Neopterećivanje ljudi

Imam Sadik, mir s njim, prenosi da je Imam Ali, mir s njim, rekao: “Vjernici imaju obilježja po kojima se prepoznaju”, pa je u nastavku rekao: “Vjernik je zaokupljen s vlastitim nedostacima, a ljudi su mirni i sigurni od njega…”[1]

Rekao je Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik je dobar pomagač, nije teret drugima, dobro promišlja o sredstvima za život i ne biva dva puta ujeden iz iste rupe.”[2]

Džabir prenosi da je ušao kod Imama Bakira, mir s njim, pa mu je Imam rekao: “O Džabire, tako mi Allaha, ja sam tužan i srce mi je zaokupljeno, (…) i znaj, o Džabire, da su bogobojazni najmanje opterećuju ljude i da će ti najviše pomoći. Samo spomeni, i oni će ti pomoći, a ako zaboraviš, oni će te podsjetiti…”[3]

Rekao je Imam Sadik, mir s njim: “Vjernik treba imati osam odlika: (…) Ne nanosi nepravdu neprijateljima i ne preopterećuje prijatelje. Tijelo svoje zamara, a ljudi su mirni i sigurni od njega…”[4]

U predaji s Miradža, u opisu ljudi posvećenih dobru i Budućem svijetu, kaže se: “Ljudi su uz njih spokojni, a oni sami su opterećeni zbog ljudi..”[5]

Imam Sadik, mir s njim, prenosi riječi Božijeg Poslanika, blagoslov i mir Božiji neka su s njim i njegovim: “Kada se suočite sa sljedećih pet stanja, Allahu se utječite od njih: (…) i nisu zakidali na litru i kantaru, a da nisu bili pogođeni sušom, velikom neimaštinom i nepravdom vladara…”[6]

Objašnjenje

Čovjek po svojoj prirodi ima neke potrebe koje mora ispuniti, poput jela, odjeće, mjesta stanovanja i sl. Upravo zbog ovoga ljudi su jedni drugima potrebni. Kada bi čovjek bio zadovoljan onim najneophodnijim što mu je potrebno da živi i opstane i kada ne bio najviše brinuo o ispunjavanju dodatnih materijalnih potreba, sigurno bi među ljudima bio rasterećen. Trudio bi se da osigura onoliko sredstava za život koliko mu je neophodno i ne bi se drugi morali mnogo baviti time da mu ispunjavaju potrebe. Njegova osnovna briga bilo bi robovanje Uzvišenom Gospodaru.

Jedna od osnovnih potreba čovjeka jeste potreba za hranom. Stoga čuvanje trbuha od viška hrane i zadržavanje na onome što je neophodno ima ogroman uticaj na neopterećenost opskrbom i pomaže čovjeku da se posveti robovanju.

 

Izvor: Ali Se'adet Perver, Tajne s Miradža, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo,2012., sa arapskog preveli: Ensar Karaman i Akbaš

[1] El-Kafi, sv. 2, str. 239, predaja 30.

[2] Isto, str. 241, predaja 38.

[3] Isto, str. 133, predaja 16.

[4] Vesailu-š-ši‘a, sv. 15, str. 185, predaja 20235.

[5] Predaja s Miradža, poglavlje 15.

[6] Biharu-l-envar, sv. 70, str. 376, predaja 13.

Pitanja i odgovori