Pohlepa

Pokuđenost pohlepe

Poslanik, s.a.v.a.: “Pohlepa odnosi mudrost iz srca učenjaka.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je pohlepa klizava litica na kojoj koraci učenjaka nisu sigurni.”[2]

Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvaj se pohlepe jer je ona pripravno siromaštvo.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepa je ropstvo vječno.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ko želi proživjeti svoj život u slobodi, neka u svom srcu ne smješta pohlepu.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Pohlepnik je u lancima prezira.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ogrne odjeću pohlepe, učinio se prez­renim.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Od pohlepnog nema prezrenijeg.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Većina propasti razuma je pod mun­jama pohlepe.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Pobožnost i pohlepa ne mogu za­jedno.”[10]

Imam Bakir, mir s njim: “Loš li je rob čovjek koga hrani poh­lepa.”[11]

Imam Kazim, mir s njim, savjetujući Hišama: “Čuvaj se poh­lepe, okani se onoga što je u tuđim rukama, uništi pohlepu prema stvorenjima. Zaista je pohlepa ključ prezrenosti, odnosi razum, raz­bija čovječnost, obeščašćuje obraz i uništava znanje.”[12]

Imam Hadi, mir s njim: “Pohlepa je ružna ćud.”[13]

Imam Askeri, mir s njim: “Kako je pokuđeno da vjernik ima težnju koja ga čini prezrenim.”[14]

Pohvaljena pohlepa

Bokovi njihovi postelja se lišavaju i oni Gospodara svoga iz straha i žud­nje pozivaju, i iz onog što im Mi dajemo udjeljuju.[15]

Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, a jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede s dobrim ljudima.[16]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, u dovi: “Bože moj, kada vidim svoje grijehe, obuzme me strah, a kada vidim Tvoj oprost, is­puni me žudnja.”[17]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, u dovi: “Bože, od Tebe tražim svojom vječnom nadom i ogromnom žudnjom u Tebe; koju Si Sebi učinio obaveznom zbog Blagosti i Milosti.”[18]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Kenzu-l-‘ummal, 7576.

[2] Tenbihu-l-havatir, 1/49.

[3] Kenzu-l-‘ummal, 8852.

[4] Nehdžu-l-belaga, mudrost 180.

[5] Tenbihu-l-havatir, 1/49.

[6] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 19/50.

[7] Isto, 18/84.

[8] Gureru-l-hikem, 10578.

[9] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 19/41.

[10] Gureru-l-hikem, 10578.

[11] El-Kafi, 2/329/2.

[12] El-Bihar, 78/315/1.

[13] Ed-Durretu-l-ba­hire, 42.

[14] El-Bihar, 78/374/35.

[15] Es-Sedžde, 16.

[16] El-Maide, 84.

[17] El-Bihar, 98/83/2.

[18] Ikbalu-l-a‘mal, 1/162.

Pitanja i odgovori