Štete koje prijete izgradnji društva – mržnja

Upozoravanje na međusobnu mržnju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Džibril, mir s njim, nije mi oporučivao u pogledu bilo čega kao što mi je oporučivao u pogledu (izbjegavanja) neprijateljstva prema ljudima.”[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nije mi poslije zabrane robovanja kumirima zabranjeno bilo šta drugo kao što mi je zabranjena svađa s ljudima.”[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, međusobna mržnja je britva, i to ne britva koja odstranjuje dlake, nego britva koja odstranjuje vjeru.”[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O robovi Božiji, budite braća; nemojte biti u međusobnom neprijateljstvu, nemojte mrziti jedni druge; upućujte, zbližujte se i (onda) se radujte!”[4]

Zabrana napuštanja brata u vjeri više od tri dana

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Nema napuštanja više od tri dana.”[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Muslimanu nije dozvoljeno da napusti svoga brata više od tri dana, a onaj koji prvi priđe prije će ući u Džennet.”[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kad god dvojica muslimana napuste jedan drugog i ostanu tri dana da se ne pomire, izašli su iz islama i među njima je nestalo zaštitništva; koji od njih dvojice prvi progovori sa svojim bratom, prvi će ući u Džennet na Dan svođenja računa.”[7]

Štete prekidanja odnosa

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao u svojoj oporuci Ebu Zerru: “O Ebu Zerre, izbjegavaj napuštanje svoga brata vjernika jer s tim napuštanjem djelo sigurno neće biti primljeno.”[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “O Ebu Zerre, djela stanovnika Ovoga svijeta se iznose Bogu ponedjeljkom i četvrtkom u sedmici pa bude oprošteno svakom čovjeku vjerniku, osim onome koji je u omrazi sa svojim bratom. Tada se rekne: ‘Ostavite djela ove dvojice sve dok se ne pomire!’”[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Prve noći mjeseca Ramazana budu okovani buntovni šejtani; svake noći bude oprošteno za sedamdeset hiljada, a u Noći sudbine Bog oprosti koliko je oprostio u mjesecima Redžebu, Šabanu i Ramazanu do toga dana, osim onome koji je u omrazi sa svojim bratom. Tada Bog Svevišnji izgovori: ‘Pričekajte s ovima sve dok se ne pomire!’”[10]

Činitelji mržnje

O vjernici, opojno piće i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli šta želite! Šejtan želi da pomoću opojnog pića i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, šejtan je izgubio nadu da će mu robovati klanjači na Arabijskom poluostrvu, ali ne da će ih međusobno zavađati.”[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ovaj svijet se nijednom narodu ne otvori, a da Bog Svevišnji ne spusti među njih neprijateljstvo i mržnju do Dana stajanja.”[13]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] El-Kafi, sv. 2, str. 302, predaja 11.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, str. 42.

[3] El-Kafi, sv. 2, str. 346, predaja 1.

[4] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 3, str. 455, predaja 9770.

[5] El-Kafi, sv. 2, str. 344, predaja 2.

[6] El-Emali li-t-Tusi, str. 391, predaja 860.

[7] El-Kafi, sv. 2, str. 345, predaja 5.

[8] El-Emali li-t-Tusi, str. 538, predaja 1162.

[9] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 379, predaja 2661.

[10] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 71, predaja 331.

[11] El-Maide, 90-91.

[12] Sahihu Muslim, sv. 4, str. 2166, predaja 2812.

[13] Musnedu Ibn Hanbel, sv. 1, str. 45, predaja 93.

Pitanja i odgovori