Pamćenje

Pamćenje

Imam Sadik, mir s njim, u Mufaddalovoj predaji: “Da li si razmišljao kakvo bi bilo stanje čovjeka kada među svojim osobinama ne bi imao pamćenje?! Koliko bi se samo poremećaja pojavilo u njegovim poslovima, životu i iskustvu ako ne bi pamtio šta je u njegovu korist, a šta na njegovu štetu, šta je uzeo, a šta dao, šta je vidio, a šta čuo. Ne bi znao naći put koji je nebrojeno puta prošao. Ne bi pamtio nikakvo znanje čak i kad bi se cijeli život podučavao, niti bi stekao iman, niti bi se koristio iskustvima, niti bi mogao izvući i najmanju pouku iz prošlosti. U stvari, on bi u potpunosti trebao biti izuzet iz čovječnosti.”[1]

Pamćenje u djetinjstvu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Učenje u mladosti je poput klesanja u kamenu, a učenje u starosti je poput pisanja po vodi.”[2]

Šta uvećava pamćenje?

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri stvari otklanjaju zaborav, a potiču pamćenje: učenje Kur'ana, pranje zuba i post.”[3]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Bihar, 3/80.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 29336.

[3] El-Bihar, 62/266/39.

Pitanja i odgovori