Uvođenje u islamske nauke 1 / Logika i filozofija

Logika je „zakon ispravnog razmišljanja.“ Čin razmišljanja nije ništa drugo do uređenje poznanica i postavljanje tih uređenih poznanica na položaj osnove u otkrivanju nečega novog. Zato, kada kažemo da je logika zakon ispravnog razmišljanja, te kada, s druge strane, kažemo da je mišljenje putovanje i kretanje uma od uvodnih premisa do zaključka, to znači „da je zadatak logike da pokaže zakone ispravnog kretanja uma.“ Ispravno kretanje uma jeste upravo ispravno uređenje, uobličavanje i formiranje poznanica. Dakle, zadatak logike je da kretanje uma prilikom mišljenja stavi pod svoj nadzor.

Ukoliko nas neko upita šta je filozofija, prije nego što odgovorimo na njegovo pitanje moramo mu prvo objasniti da ova riječ ima specifično značenje i upotrebu u različitim skupinama. Ako se misli na uobičajeno značenje kod muslimana, ova riječ kod muslimana je naziv roda za sve racionalne nauke i ne odnosi se na neku posebnu nauku da bismo je mogli definirati. U manje prisutnom i manje raširenom značenju filozofija je naziv za primarnu filozofiju, i to je nauka o najuniverzalnijim pitanjima egzistencije, nauka koja ne govori ni o jednoj specifičnoj temi, a povezana je s temama svih nauka i o njima raspravlja. To je nauka koja proučava cijelu egzistenciju kao jedan jedinstven i cjelovit predmet.

Pitanja i odgovori