Uvod u islamski svjetonazor – Objava i poslanstvo

Cilj rasprave o objavi i vjerovjesništvu je da čovjeku ukaže na ispravan put. Nakon što je shvatio svoj položaj koji nadilazi sva stvorenja, uvidio svoje sposobnosti, prepoznao svoje mjesto u kreaciji, odabrao Savršenstvo Kojem će robovati, čovjek ima potrebu za uputom, odnosno treba mu dati upute i smjernice kuda će hoditi kako bi došao do cilja.

Pitanja i odgovori