Uvod u islamski svjetonazor – Društvo i historija

Šta je društvo? Je li je čovjek po svojoj prirodi društveno biće? Kakva je budućnost društava? Šta je historija? Je li priroda materijalna historija? Daje li se prednost društvenom nad individualnim postojanjem čovjeka? U vezi s ovim pitanjima u ovoj se knjizi iznose različita mišljenja, ali i o činiocima koji pokreću historiju, kao što su nasljedni, geografski, ekonomski ili neki drugi. Za razliku od brojnih drugih knjiga koje ova pitanja razmatraju samodovoljno, ovdje ćete, pored naučnog utemeljenja, dobiti informacije i o njihovoj funkciji u cjelokupnom islamskom pogledu na svijet.

Pitanja i odgovori