Islamska filozofija 2

Historija ljudskog promišljanja proteže se sve do čina čovjekovog stvaranja na kolijevci mu Zemlji, i od tog vremena pa do danas, njegova razmišljanja, koja su se ticala početka i kraja egzistencije, uvijek su bila praćena vjerskim ubjeđenjima. Međutim, najstarija misao koja se prepoznaje kao cjelovita, ili većim dijelom, osmišljena filozofska struktura, odnosi se na grčku filozofiju od šest stoljeća prije Isaa a.s. Pojavom Islama i bogatih kuranskih učenja, kao i predaja od Poslanika, muslimani su bili potaknuti da stječu znanje. Upravo zbog toga prihvatili su se prevođenja grčkog i perzijskog naučnog naslijeđa. Važne stavke tih znanosti upotpunili su svojim stvaralačkim promišljanjem i istraživanjima, što je rezultiralo time da su u mnogim naukama, među njima i u filozofiji, dosegli vrhunac. Učenjaci teolozi svojim kritikama na račun filozofije stvorili su pogodno tlo za razvoj i napredak filozofije. Na taj način, preko Ibn Farabija, formiralo se prvo filozofsko učenje u okrilju islama, a koje će kasnije upotpuniti Ibn Sina.

Pitanja i odgovori