Sekularizam ili vjera?

U djelu Sekularizam ili vjera raspravlja se o samom pojmu sekularizma, značenju vjerske i Božije vlasti, te činjenici da je Božija volja mudra i da se temelji na znanju i moći. Ukazuje se da je vjerski argument nekad razum, a nekad preneseni nauk. Nije zaboravljeno ni pitanje neodvojivosti razuma i vjere. Razmatra se pitanje scijentizma, koji se kritizira, a govori se i o materijalnim uzrocima i ulozi znanja u prenošenju poruka istine. Skreće se pažnja na ograničenost čovjekovog znanja i ukazuje na vezu razuma i Objave u objašnjenju Stvorenog svijeta i propisa vjere. Navode se razlozi neispravnosti sekularizma, a ističe se da je apsolutna vlast isključivo Božija, te da su civiliziranost i društvena saradnja racionalna nužnost. U knjizi se govori o Božijem uređenju svijeta, te o lančanoj uvezanosti vjere, Ovog i Onog svijeta. Sve navedeno je logičan odgovor na prigovore koje sekularisti upućuju na adresu vjere. U našem vremenu i okruženju ova knjiga je neizbježno štivo.

Pitanja i odgovori