.’”[10]

Imam Sadik, mir s njim: “U koga uđe samodopadljivost, on propada.”[11]

Podsticaj na smatranje učinjenog dobra beznača­jnim

Poslanik, s.a.v.a., o svojstvima razumnog čovjeka: “Malehna dobročinstva koja čine drugi smatra značajnim, a svoja dobra djela neznatnim.”[12]

Imam Bakir, mir s njim: “Smatraj malehnim svoje veliko pokora­vanje Allahu da bi na taj način omalovažio svoj nefs, a sebe pripremio za oprost.”[13]

Imam Sadik, mir s njim: “Rekao je Iblis, Božije prokletstvo nad njim, svojoj armiji: ‘Kada uspijem kod čovjeka postići tri stvari, ne plašim se za njegova djela jer znam da mu neće biti primljena: kada svoja djela smatra brojnim, kada zaboravi svoje grijehe i kada se umisli.’”[14]

Liječenje uobraženosti

Imam Ali, mir s njim: “Šta će čovjeku uobraženost kada mu je početak sperma neugodna mirisa, kraj nečisti leš, a on između toga dvoga prenosi izmet.”[15]

Imam Bakir, mir s njim: “Zatvori put uobraženosti spoznajom nefsa.”[16]

Imam Sadik, mir s njim: “Ukoliko je prelazak preko Sirata neminovan, pa čemu onda uobraženost?”[17]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 113.

[2] Gureru-l-hikem, 954.

[3] Isto, 62.

[4] Nehdžu-l-belaga, izreka 46.

[5] Gureru-l-hikem, 2642.

[6] Isto, 4606.

[7] Tuhafu-l-‘ukul, 74.

[8] Gureru-l-hikem, 726.

[9] Nehdžu-l-belaga, izreka 167.

[10] Ez-Zuhdu lil-Husejn ibn Se‘id, 68/179.

[11] El-Kafi, 2/313/2.

[12] Mustedreku-l-vesail, 1/132/184.

[13] Tuhafu-l-‘ukul, 285.

[14] El-Hisal, 112/86.

[15] Gureru-l-hikem, 9666.

[16] Tuhafu-l-‘ukul, 285.

[17] Emali-s-Saduk, 5/16.

 

Pitanja i odgovori