U potrazi za islamskom gnozom

Islam ne vjeruje da čovjek mora odabrati ili materijalni ili duhovni život i da je nemoguće spojiti ta dva puta. Islam nas ne uči tome da posjedujemo materijalnu dimenziju koja je potpuno odvojena od duhovne dimenzije, tako da se moramo okrenuti ili razvoju materijalne dimenzije svoga postojanja ili tragati za uzdizanjem svoje duhovne dimenzije. Drugim riječima, islam ne vjeruje da između materijalnog i duhovnog aspekta čovjekovog bića postoji suprotstavljenost, pa da ih nije moguće spojiti i da je nemoguće uporedo voditi računa o obje ove dimenzije.
Nikada se iz islamskog učenja ne može izvući zaključak da su zakoni i propisi o tijelu i duhu potpuno odvojeni jedni od drugih i da ne postoji nikakva veza između jednog i drugog, te da čovjek ili treba slijediti zakone, propise i upute koji se odnose na materijalne i ovosvjetske poslove ili se pak mora isključivo posvetiti duhovnim i onosvjetskim poslovima.

Pitanja i odgovori