Kur'anska naučavanja (Teologija)

I pored činjenice da su se tumačenjem Kur'ana bavili brojni mufesiri, filozofi, sociolozi, antropolozi, lingvisti i drugi, Yazdi potpuno originalno interpretira značenje božanske Poruke (Upute), a svoje znanstveno viđenje kur'anskog sadržaja usmjerava onim pitanjima koja čine samu zbilju islama, odnosno pitanjima koja sve češće udaljavaju suvremeno društvo od Stvoritelja kao i svrsi čovjekovog postojanja, što knjizi daje visok stepen znanstvene originalnosti. Po svojoj kompoziciji, formi, strukturi i sadržaju knjiga Kur'anska naučavanja u potpunosti korespondira sa visokim metodološkim standardima, što je preduvjet svakom znanstvenom radu. Posebno do izražaja dolazi logička povezanost poglavlja (tema) koja su koncipirana da zajedno čine jednu koherentnu kompozicijsku cjelinu, ali isto tako svako poglavlje je metodološki strukturirano da autonomno ne gubi smisao i značenje, što daje dodatnu kvalitetu knjizi. Pored sjajnih elaboracija određenih vrlo složenih religijskih fenomena, autor je izgradio adekvatan pojmovno kategorijalni aparat kojeg je koristio kroz cjelokupan rukopis knjige.

Knjigu  preporučujemo čitalačkoj javnosti uz napomenu da ona predstavlja na ovom govornom području potpuno drukčiji, znanstveno inovativniji pristup spoznaji i razumijevanju svete Knjige i islamskog učenja.

Pitanja i odgovori