Odgađanje

Zabrana odgađanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ebu Zerr! Čuvaj se odgađanja poslova zbog nade! Ti živiš u današnjem danu, a ne u sutrašnjem. Ako bude sutrašnjeg dana za tebe, budi u njemu kao u današnjem, a ako ne bude sutrašnjeg dana za tebe, da se ne budeš kajao zbog onoga što si propustio u današnjem danu.”[1]

Imam Ali, mir s njim, u pismu jednom od svojih ashaba: “Iskoristi ostatak svog života i ne reci: sutra i prekosutra. Prethodnici tvoji stradali su zato što su se oslanjali na nadu i odgađanje, sve dok ih iznenada u njihovom nemaru nije zatekla Božija zapovijed.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Svako koga smrt susretne ranije, moli za odgodu. A svako kome je rok produžen obmanjuje sebe odgodom.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Ne budi kao onaj koji se nada budućem životu bez djela, te odgađa pokajanje otezanjem nada… Kad ga strast obuzme brz je u činjenju grijeha, ali odugovlači s pokajanjem.”[4]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, učio je u dovi: “Pomozi me plačem protiv moje duše, jer sam upropastio život odgađanjem i nadama, postavši od onih koji su izgubili nadu u izbavljenje i dobro svoje.”[5]

Imam Bakir, mir s njim: “Čuvaj se odgađanja jer je to more u kojem se utapaju stradalnici.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Odgađanje pokajanja je samoobmana, a dužina odgađanja vodi zbunjenosti.”[7]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 77/75/3.

[2] Isto, 73/75/39.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 285.

[4] Isto, izreka 150.

[5] El-Bihar, 98/88/2.

[6] Isto, 78/164/1.

[7] Isto, 73/365/97.

Pitanja i odgovori