Uvod u islamski svjetonazor – Čovjek u Kur'anu

U dijelu naslovljenom Čovjek u Kur'anu raspravlja se o čovjeku isključivo u islamskom svjetonazoru. Analiziraju se njegove istinske vrijednosti i ljepote. Čovjek kao složeno biće ima različite sposobnosti na koje ukazuje časni Kur'an. Međutim, po učenju časnog Kur'ana to ima smisla ukoliko je čovjek vječno biće. Šta to znači biti vječan? Je li moguće biti vječan? Pa šta je onda smrt? Pod naslovom Vječni život na veoma lijep i jednostavan način pojašnjena su važna pitanja koja se nameću svakom čovjeku. Smrt je jedna od najvećih tajni koju ćemo svi otkriti i sa kojom ćemo se svi suočiti. Ali šta nas čeka poslije?

Pitanja i odgovori