Ciklus predavanja o kur'anskoj uputi

Kada su predavanja više nego zanimljiva, kada su ispisana rukom koja grčevito stišće olovku, kada je očita potreba da ta predavanja budu objavljena, to je znak da se radi o veoma dobrim riječima, koje su prvo odzvanjale prostorijama ispunjenim tihim slušaocima, a nakon toga su pretočene u linije slova, koja čitaocu nameću šutnju u zamišljenosti nad porukama. Na stranicama ove knjige naći ćete teme koje se odnose na razumijevanje Kur'ana, čuti riječi kur'anske upute, vidjet ćete formu, ali i osjetiti suštinu i zaviriti u kur'anske tajne. Šta Kur'an kaže o prirodnim fenomenima? Bog je naš Gospodar, ima li prava nad nama? Kakav je odnos Boga, vlasti i naroda? Da li prava koja imaju kod svoje djece daju roditeljima opravdanje i da djeci nameću nešto u životu? Da li čovjek rođenjem donosi sa sobom znanje ili na Ovom svijetu kreće od ništice? Može li razum nadomjestiti potrebu za Božijim poslanicima? Na ova i brojna druga pitanja odgovore ćete pronaći u ovoj knjizi, koju vam najtoplije preporučujemo.

1. Smisao razuma
2. Put i instrumenti spoznaje
3. Vrste spoznaje
4. Razum i svijest
5. Može li razum nadomjestiti potrebu za Božijim poslanicima?
6. Čovjekova odgovornost za podarene mu instrumente spoznaje
7. Čovjek u ulozi namjesnika Božijeg na Zemlji
8. Smisao dolaska poslanika
9. Risalet – vjerovjesništvo
10. Vjerska tolerancija
11. Zapadnjački pragmatizam
12. Religijski pluralizam
13. Muslimani u Palestini
14. O svetom mjesecu redžebu
15. Časni mjesec ramazan
16. Id – bajram
17. O razumijevanju Kurana.
18. Tri nivoa poimanja Kurana
19. Kuran, Knjiga koja život daje
20. Osnova i temelj objave Kurana
21. Kuran i takvaluk
22. Povratak Kuranu
23. “Takvini” uputa
24. “Tešri” uputa
25. Dubiji smislovi kuranske upute
26.SPOZNAJA
27. Da li činom rođenja Čovjek dolazi sa znanjem na Ovaj svijet ili kreće od nule
28. Prednost Božanskog nad materijalističkim razumom
29. Gdje su granice ljudske spoznaje?
30. Da li je Bog stvorio svijet, a potom njegovo upravljanje prepustio melecima i nekim drugim bićima?.
31. Četiri ljestvice spoznaje.
32. Spoznaja Allaha
33. Nemoć spoznaje zata Stvoritelja
34. Ko su ljudi na najvišim stupnjevima vjere?
35. Dostava Kurana čovječanstvu
36. Uputa sa stanovišta Kurana
37. Batin i zahir Kurana
38. Drugi, treći i četvrti stupanj učenja na temeljima Kurana
39. Kuranske tajne
40. Korelacija prirodnih fenomena i Kurana
41. Sveti mjeseci i takvaluk
42. Odlike mjeseca redžepa
43. Ramazansko produhovljenje
44. Takva – bogobojaznost
45. Neke Allahove osobenosti
46. Božija prava nad nama
47. Božija prava uvijek su iznad ljudskih prava
48. Odnos Boga, vlasti i naroda
49. Krvno srodstvo
50. Pravo roditelja
51. Dova Husejnova
52. Noć rođenja Imama Alija

Pitanja i odgovori