Liječenje i lijek

Liječenje

Imam Sadik, mir s njim: “Jedan od poslanika se razbolio i pritom je rekao: ‘Neću se liječiti dok me ne izliječi Onaj koji mi je dao bolest.’ Uzvišeni Allah mu spusti objavu: ‘Dok se sam ne budeš liječio, neću ti dati zdravlje, a zdravlje je doista od Mene.’”[1]

Svaka bolest ima lijek

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite sebi lijeka, jer Uzvišeni Allah nije spustio bolest, a da nije spustio i lijek za nju, osim za smrt i starost.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Svaka bolest ima lijek.”[3]

Ne žuri sa korištenjem lijekova

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Izbjegavaj lijek sve dok ti tijelo podnosi bol, a kad ne budeš mogao podnijeti bol, uzmi lijek.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Musliman se ne liječi sve dok mu bolest ne nadvlada zdravlje.”[5]

Imam Kazim, mir s njim: “Nema lijeka, a da ne podstiče novu bolest, i nema korisnije stvari za tijelo od ustezanja od svega osim neophodnog.”[6]

Sustezanje je najbolji lijek

Imam Ali, mir s njim: “Glad je najdjelotvorniji lijek.”[7]

Imam Sadik, mir s njim: “Ustezanje od hrane ne nanosi štetu bolesniku.”[8]

Imam Sadik, mir s njim: “Bolesnik nema koristi od ustezanja nakon sedam dana (bolesti).”[9]

Imam Kazim, mir s njim: “Ustezanje je najdjelotvorniji lijek, a želudac je kuća bolesti. Navikavaj tijelo sve dok ne stekne navike.”[10]

Imam Kazim, mir s njim: “Nije ustezanje u tome da nikako ne jedeš neku hranu, već je ustezanje u tome da jedeš u malim količinama.”[11]

Još nekoliko hadisa

Imam Ali, mir s njim: “Ponekad je lijek bolest, a bolest lijek.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Ko ne bude podnosio gorčinu lijeka, produžuje mu se bol.”[13]

Imam Husejn, mir s njim: “Ne propisuj lijek vladaru, jer ako mu bude djelotvoran, neće ti zahvaliti, a ako mu nanese štetu, okrivit će te.”[14]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 62/66/15.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 28088.

[3] Gureru-l-hikem, 7275.

[4] El-Bihar, 81/211/30.

[5] El-Hisal, 620/10.

[6] El-Kafi, 8/273/409.

[7] Gureru-l-hikem, 903.

[8] El-Bihar, 62/140/2.

[9] El-Kafi, 8/291/442.

[10] Mekarimu-l-ahlak, 2/180/2468.

[11] El-Kafi, 8/291/443.

[12] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[13] Gureru-l-hikem, 9209.

[14] El-Bihar, 75/382/47.

Pitanja i odgovori